Een historische biografie van keizer Caracalla (188-217). (Michiel Vanderhaeghe)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord:

 

Bij het voeren van dit onderzoek werd ik bijgestaan door Dr.K.Verboven en F.Vervaet, mijn promotors. Graag zou ik hen willen bedanken voor hun adviserende werk.

Daarnaast wil ik ook mijn commissarissen, Prof.Dr.D.Pikhaus en Prof.Dr.Th. De Hemptinne, bedanken voor hun inspanningen bij het lezen van deze licentiaatsverhandeling.

Tenslotte zou ik ook een dankwoord willen richten aan mijn familie en kennissen voor de geleverde steun.
 

home lijst scripties inhoud vorige volgende