'Blinde vlek' der blindheid. Drie auteurs over blinden in de achttiende en het begin van de negentiende eeuw. (Katty Geltmeyer)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

DANKWOORD

 

            Als eerste personen waaraan ik dank verschuldigd ben, vermeld ik mijn promotor Prof. Dr. L. François en Prof. Dr. R. van Eenoo. Ik wil hen bedanken voor het vertrouwen dat zij in mij stelden, voor de jarenlange begeleiding en steun die ze mij tijdens mijn opleiding gaven en voor de raadgevingen die ze mij in verband met het schrijven van deze tekst gaven.

 

            Het schrijven van mijn verhandeling zou veel moeizamer gegaan zijn zonder de hulp van de mensen van de documentatiediensten van de verschillende blindenbibliotheken, dienstverleningscentra en scholen. Zo kwam ik door de hulp van de medewerkers van het documentatiecentrum van de Brailleliga, Marie Laurence Duret en haar collega's Isabelle Wery en meneer Servet, in het bezit van talrijke boeken over Valentin Haüy.

            Jan Dewitte, documentalist bij Licht en Liefde, stuurde mij boekenlijsten op en zorgde ervoor dat ik de gekozen boeken kon uitlenen om ze te laten omzetten.

            Mijn speciale dank gaat ook uit naar Mark de Haeck, assistent dienstleider, en Ingrid Vandekelder, bibliothecaris van de Vlaamse luister- en braillebibliotheek. Beiden deden naspeuringen naar boeken in de blindenbibliotheken.

            Marc Dauwe, documentalist van het Brugse blindeninstituut Spermalie, Lisette Reijners, documentaliste van Visio (Huizingen) en Arie van Tiel, medewerker van de Studie- en Vakbibliotheek (Amsterdam), bezorgden mij ook uitgebreide boekenlijsten, zodat ik een idee kreeg van wat er allemaal over blindheid gepubliceerd werd.

 

            Ook moet hier vermeld worden dat het vriendelijke personeel van de handschriftenzaal, de leeszaal en het secretariaat van de Gentse Universiteitsbibliotheek goed meewerkte en zich zeer soepel opstelde voor de ontlening van boeken. Daardoor kon ik bepaalde boeken quasi onbeperkt houden.

 

            Verder ben ik het personeel van de V.Z.W. Atelier Helen Keller en het Braille Productiecentrum te Leuven, de omzettingsinstellingen, ook veel dankbaarheid verschuldigd. Zij hebben immers al het mogelijke gedaan om de vaak moeilijk te scannen teksten voor mij leesbaar te maken door ze in braille om te zetten. Ook de Studie- en Vakbibliotheek moet hier nogmaals vermeld worden, omdat zij Rodenbachs Les aveugles... hielpen omzetten.

 

            Verder ben ik mijn didactisch begeleidster Dominique Velghe zeer erkentelijk voor haar hulp, raadgevingen en medewerking bij de opzoekingen in de universiteitsbibliotheek, voor haar professionele en kritische commentaar en voor de morele steun die ze mij verleende tijdens alle fases van het onderzoek en het schrijfproces.

            Ook Mevrouw de Sutter van de firma TEXT DESIGN ben ik erkentelijk, omdat zij mij met haar professionele know how bijstond voor de eindredactie van deze verhandeling. Hilde Timmerman en Martine Baert wil ik bedanken voor het nalezen.

 

            Als laatste wens ik mijn familie en vele vrienden, waaronder verschillende studiegenoten, te bedanken voor de morele en andere steun die ze mij verleend hebben tijdens het onderzoek en het schrijfproces.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende