Een blik op de buskruitindustrie in de Lage Landen: het buskruit-bedrijf van Maximiliaan en Jacques Blommaert (1738-1798). (Johan Verachtert)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

EEN WOORDJE VAN DANK

 

Moet er nog kaviaar zijn? En champagne misschien? Geheel niet tot behoeve van mijn persoon, maar voor diegenen die mij een helpende hand hebben toegereikt in mijn moeilijke zoektocht. Het is allemaal begonnen bij prof. dr. Hugo Soly, die me in de beginperiode heeft op weg geholpen. Ik heb zelf kunnen kiezen welk onderwerp ik zou nemen. Een luxe die vele studenten zich niet kunnen veroorloven eens ze met een promotor worden vereenzelvigd.

 

De tweede in rij is prof. dr. Christiaan Vandenbroeke, mijn huidige promotor die zo attent is geweest om het promotorschap van prof. dr. Hugo Soly over te nemen (prof. dr. Soly heeft wegens een te drukke agenda zijn professoraat in Gent moeten afzeggen, thans geeft hij colleges aan de VUB). Prof dr. Vandenbroeke heeft mijn thesis in goede banen geleid.

 

En dan is er nog dr. Rene Vermeir, zeer behulpzaam in mijn zoektocht naar ordonnanties. Voor de rest kon ik altijd bij hem terecht voor raad i.v.m. de reglementering omtrent de salpeter-en buskruithandel..

 

In verband met mijn molinologisch onderzoek wil ik graag de volgende personen bedanken: Luc Goeminne van Molenecho’s, Els Otte van het Provinciaal Molenmuseum van Wachtebeke, Hugo Lambrechts, gespecialiseerd in molens in en rondom Antwerpen en Jef Druyts, molenaar van beroep.

 

Daarnaast wil ik mijn dank betuigen aan Walter De Wolf, conservator van het Jan Broeckaert-museum te Wetteren, voor de informatie die hij heeft gegeven omtrent de buskruitfabriek Cooppal & Co.

 

Verder wil ik de hulpvaardigheid prijzen van alle medewerkers van de archieven die ik veelvuldig heb bezocht en dan voornamelijk het personeel van het Rijksarchief te Berchem, van het Stadsarchief Antwerpen en van de Handschriftenleeszaal van de Universiteits-bibliotheek te Gent.

 

Last but not least wil ik mijn ouders en vrienden in de bloemetjes zetten. Mijn speciale dank gaat uit naar mijn ouders voor hun steun en geduld in mij tijdens mijn 3 jaar durende thesisonderzoek. Van mijn vrienden wil ik vooral Laurent De Clercq en Hanne Nuyts bedanken voor hun medewerking aan mijn thesis.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende