Het cultureel beleid te Brugge tijdens het Calvinistisch Bewind (1578-1584). (Charlotte Coudeville)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIJLAGEN

 

BIJLAGE 1: De Brugse Wetslijsten (1578-1584)[781]

 

De Wet, ge´nstalleerd op 26 maart 1578

Burghemeestre van Schepenen

Burghemeestre van Courpse

 

 

Jooris van Bracle, Heere van Outerive

DĺHr. Joos de Cabootere

 

 

Schepenen

Raden

 

Antheunis vanden Berghe, Heere van Hamelvelt

Philips Bruneel

Jacques de Broucqsault

Cornelis de Boodt

Ghelein Kethele

Mr. Nicolais Anchemant

Heindrich de Grouf

Jan Leernout de Jonghe

Jacob Mastaert

Inghelbert Reyvaert

Guijdo du Bruecq

Jacques Reifins

Fransois van Nieuwenhuuse

Joos Boudins

Reinier Wynckelman, fs Beernaerd

Guillaume Cousin

Antheunis Oulterman

Guillaume de Boodt

Jacques Casenbroot

Jacques van Outvelde

Mre. Jan van Gheldere

Cornelis van Wijmeersch

Pieter Flaneel

 

 

Tresoriers

Jacques de Damhoudere,
Jan Breidele

 

Hoofdmannen

Gerard van Volden, dĺoude

Sint-Janszestendeel

Jan de Craes

Sint-Donaas

Fransois Dominicle

Onze Lieve-Vrouw

Charles de Cherf

Sint-Jacob

Vincent Sayon

Sint-Nicolaas

Amant de Beste

Carmers

 

De Wet, ge´nstalleerd op 2 september 1578

Burghemeestre van Schepenen

Burghemeestre van den Corpse

 

 

Nicolas Despars

Philips van Baersdorp

 

 

Schepenen

Raden

 

Jacques de Broucqsault

Jacques de Damhoudere

Ghelein Kethele, opv Jacob Outvelde

Vincent Sayon

Heindrick de Grouf

Jan van Gheldere

Cornelis de Boodt

Philips van Steelant

Jacob Mastaert

Jacob Tortelboom

Reinier Wynckelman

Charles Destrompes

Pieter de Blende

Nicolaas Colve

Nicolaes Cobrisse

Ottho Stochove

Chris. De Ruddere, opv. Joos Boudins

Guillaume Cousin

Joos de Meulenaere

Everaert vander Woestijne

Laureins de Craes

Antheunis de Schietere

Lieven Steppe

Lodewijc van Male

 

Tresoriers

Pieter Dominicle
Jacob Casenbroot

 

Hoofdmannen

Laureins de Craes

Jan de Craes

Pieter Flaneel

Joos de Meulenaere

Lodewijc van Male

Philips Bruneel

 

 

De Wet, ge´nstalleerd op 2 september 1580

Burghemeestre van Schepenen

Burghemeestre van den Corpse

 

 

Jacques de Broucqsault

Joos de Cabootere

 

 

Schepenen

Raden

 

Cornelis de Boodt

Guido du Bruecq

Gerard van Volden

Vincent Sayon

Pieter Dominicle

Pieter de Broucqsault

Jacques Cloribus

Everaert van Themseke

Fransois vanden Rhijne

Fransois Dominicle

Adolf de Boodt

Jan Leernout

Jacob Tortelboom

Jan Kethele

Jacob Outvelde

Jan Nieulandt

Adriaen Vermuelen

Jacques van Hille

Jan de Craes

Fransois Rotsaert

Ghijsbrecht Colve

Nicolaes Colve jr

 

Joost Galle, sr

 

Tresoriers

Jacob Casenbroot
Ingel Reyvaert
 

Hoofdmannen

Jacques Mastaert

Antheunis Oulterman

Philips Delflie

Antheunis de Schietere

Jan van Hende

Gerard Drael

 

 

De Wet, ge´nstalleerd op 2 september 1581

Burgemeester van Schepenen

Burgemeester van den Corpse

 

 

Jacques de Broucqsault

Joos de Cabootere

 

 

Schepenen

Raden

 

Heindrick de Grouf

Pieter Dominicle

Jacob Mastaert

Gerard van Volden

Jacob Casenbroot

Jacob Tortelboom, opv. Wouter Stochove

Guido du Bruecq

Jacques vander Gheenste

Everaert van Themseke

Gauillaume Cousin

Adolf de Boodt, opv. Antheunis Sayon

Jan van Vyve

Nicolaas Cobrisse

Nicolas Colve, fs. Nic

Fransois Faghele

Joos Geins

Heindrick de Craes

Osten Beyts

Ottho Stochove

Louis van Hersberghe

Maertin de Boom

Michel Ramont

Fransois Noirot

Adriaen Roels

 

Tresoriers

Ingel Reyvaert
Vincent Sayon
 

Hoofdmannen

Jacob Outvelde

Jan de Craes

Jan Leernout

Fransois Rotsaert

Jacob Elle

Philips Bruneel

 

 

De Wet, ge´nstalleerd op 2 september 1582

Burgemeester van Schepenen

Burgemeester van den Corpse

 

 

Nicolaas Caesenbroot

Pieter Dominicle

 

 

Schepenen

Raden

 

Antheunis  vanden Berghe

Gerard van Volden, sr

Cornelis de Boodt

Jacques de Baes

Inghelbert Reyvaert

Ottho Stochove

Fransois Faghele

Jan Leernout , jr

Vincent Baston

Andries (de la) Kethulle

Nicolaas Colve, sr.

Guillaume Rans

Maximiliaan van Duvenede

Domyn Vaerheil, sr

Jan vanden Bussche

Osten Beyts

Maarten de Boom

Philips Haghe

Jacob Outvelde

Jacob Elle

Jacques vander Gheenste

Herman Besoete

Fransois Rotsaert

Pieter Waghe

 

Tresoriers

Vincent Sayon
Pieter de Broucqsault
 

Hoofdmannen

Jacques de Broucqsault

Guillaume Cousin

Adriaen Roels

Fransois van Nieuwenhuuse

Lodewijc van Male

Louis van Hersberghe

 

 

De Wet, ge´nstalleerd op 2 september1583

Burgemeester van Schepenen

Burgemeester van den Corpse

 

 

Nicolaes Caesenbroot

Pietere Dominicle

 

 

Schepenen

Raden

 

Cornelis de Boodt

Maximiliaen van Duvenede

Jacques Mastaert

Jacques de Baes

Vincent Sayon

Fransois van Nieuwenhuuse

Nicolaes Cobrisse

Andries Kethele

Vincent Baston

Ghysbrecht Colve, sr

Maertin de Boom

Antheunis Huwijn

Fransois Rotsaert

Mailliaert de Mel

Pieter Flaneel

Jacques de Broucqsault, jr

Fransois Noirot

Guillaume Cousin

Jacques de Broucqsault

Pieter Nolet

Louis de Broucqsault, opv Jan van Peene

Jacques Paresis

Pieter Waghe

Domyn Vaerheil, jr

 

 

 

Tresoriers

Pieter de Broucqsault
Antheunis de Schietere

 

Hoofdmannen

Jacob Outvelde

Guillaume Dassonville

Osten Beijts

Michel Ramont

Jacob Elle

Domyn Vaerheil, sr

 

 

De Wet, ge´nstalleerd op 28 maart 1584

Burgemeester van Schepenen

Burgemeester van den Corpse

 

 

Nicolas Despars

Antheunis vanden Berghe

 

 

Schepenen

Raden

 

Jacques Cloribus

Gerard van Volden

Vincent Sayon

Jacques de Baes

Jacques Mastaert

Jan vanden Bussche

Vincent Baston

Pauwels de Moor

Frasois Rotsaert

Jacques vander Gheenste

Maximiliaen van Duvenede

Antheunis Huwijn

Ancelmus Nieulandt, opv. Osten Arremaere

Jacques van Hove

Pieter Flaneel

Mailliaert de Mel

Fransois van Nieuwenhove

Pieter Nolet

Jacques de St Hilaire

Domijn Vaerheil, jr

Jan van Peene

Jacques Paresis

Ghijsbrecht Colve

Pieter de Keysere

 

Tresoriers

Pieter de Broucqsault
Antheunis de Schietere

 

Hoofdmannen

Jacob Outvelde

Guillaume Dassonville

Osten Beyts

Michel Ramont

Jacob Elle

Philips Bruneel

 

 

BIJLAGE 2: Schimpschrift tegen de Gentenaars, geafficheerd te Brugge aan de Beurs en op de Vismarkt, op 18 maart 1578[782]

 

Gy Heeren van Brugge excellent

En volgt niet den boosen raed van Gent,

Wildy van ĺs Konings wege wesen in

gratie ontfaen,

Laet Kloosters en Kercken buyten der

Stede staen.

Veel menschen vol van calaignen,

Schaemen hun te dragen ĺt Veld teecken

van den Koning van Spaignen.

Sy dragen sluyers en gesloosde koussen,

en herten van Oraignen

Van appelen, die groeyen in ĺs Konings

Rijcke van Spaignen:

Maer eer dat den somer sal komen ten

enden,

Sullen met haer-lieden Veld-teecken

naer Holland en Zeeland belenden.

Die stropdragers en Muytmakers van

Gent bedrijven rage,

Sy houden gevangen, en willen dooden

Groote Personagen.

Daer en boven sy rooven Kercken en

Kloosters, Godshuysen en Hospitaelen,

Den tijd sal komen, dat se den Koning

met de galge sal betaelen.

Sy soecken te brengen andere Steden in

sulcke calaignen:

Dat en is den peys niet van de sus-

pecten Prince van Oraigne.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[781] Ik heb de lijsten overgenomen zoals ze in het werk van Zeger van Male voorkomen. In een bijlage heeft hij een overzicht van de Wetten. Hij heeft zich hiervoor hoofdzakelijk gebaseerd op de Wetslijsten. Ik heb zijn gegevens gecontroleerd met de Wetsvernieuwingen (SAB, nr. 114, 1503-1605) die op microfilm staan. De namen blijken allemaal te kloppen, maar hier en daar heb ik de namen wat aangepast (zoals ze voorkomen in mijn thesis, zoals ze in de wetsvernieuwingen voorkomen, enzovoort).

[782] Uit: Custis (C.-F.), Jaer-Boecken der stad Bruggeů, pp. 271-272.