De invloed van belangengroepen op de beleidsvorming. Onderzoek naar de rol van de Boerenbond tijdens het overleg rond de financiering van de BSE-testen. (Ria Binst)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bijlagen

 

Bijlage 1

 

Tabel 1: Overzicht van het overleg betreffende de BSE-maatregelen

1.      Hoe het allemaal begon…

1986

1996

 

1996-2000

05.12.2000

- Ontdekking van de dierziekte BSE

- BSE: hersenziekte, overdraagbaar van dier op mens

- Brits rundvlees: onveilig

- Andere EU-lidstaten hebben ook BSE-gevallen

- EU ~ goedkeuring van BSE-maatregelen:

-         alle risico-runderen ouder dan 30 maanden moeten getest worden

-         verbod op gebruik van diermeel in veevoeder voor voorlopig 6 maanden

2.      De zoektocht naar een duurzame oplossing

einde 2000

 

 

febr. 2001

 

maart 2001

mei 2001

vanaf 2002

 

mei 2002

juli 2002

- Vereniging van landbouworganisaties: eis voor financiële steun

- EU: oprichting van Europees Voedselagentschap

- Waalse landbouworganisaties manifesteren tegen BSE-dossier

- Boerenbond: actieweek rond BSE-crisis

- Boerenbond: eis voor oprichting “Kwaliteitsfonds”

- Geen overeenstemming in vleessector

- Federale overheid zegt financiële steun toe aan rundveesector

- Federale overheid: kosten van BSE-testen niet meer financieren

- Voorstel van fed. overheid: testkosten doorrekenen aan slachthuizen

- Nog geen duurzame oplossing

- BSE-taks of ‘gezondheidsbijdrage’ voor vleesdistributiesector

3.      Het ontwerp-KB van minister van Volksgezondheid Demotte

dec 2003

- Ontwerp KB:

-         BSE-retributie van 17 euro per getest rund

-         gezondheidsbijdrage op iedere kilo vlees

4.      De reacties op het ontwerp-KB

2003-2004

 

 

 

 

- Bitsig landbouwprotest door hele vleeskolom:

-         diverse manifestaties

-         veel syndicale onderhandelingen

- Test-Aankoop regeert eveneens afwijzend:

-         niet verhalen van gezondheidsbijdrage op de consument

5.      Het akkoord van 26 februari 2004

26.02.2004

 

- Regering, FAVV en Agro-front bereiken akkoord:

-         aandeel van producenten daalt van 17 tot 10,7 euro per test

-         solidaire gezondheidsbijdrage

-         terugbetaling van al uitgevoerde testen over 15 ipv 5 jaar

-         schuld van 60 miljoen: BTW niet meer terugbetalen

→ landbouwaandeel: van 20 naar 26 procent

6.      Het einde van het BSE-dossier

maart 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12.2004

- FEVIA: ontevreden met akkoord:

-         sprake van ‘geheim’ akkoord

-         andere rechtstreeks betrokkenen niet bij aanwezig

-         kosten afgewenteld op producenten van alle levensmiddelen

-         protest: advertentie ‘U betaalt morgen meer!’

- Fedis en Veva: ook ontevreden met akkoord:

-         sectoren, die niet behoren tot de vleessector zouden niet mee moeten opdraaien voor kosten van BSE-testen

-         akkoord tussen regering en Agro-front, dus niet de hele vleessector die akkoord ging met akkoord

- Boerenbond en FAVV verdedigen voorakkoord

-         verdere discussie in het FAVV

- De federale ministerraad:

-         het nieuwe businessplan van het Voedselagentschap wordt goedgekeurd

-         het nieuwe financieringsmechanisme van het Voedselagentschap wordt goedgekeurd

 

 

Bijlage 2.

 

Tabel 2: Overzicht van de BSE-kostenaanrekening

1. BSE-retributie

 

pro rato van 10,7 euro per te testen rund

3,85 miljoen euro

2. BSE-heffing

- ten laste van de totale voedselketen

17,0 miljoen euro

- waarvan 26% ten laste van de landbouw

4,4 miljoen euro

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende