Brigandage en banditisme in het Scheldedepartement gedurende de Franse tijd. (1795-1814). (Eva Van Boxelaer)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord.

 

Een woord van dank gaat uit naar al degene die mij hebben bijgestaan om dit werk tot een goed einde te brengen. In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar mijn promotor prof. Gita Deneckere voor het in goede banen leiden van mijn thesis en naar mijn commissarissen Conny Devolder en Liesbeth Van Nieuwenhuyse voor het aanreiken van enkele literatuurtips. Daarnaast wil ook de mensen van het Rijksarchief Beveren bedanken voor de hulp die ze geboden hebben in mijn zoektocht naar de juiste bronnen en voor het aanbrengen van de verschillende dossiers. Tenslotte gaat mijn dank uit naar mijn ouders voor het nalezen en verbeteren van de teksten. Een speciale dank is voor mijn moeder voor haar hulp bij het opstellen en de verwerking van mijn database met alle noodzakelijke gegevens over de benden die in dit werk aan bod zullen komen. Zonder deze mensen zou mijn verhandeling niet mogelijk geweest zijn.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende