Boter en kaas in de Kasselrij Veurne (16de-begin 19de eeuw) (Laurent Hoornaert)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

A. Bronnen

1. Onuitgegeven bronnen

 

BRUGGE

Rijksarchief

-Fonds Brugse Vrije: Registers: 1688-1693: Rekeningen van het sas bij Nieuwpoort, 1696-1721 met lacunes

-Fonds Kasselrij Veurne: Kasselrijrekeningen: 2-74: 1558-1634

-Fonds Kasselrij Veurne: Staten van goed: passim. In het totaal werden zo’n 1.200 boedels doorgenomen waarvan maar 25 % bruikbaar waren voor de periode 1640-1794. De nummers van de staten zijn in bijlage 3 te vinden.

-Fonds Kasselrij Veurne: Registers Veurne:

2 en 329: Keurboeken

830: Wezenregister Noordvierschare, 1685-1688

831: Wezenregister Noordvierschare, 1693-1695

-Fonds Kerkfabrieken: Oostkerke (bij Diksmuide): 3-6 en 19-22

-Fonds Nieuwpoort:

369: Slag van de granen te Veurne, 1753-1765

382: Reglement van het ijken, eind 16de eeuw

383: Over de maten, gewichten en geld, 16 juli 1670

392: Prijslijst vervoer met marktschip van Nieuwpoort op Diksmuide, 1772

Prijslijst vervoer met marktschip van Nieuwpoort op Veurne, 1772

Prijslijst vervoer met barge van Ieper op Nieuwpoort, 1714

432: Chronologisch overzicht van de plakkaten, 1685-1737

3003: Derde rekening van Louis Hooft, 1633-1634

3005: Twaalfde rekening van Louis Hooft, 1643-1644

Zevende rekening van Louis Hooft, 1638-1639

‘Staat’ van Louis Hooft, 1644-september 1647

3006: Bewijzen, 1712-1726

3007: Elfde rekening van Louis Hooft, 1642-1643.

3008: Idem.

3013: Toltarief, overgang 16de naar 17de eeuw

-Fonds Gemeentearchieven:

Gijverinkhove: 28-30: Disrekeningen 1654-1718

Lo: 5: Costume van de stad, 1541

Lo: 6: Costume van de stad, 1740

Lo: 38: Stadsrekening 1578-1609

-Fonds Afgeschafte Kloosters: 227-228: Leger van goederen en renten van de Rijke Klaren te Ieper: 1683-1703

 

Archief van het Grootseminarie

-Fonds ter Duinen:

189: Rekening van Johannes Pistor, 1566

258: Handboek in- en uitgave van Carolus Schottery, 1696-1701

259: Rekening van ten Bogaerde (Michaël Baert), 1749-1750

260: Rekening van ten Bogaerde, 1751

261: Rekening van ten Bogaerde, 1755

262: Rekening van ten Bogaerde, 1763

263: Rekening van ten Bogaerde, 1764

264: Rekening van ten Bogaerde, 1766

 

BRUSSEL

Algemeen Rijksarchief

-Fonds Raad van Financiën:

493: Boter en dieren, 1616-1698

4296: Beschouwingen over de handel in de Oostenrijkse Nederlanden, 1717 (!)

4393: Volledig nazicht van de productie en industrie van de Oostenrijkse Nederlanden, 1764

5603: Tarief voor de in- en uitvoerrechten, juli 1669

5604: Verscheidene tarieven van 1670 tot eind 18de eeuw

5748-5805: ‘Relevés Généraux’ van 1759-1791

5841: ‘Relevé Général’ voor het departement Nieuwpoort, 1793-1794

5846: ‘Relevé Général’ voor het departement Ieper, 1791-1794

 

GENT

Handschriftenleeszaal CB Universiteit Gent

Hs. 389: Receptenboek 18de eeuw

Hs. 476: Kookboek 16de eeuw

Hs. 1193: Receptenboek 18de eeuw

 

 

PARIJS

Archives Nationales

F11476-477: Telling van het vee, 1809 en 1813

F11482-484: Zuivel, 1813.

F20151-152: Vleesverbruik Leiedepartement, 1810

F20223: Rapport van de prefekt van het departement ‘Meuse-Inférieue’, 1810

 

VEURNE

Stadsarchief

60-66*: Stadsrekeningen 1564-1578

87: Memorien getrokken uit de rekeningen van de Kasselrij van Veurne sedert 1434 tot 1612

88: Memorien over de toestand der Kasselrij, 1642-1794

301: Beschouwingen van de magistraat over de toestand van de handel der stad en Kasselrij van Veurne en over de middelen om deze te begunstigen met andere memorien over handel en nijverheid, 1735-1736

315: Verpachtingen, rekeningen en documenten betreffende de bargien, 1646-1750

316: Idem, 1751-1793

329: Ceuren, statuten en ordonnantiën van de stad Veurne uitgeroepen 28 augustus 1544

361: Register van ordonnantiën, reglementen en edicten van Louis XIV, 1667-1689

916: Verpachting van de wijn-, azijn- en bieraccijnsen van de barge van Veurne op Ieper, van pennincgelt te weten, de weegschaal van de cramerie, van den ijk, van de marktschepen op Dixmude en St. Winoksbergen en van de huizen en kelders, 1762-1795

917: Generalia betreffende verpachtingen van belastigen, 1585-1792

951-952: Documenten betreffende rechten op in- en uitkomende goederen, 1566-1789

1152: Kuipers, 1718-1755

1153: Vrije schippers, 1573-1790

1156: Betreffende boter, 1745-1756

1157: Veeteelt, generalia, 1590-1769

1361-1368: Bewijsstukken rekeningen, 1692

1830: Staten van Goed, 1496-1692

 

Archief van OCMW

1.1.1.2.7.9.: Rekeningen van de dis van Sint Denijs

1.1.3.6.3.7.: Rekeningen van het Sint Jansgasthuis

 

 

2. Uitgegeven bronnen

 

a) Verhalende bronnen

 

●ALVAREZ, V., Relation du Beau Voyage que fit aux Pays-Bas en 1548 le prince Phillipe d’Espagne, uitgegeven door M.-T. Douillee, Brussel, 1964.

●HEINDERYCX, P., Jaerboeken van Veurne en Veurnambacht, uitgegeven door E. Ronse, Veurne, 1861, 4 dln.

●SANDERUS, A., Verheerlijkt Vlaandre, [s.l.], 1735, 3 dln.

 

b) Niet-verhalende bronnen

 

●BRANTS,V., Liste chronologique des Édits et ordonnances des Pays-Bas. Règne de Phillippe IV (1621-1665) et de Charles II (1665-1700), Brussel, 1910.

●BRANTS,V. , Règne d’Albert et Isabelle: 1597-1621, Brussel, 1909-1912, 2 dln.

●COPPEJANS-DESMEDT, H., Prijzen te Zottegem (1682-1793), in: Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant, Brugge, deel II, 1965, pp. 493-500.

●DEPREZ, P., Prijzen te Sint-Niklaas (18e eeuw), in: Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant , Brugge, 1959, pp. 121-180.

●DEVOS, I., Prijzen van Granen en andere Landbouwprodukten in de Kasselrij Kortrijk (16de-19de eeuw), Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1990.

GACHARD, L. , Recueil des Ordonnances des Pays-Bas autrichiens (1700-1794), Brussel, 1860-1942, 15 dln.

●GILLIODTS-VAN SEVEREN, L., Coûtumes de la Ville et Châtellenie de Furnes , Brussel, 1896-1897, 4 dln.

●GOOSSENS, M., DEJONGH, G., Agriculture in figures, Leuven, 1997.

●LAURENT, Ch., Recueil des Ordonnances des Pays-Bas. Règne de Charles-Quint (1506-1555), Brussel, 1893-1922, 6 dln.

Placcaert-boecken van Vlaenderen, Gent, [s.d.], 14 dln.

●SCHOLLIERS, E., Prijzen en lonen te Antwerpen en in het Antwerpse (16e-19e eeuw), in: Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant , Brugge, deel II, 1965, pp. 641-1299.

●SCHOLLIERS, E., Prijzen en lonen te Antwerpen (15e en 16e eeuw), in: Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant, Brugge, 1959, pp. 314-352.

●TERLINDEN, Ch., BOLSEE, J., Règne de Philippe II, Brussel, 1957-1978, 2 dln.

●TOCH, M., Prijzen uit Gentse instellingsrekeningen (16e eeuw), in: Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant , Brugge, deel IV, 1973, pp. 362-396.

●VAN HOUTTE ,H., Documents pour servir à l’histoire des prix de 1381 à 1794, Brussel, 1902.

●VANDEWALLE, P., Prijzen van slachtvarkens, zout en boter te Geraardsbergen (15e eeuw), in: Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant, Brugge, deel II, pp. 462-492.

●VERHULST, A., Prijzen van granen, boter en kaas te Brugge volgens de ‘Slag’ van

het Sint-Donatiaans-kapittel (1384-1801), in: Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant, Brugge, deel II, pp. 3-70.

●VERLINDEN, Ch., Liste chronologique provisoire des Édits et ordonnances des Pays-Bas. Règne de Phillipe II (1555-1598), Brussel, 1912.

●VERLINDEN, C., SCHOLLIERS, E., Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant, XIIIde -XIXde eeuw, Brugge, 1959-1973, 5 dln.

●VERMAUT, J., Prijzen uit Brugse instellingsrekeningen (17e eeuw), in: Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant, Brugge, deel I, 1959, pp. 91-114.

●WYFFELS, A., Prijzen uit Brugse instellingsrekeningen (16e eeuw), in: Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant, Brugge, deel II, 1965, pp. 71-102.

 

 

B. Literatuur

 

●ABEL,W., Agrarkrisen und Agrarkonjunktur in Mitteleuropa vom 13. bis zum 19. Jahrhundert, Berlijn, 1966.

●ABEL, W., Geschichte der Deutschen Landwirtschaft vom frühen Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert, Stuttgart, 1962.

●AUGUSTYN, B., Bronnen voor de agrarische geschiedenis van het middeleeuwse graafschap Vlaanderen, Gent, 1990, 3 dln.

●BAIROCH, P., Agriculture and the Industrial Revolution, 1700-1914, Glasgow, 1980, 3 dln. ●BECUWE, F., Het gewicht van de oorlog in de Kasselrij Veurne, 1690-1780, Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1983.

●BERLIERE, V., Monasticon Belge, Maredsous-Luik, 1890-1988, 7 dln.

●BIELEMAN, J., De geschiedenis van de landbouw in Nederland, 1500-1950, Meppel, 1992.

●BIELEMAN, J., Boeren op het Drentse zand, 1600-1900. Een nieuwe visie op de ‘oude landbouw’, in: AGG-bijdragen, vol. 29, Wageningen, 1987.

●BLOCH, M., Les caractères originaux de l’histoire française, Parijs, 1952-1956, 2 dln.

●BLOMME, J., The economic developement of Belgian agriculture, 1880-1980: a quantitative and qualitative analysis, Leuven, 1993.

●BOTERBERGE, R., Historische Geografie van het Overstromingsgebied van de IJzer in de Middeleeuwen, in: Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe Reeks, vol. 16, 1962, pp. 77-142.

●BRAUDEL, F., De Middellandse Zee, het landschap en de mens, Amsterdam-Antwerpen, 1992, 3 dln.

●BRAUDEL, F., Beschaving, economie en kapitalisme (15de-18de eeuw), de structuur van het dagelijks leven, Amsterdam, 1987.

●BRUNEEL, C., Le poids du bétail en Brabant au XVIIe et XVIII siècle, in: Belgisch tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, vol. 61, 1983, pp. 818-839.

●BRUYNBROECK, V., De voeding in de Sint-Cornelius abdij te Ninove en het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal te Oudenaarde in de 15de eeuw, Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1996.

●BUREMA, L., De voeding in Nederland van de Middeleeuwen tot nu, Assen, 1953.

●BYMAN-SCHOUTEN, C., Méthode pour fabriquer le fromage en le beurre en Belgique d’après le dernier système Hollandais, Antwerpen, 1887.

●CAILLIAU, J., De opkomst van Hollandse kaas in de Kasselrij Sint-Winoksbergen sinds het einde van de 16de eeuw, in: Westhoek, tijdschrift voor geschiedenis en familiekunde in de Vlaamse en Franse Westhoek, 1995, pp. 52-58.

●CLEMENT, E., Het cultuurareaal van de abdij ter Duinen. Het Vlaams Westkwartier tijdens de Brugse periode, 1695-1791, Leuven, 1972.

●CORNILLIE, J., Ieper door de eeuwen heen, Ieper, 1950.

●COULIER, E., (e.a.), Pauwel Heinderycx en Veurne-Ambacht in de 17e eeuw, Veurne, 1988.

●DALLE, D., De bevolking van Veurne-Ambacht in de 17de en 18de eeuw, Brussel, 1963.

●DALLE, D., De verwoestingen aangericht door de veeplaag en de sterkte van de rundveestapel in Veurne-Ambacht in de tweede helft van de 18de eeuw, in: Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe Reeks, vol. 13, 1959, pp. 99-102.

●DAVID, J., Boeken betreffende de Belgische landbouw verschenen voor 1850, in: Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis, vol. 47, Leuven, 1976.

●DAWYNDT, A., De vroegere Veurnse markten, in: Bachten de Kupe, vol. 16, 1974, pp. 118-119.

●DE BAERE, J., Een eeuw Belgische zuivelgeschiedenis, Leuven,1972.

●DE HERDT, R., Bijdrage tot de geschiedenis van de veeteelt in Vlaanderen, inzonderheid tot de geschiedenis van de rundveepest, 1769-1785, Leuven-Gent,1970.

●DEJONGH, G., Krachtlijnen in de ontwikkeling van het agrarische bodemgebruik in België, 1750-1850, Leuven, 1996.

●DE JONGHE, M., PENNINCK, J., Driehonderd jaar van melk tot boter, Brugge, 1984.

●DE KNECHT-VAN EEKELEN, A., (e.a.), Voeding in onze samenleving in cultuur-historisch perspectief, Alphen aan den Rijn, 1987.

●DEMEY, J., De Ieperse lakennijverheid. Haar ontstaan, ontwikkeling en verval, Leuven (onuitgegeven doctoraatsverhandeling), 1948.

●DEN HARTOG, C., Nieuwe voedingsleer, in: Aula-pocket, vol. 616, Antwerpen, 1980. (2de druk)

●DE POTTER, F., RONSE, E., BORRE, P.,Geschiedenis der Stad en Kastelnij van Veurne, Gent 1875, 2 dln.

●DEPREZ, P., De boeren in de 16de, 17de en 18de eeuw, in: Flandria Nostra, vol. 1, Antwerpen-Gent-Brussel, 1957, pp. 123-165.

●DE SCHRIJVER, H., Oude landmaten in Vlaanderen, Brussel, 1936.

●DEVOS, G., Havenbeweging te Oostende in de tweede helft van de XVIIIe eeuw, Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1970, 2 dln.

●DE VRIES, J., VAN DERWOUDE, A., Nederland, 1500-1815, De eerste ronde van moderne economische groei, Amsterdam, 1995.

●DE VRIES, J., The Economy of Europe in an Age of Crisis, 1600-1750, Cambridge-London-New Rochelle-Melbourne-Sydney, 1985. (2de druk)

●DE WACHTER, L., Repertorium van de Vlaamse Gouwen en gemeenten, Antwerpen, 1948, 4 dln.

●DOURSTHER, H., Dictionnaire universèle des poids et mesures anciens et modernes, Brussel, 1840.

●EEKHOF-STORK, N., Zelf kaas maken en andere zuivelprodukten, Antwerpen-Utrecht, 1989.

●ELOY, A., Oud landbouwgereedschap, 1850-1914, Gent, 1983.

●ESPINAS, G., PIRENNE, H., Recueil des documents relatifs à l’histoire de l’industrie drapière, [s.l.], 1907, 3 dln.

●FABER, J., Drie eeuwen Friesland. Economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800, Wageningen, 1972, 2 dln.

●FESTJENS, J., De Mémoire Statistique van het Leiedepartement, in: Standen en Landen, vol. 58, Brussel, 1972, pp. 135-171.

●GOEDSEELS, V., DE SOMER, P., Van akker naar markt, een halve eeuw productie en commercialisatie in de Belgische Landbouw, Tielt, 1988.

●GOOSSENS, M., The Economic Developement of Belgian Agriculture: a regional perspective, 1812-1846, Brussel, 1992.

●GOOSSENS, M., Belgian agricultural output, 1812-1846, in: Belgisch tijdschrift voor Nieuwste geschiedenis, vol. 24, 1993, pp. 227-271.

●GOUBERT, P., Beauvais et le Beauvaisis, Parijs, 1960, 2 dln.

●HANNES, J., Histoire quantitative et faiblesse de l’histoire, in: Revue de l’Institut de Sociologie, vol. 45, 1971, pp. 305-308.

●JACQUART, J., Société et vie rurale dans le Sud de la région Parisienne du milieu du XVIe siècle au milieu du XVIIe siècle, Parijs, 1973.

●JOBSE-VAN PUTTEN, J.,Eenvoudig maar voedzaam. Cultuurgeschiedenis van de dagelijkse maaltijd in Nederland, Nijmegen, 1995.

●LEFEVERE, J., Inventaire des archives du Conseil des Finances, Gembloux, 1938.

●LEPER, J., Kunstmatige inundaties in maritiem Vlaanderen, 1316-1945, Tongeren, 1957.

●LE ROY LADURIE, E., Les paysans de Languedoc, Parijs, 1966.

●LIBAUT, J., (e.a.), Hofstede en landhuys, Dordrecht, 1662.

●LINDEBLAD, J., Statistiek voor historici, Muiderberg, 1984.

●LINDEMANS, P., Geschiedenis van de landbouw in België, Antwerpen, 1952, 2 dln.

●MONTANARI, M., Honger en overvloed, Amsterdam, 1994.

●MERTENS, J., De laat-middeleeuwse landbouweconomie in enkele gemeenten van het Brugse Vrije, Gent-Leuven, 1970.

●MERTENS, J., De processen-verbaal van de ‘Commission des poids et mesures’ van het Leie-departement, in: Handelingen van het Genootschap ‘Sociéte d’Emulation te Brugge’, vol. 104, 1967, pp. 97-118.

●MERTENS, J., Bibliografie van werken over oude maten en gewichten in de Nederlanden, in: Bibliographica Belgica, vol. 136, Brussel, 1980.

●MESSIAEN, M., Het landelijk heem- en volkskundig Openluchtmuseum Bachten de Kupe, [Alveringem], 1995.

●MOORKENS, P., De trekvaart op het kanaal Gent-Brugge (1623-1839), Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1996.

●NEUHAUS, U., Melk. De witte levensbron, Antwerpen-’s Gravenshage, [s.d.].

●PARMENTIER, A., DEYEUX, N., Précis d’expériences et observations sur les différentes espèces du lait, Strasbourg-Paris, 1799.

●PAUWELS, W., Het openbaar vervoer in Vlaanderen 1640-1680 met als centraal gegeven het Nieuw Gedelf (deel één), in: Biekorf, vol. 92, 1992, pp. 155-178.

●POSTHUMUS, N., Nederlandse prijzengeschiedenis, Leiden, 1943.

●PRICKEN, J., Delplancq, l’oublié, Brussel, 1967.

●SAVARY DES BRULONS, J., Dictionnaire de commerce, Paris, 1748, 3 dln.

●SLICHER VAN BATH, B. H., Bijdragen tot de agrarische geschiedenis, Utrecht-Antwerpen, 1978.

●SLICHER VAN BATH, B.H., Constante, fluctuerende en variabele factoren in de produktie en consumptie van agrarische goederen in de pré-industriële maatschappij, in: AGG-bijdragen, vol. 15, Wageningen, 1970, pp. 105-117.

●SLICHER VAN BATH, B.H., De agrarische geschiedenis van West-Europa (500-1850), Utrecht-Antwerpen, 1960.

●SLICHER VAN BATH, B.H., Oogsten, klimaat en conjunctuur in het verleden,

in: AGG-bijdragen, vol. 15, Wageningen, 1970, pp. 118-133.

●STALLAERT, K.,Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit Vlaamsche, Brabantse en Limburgsche oorkonden, Leiden, 1886, 3 dln.

●TEUTEBERG, H., European food history, Leicester-London-New York, 1992.

●THOEN, E., Landbouweconomie en bevolking in Vlaanderen gedurende de late Middeleeuwen en het begin van de Moderne Tijden. Testregio: de kasselrijen van Oudenburg en Aalst, in: Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis, vol. 90, Gent, 1988, 2 dln.

●THOEN, E., Landbouwproduktie en bevolking in enkele gemeenten ten zuiden van Gent gedurende het Ancien Régime (14de-18de eeuw), in: A. Verhulst en C. Vandenbroeke, Landbouwproduktiviteit in Vlaanderen en Brabant 14de-18de eeuw, Gent, 1979, pp. 131-200.

●TROW-SMITH, R., A History of British Livestock Husbandry to 1700, Londen,1957.

●VAN AELBROECK, J., Werkdadige landbouw-konst der vlamingen, Gent, 1823.

●VANDENBROEKE, C., Agriculture et alimentation, Gent-Leuven, 1975, 694p.

●VANDENBROEKE, C., De leefbaarheid van het platteland in Vlaanderen, 15de -19de eeuw, in: Bijdragen tot de Geschiedenis, vol. 64, 1981, pp. 131-165.

●VANDENBROEKE, C., De tweede agrarische expansie en de industrialisatie: de 18de en de eerste helft van de 19de eeuw, in: De Belgische Land- en Tuinbouw. Verleden en heden, Brussel, 1980, pp. 29-39.

●VANDENBROEKE, C., Vlaamse koopkracht: gisteren, vandaag en morgen, Leuven, 1984.

●VANDENBROEKE, C., Werkinstrumenten bij een historische en sociaal-economische synthese, 14de - 20ste eeuw, in: Arbeid in veelvoud: huldeboek aan J. Craeybeckx en E. Scholliers, Brussel, 1988, pp. 260-273.

●VAN DER HEYDEN, C., Boterhandel in Zuid-Oost-Brabant, 1870-1895. Een terreinverkenning, in: Noordbrabants Historisc Jaarboek, vol. 6, 1989, pp. 105-130.

●VANDER LINDEN, E., Chronique des événements métérologiques jusqu’en 1834, Brussel,1924.

●VANDERPIJPEN, W., De landbouw en de landbouwpolitiek in het Leie- en Scheldedepartement (1794-1814), Brussel (onuitgegeven doctoraatsverhandeling), 1983, 3 dln.

●VANDERPIJPEN, W., MERTENS, J., Schets van de Westvlaamse landbouw in de18de begin 19de eeuw. Het rapport van B.J. Holvoet en zijn belang voor de Mémoire Statistique du département de la Lys, in: Handelingen van de ‘Société d’Emulation’ te Brugge, vol. 57, 1970, pp. 277-301.

●VAN DER WEE, H., Prijzen en Lonen. Methodologische Handleiding, in: Bijdragen tot de prijzengeschiedenis, vol 1, 1956, pp. 5-43.

●VAN DER WEE, H., Voeding en dieet in het Ancien Régime, in: Spiegel Historiael, vol. 1, 1966, pp. 94-102.

●VAN DER WOUDE, A., De omvang en de samenstelling van de huishouding in Nederland in het verleden, in: AGG-bijdragen, vol. 15, Wageningen, 1970, pp. 202-241.

●VAN DER WOUDE, A., De consumptie van graan, vlees en boter in Holland op het einde van de achttiende eeuw, in: AGG-bijdragen, vol. 9, Wageningen, 1963, pp. 127-153.

●VAN DER WOUDE, A., Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late Middeleeuwen tot het begin van de 19de eeuw, Wageningen, 1972, 3 dln.

●VANDEWALLE, P., Oude maten, gewichten en muntstelsels in Vlaanderen, Brabant en Limburg, Oostende, 1984.

●VANDEWALLE, P., Oude maten in de Kasselrij Veurne, in: Handelingen van de ‘Société d’Emulation te Brugge’, vol. 99, 1973, pp. 102-103.

●VANDEWALLE, P., Het pachtkontrakt in Westelijk Vlaanderen. Een analytische studie, in: Handelingen van de ‘Société d’Emulation te Brugge’, vol. 118, 1981, pp. 5-61. ●VANDEWALLE, P., De geschiedenis van de landbouw in de Kasselrij Veurne (1550-1645), [Brussel], 1986.

●VANDEWALLE, P., Quatre siècles d’agriculture dans la région de Dunkerque, 1590-1990, une étude statistique, Gent, 1994.

●VAN DULMEN, F., Het boek van Oude Gereedschappen, Leeuwarden, 1995.

●VAN GELDER, E., Bibliografie van Veurne, Veurne, 1987.

●VAN GELDER, E., Bibliografie van Veurne. Aanvullingen 1987-1991, Veurne, 1992.

●VAN GODTSENHOVEN, Dierkunde op de hoeve, Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven, 1939. (6de druk)

●VAN HEERSWYNGHELS, F., Tafels van vergelijking der nieuwe Nederlandsche maten en gewichten met oude maten en gewichten der provincie West-Vlaanderen en omgekeerd, Brugge, [s.d]. (Waarschijnlijk Hollandse periode)

●VAN HOUTTE, H., Histoire économique de la Belgique à la fin de l’Ancien Régime, Gent, 1920.

●VANNESTE, O., THEYS, J., Veurne. Een economische studie, Brugge, 1964.

●VAN NIEUWENHUYZE, D., Bronnen van de Geschiedenis van de landbouw van de Nederlanden, Brussel, 1993, 3 dln.

●VANORLE, L., Rendabiliteit van de bereiding van hoeveboter en -kaas, Brussel, 1984.

●VAN OTTERLOO, A., Eten en eetlust in Nederland, een historisch-sociologische studie, Amsterdam,1990.

●VERHULST, A., Het landschap in Vlaanderen in historisch perspectief, Antwerpen, 1964.

●VERHULST, A., Landschap en landbouw in Middeleeuws Vlaanderen, Brussel, 1995.

●VERHULST, A., Le compte général de 1187, connu sous le nom de ‘Gros Brief’, et les institutions financières du comté de Flandre au XIIe siècle, Brussel, 1962.

●VERHULST, A., Précis d’histoire rurale de la Belgique, Brussel, 1990.

●WEYNS, Y., Volkshuisraad in Vlaanderen, Antwerpen, 1974, 4 dln.

●[s.n.], De Ieperse markt, een historisch fenomeen, Ieper, 1985.

●[s.n.], De melk, [s.l], 1903. (oud schoolboek)

●[s.n.], Inventaris van het Oud-archief der stad en Kasselrij van Veurne, [s.l.], [s.d.].

 

 

 

Lijst van afkortingen

 

-RAB: Rijksarchief Brugge

-ARAB: Algemeen Rijksarchief te Brussel

-SAV: Stadsarchief Veurne

-gr. Vl.: groten Vlaams

-GVE: Grootvee-eenheid

-BGM: Berekende gemiddelde melkgift

-£ par.: pond Parisis

-CB: Centrale bibliotheek Universiteit Gent

-Hs.: Handschrift

-OCMW: Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende