Het cultureel beleid te Brugge tijdens het Calvinistisch Bewind (1578-1584). (Charlotte Coudeville)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE. BRONNEN EN LITERATUUR

 

1. Bronnenlijst

 

1.1. Archivalische bronnen

 

A. BRUGGE, STADSARCHIEF (SAB)

 

Nr. 118: Resolutieboeken van de schepenen van Brugge, Secrete Resolutiën

- 1575-1585

 

Nr. 120: Hallegeboden

- 1564-1574

- 1574-1583

 

Nr. 126: Brieven en akten

- portefeuille 1570-1579

- portefeuille 1580-1581-1582-1583-1584

 

Nr. 216: Stadsrekeningen

- 2 september 1578 - 2 september 1579

- 2 september 1579 - 2 september 1580

- 2 september 1580 - 2 september 1581

- 2 september 1581 - 2 september 1582

- 2 september 1583 - 2 september 1584

- 2 september 1584 - 2 september 1585

 

Nr. 389: Heilige Geest

- Beschrijving van de overoude en wijdvermaerde redenrijcke hooftgilde van den H. Geest, voerende de kenspreuk: ‘Mijn werk is hemelijk’.


 

Nr. 438: Bogaardenschool

- Rekeningen van de boekhouder, 1570-1579 en 1580-1589

- Leerlingenlijsten, 1571-1604

- Livre des fondations de Bourses

 

Nr. 439: Sint-Elizabethschool

- Rekeningen, 1576-1580 en 1581-1585

- Leerlingenlijsten, 1521-1584

 

Nr. 530: Familiearchieven

- de Blende

- Nieulant

 

B. BRUGGE, RIJKSARCHIEF (RAB)

 

Kerkarchief Onze-Lieve-Vrouw

- Nr. 1219: Rekeningen 1569-1598

- Nr. 1340: afschrift in verband met het smelten van 7 klokken (19/11/1578) en een afschrift met betrekking tot de verkoop van aangeslagen kerkschatten (29/11/1580)

Kerkarchief Sint-Jacob

- Nr. 20: nota’s betreffende belangrijke gebeurtenissen , 1525-1637

- Nr. 29: rekeningen van de kerkfabriek, 1564-1600

Kerkarchief Sint-Walburga

- Nr. 24: rekeningen van de kerkfabriek, 1564-1644

- Nr. 165: opeisingsbevel van schepencollege aan de kerkmeesters om 4 klokken te leveren (19/11/1578)

 

C. BRUGGE, BISSCHOPPELIJK ARCHIEF (BAB)

 

Nr. G 13: Sint-Donaas, Kerkfabriek, Rekeningen, 1574-1578

Nr. G 14: Sint-Donaas, Kerkfabriek, Rekeningen, 1579-1584

Nr. S 622: Sint-Salvator, Kerkfabriek, Rekeningen, 1569-1584

Nr. E 101: Rekening van Geestelijke Goederen

 

D. GENT, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK

 

Weyts (G.). Cort begryp van alles het gone binnen Brugghe ofte daer omtrent geschiedt is sedert het jaer 1571 tot 1583. Gekopieerd door Custis (C.-F.), 18de eeuw.

 

Custis (C.-F.). Mémoires pour servir à l'histoire de la ville de Bruges. 4 volumes, 18de eeuw.

 

Custis (C.-F.). Jaer-Boecken der stad Brugge, behelsende de gedenckweerdighste geschiedenissen. Brugge, 1738.

 

1.2 Uitgegeven bronnen

 

 

 

2. Bibliografie

 

 

 

LIJST MET AFKORTINGEN

 

 

ASEB: Annales de la Société d'émulation de Bruges ofwel Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, gesticht onder de benaming Société d'émulation te Brugge

BAB: Bisschoppelijk Archief Brugge

BN: Biographie Nationale

f.: folio

NBW: Nationaal Biografisch Woordenboek

RAB: Rijksarchief Brugge

ro: recto

SAB: Stadsarchief Brugge

SRB: Secrete Resolutieboek

vo: verso

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende