Boter en kaas in de Kasselrij Veurne (16de-begin 19de eeuw) (Laurent Hoornaert)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Woord vooraf

 

Het voornemen van dit werk lijkt misschien nogal wat ambitieus te zijn: behandeling van de zuivelgeschiedenis in Veurne-Ambacht voor een periode van meer dan 300 jaar, met als bedoeling een hand te reiken aan de onderzoekers die zich met de Nieuwste Tijden bezig houden.

Merken we op dat we in de eerste plaats heel dankbaar zijn voor de hulp van Prof. dr. C. Vandenbroeke die ervoor zorgde dat dit onderzoek tot een goed einde werd gebracht en ons weerhield dat we te veel zotternijen schreven. Benadrukken we daarnaast dat hij, ondanks zijn weinige tijd, toch steeds bereid was om de nodige aandacht aan onze vragen en problemen te spenderen.

We betuigen eveneens onze dank aan de commissarissen Prof. dr. E. Thoen en dr. E. Vanhaute die ons op gepaste momenten bijstonden om moeilijkheden op te lossen.

We danken vervolgens de ambtenaren van het Rijksarchief te Brugge voor de vele dozen, bundels en documenten die ze plichtsbewust voor ons zeulden.

Hetzelfde kunnen we zeggen voor de bedienden van het Stadsarchief van Veurne.

Een meer dan erkentelijke vermelding gaat uit naar M. De Jonghe die ons steeds met raad en daad bijstond voor de materiële zuivelproblemen. We drukken ook onze bewondering uit voor zijn prachtige verzameling van oud zuivelmaterieel.

Nog een andere persoon die ons op een gelijkaardige manier hielp was M. Messiaen, directeur van het openluchtmuseum “Bachten de Kupe” te Izenberge. We wensen hem alle moed toe met de verdere uitbouw van dit museumdorp.

Verder wil ik iedereen bedanken die op één of andere manier aan onze verhandeling meehielp.

Tenslotte bedank ik mijn verloofde voor haar niet-aflatende steun en oeverloos geduld die ze opbracht bij de afwerking van deze verhandeling.

 

 

Laurent Hoornaert

1997

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende