Geen cent te veel. Armoede en armenzorg op Zuid-Beveland, 1850-1940. (Albert Louis Kort)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bronnen

 

I Archivalia

 

I Rijksarchief Middelburg

 

Archief provinciaal bestuur 1813-1850

-correspondentie commissaris

-correspondentie gedeputeerde staten

 

Archief hervormde gemeente ‘s-Heerenhoek-Nieuwdorp

-jaarrekeningen diaconie

-notulen kerkenraadvergaderingen

 

Archief hervormde gemeente Hoedekenskerke

-notulen kerkenraadvergaderingen

-diverse stukken betreffende de diaconie

 

Archief hervormde gemeente Kapelle

-rekeningen en andere financiële stukken van de diaconie

-notulen kerkenraadvergaderingen

 

Archief hervormde gemeente Ovezande-Driewegen

-notulen kerkenraadvergaderingen

-diverse financiële stukken

 

Archief hervormde gemeente Wemeldinge

-kasboeken en rekeningen diaconie

-lijsten bedeelden

-notulen kerkenraadvergaderingen

 

Archief hervormde gemeente Yerseke

-notulen kerkenraadvergaderingen

-rekeningen en andere financiële bescheiden diaconie

-kasboeken

 

II Gemeentearchief Borsele

 

Archief gemeente ‘s-Heerenhoek

-notulen gemeenteraad

-ingekomen en uitgaande stukken gemeentebestuur

-akten burgerlijke stand en bevolkingsregisters

-kohieren hoofdelijke omslag

-verslagen commissie tot wering schoolverzuim

-correspondentie burgerlijk armbestuur

-financiële bescheiden van burgerlijk armbestuur

-kasboek gecombineerd rooms-katholiek armbestuur ‘s-Heerenhoek-Heinkenszand

 

Archief gemeente Hoedekenskerke

-notulen gemeenteraad

-ingekomen en uitgaande stukken gemeentebestuur

-kohieren hoofdelijke omslag

-akten burgerlijke stand en bevolkingsregisters

-notulen burgerlijk armbestuur

-correspondentie burgerlijk armbestuur

-begrotingen en rekeningen burgerlijk armbestuur

-pachtzaken burgerlijk armbestuur

 

Archief gemeente Ovezande

-notulen gemeenteraad

-correspondentie gemeentebestuur

-kohieren hoofdelijke omslag

-akten burgerlijke stand en bevolkingsregisters

-begrotingen en rekeningen burgerlijk armbestuur

-notulen burgerlijk armbestuur

-pachtzaken burgerlijk armbestuur

 

III Gemeentearchief Goes

 

Archief gemeente Goes

-bevolkingsregisters en akten burgerlijke stand

-jaarverslagen gemeente

 

Archief gemeente ‘s-Heer Arendskerke

-notulen gemeenteraad

-ingekomen en uitgaande stukken gemeentebestuur

-kohieren hoofdelijke omslag

-akten burgerlijke stand en bevolkingsregisters

-stukken betreffende maatschappelijke zorg

-stukken betreffende openbare gezondheid

-commissies wering schoolverzuim ‘s-Heer Arendskerke en ‘s-Heer Hendrikskinderen

-notulen en correspondentie burgerlijk armbestuur ‘s-Heer Arendskerke

-rekeningen, begrotingen en kasboeken burgerlijk armbestuur ‘s-Heer Arendskerke

-pachtzaken burgerlijk armbestuur ‘s-Heer Arendskerke

-staten bedeelden burgerlijk armbestuur ‘s-Heer Arendskerke

-notulen en correspondentie groot armbestuur ‘s-Heer Hendrikskinderen

-rekeningen, begrotingen en diverse financiële stukken groot armbestuur

 

Archief gemeente Kloetinge

-notulen gemeenteraad

-correspondentie gemeentebestuur

-jaarverslagen gemeente

-kohieren hoofdelijke omslag

-akten burgerlijke stand en bevolkingsregisters

-stukken met betrekking tot openbare gezondheid

-stukken betreffende maatschappelijke zorg

-notulen en correspondentie burgerlijk armbestuur

-reglementen burgerlijk armbestuur

-begrotingen, rekeningen en kasboeken burgerlijk armbestuur

-verpachtingen armbestuur

-staten van bedeelde personen

-notulen en verslagen commissie wering schoolverzuim

 

Archief gemeente Wolphaartsdijk

-notulen gemeenteraad

-ingekomen en uitgaande stukken gemeentebestuur

-jaarverslagen gemeente

-kohieren hoofdelijke omslag

-akten burgerlijke stand en bevolkingsregisters

-stukken met betrekking tot openbare gezondheid

-stukken met betrekking tot woningbouw

-landbouwverslagen

-stukken met betrekking tot arbeid en maatschappelijke zorg

-notulen en correspondentie burgerlijk armbestuur

-rekeningen, begrotingen, kasboeken burgerlijk armbestuur

-verpachtingen burgerlijk armbestuur

-archief broodcommissie

-archief commissie spijsuitdeling

-archief nieuwjaarscommissie

-archief commissie wering schoolverzuim

 

Archief hervormde gemeente Goes

-notulen en correspondentie diaconie

-huishoudelijk reglement

-rekeningen en begrotingen diaconie

-diverse stukken betreffende diaconale zorg

 

Archief hervormde gemeente ‘s-Heer Arendskerke

-notulen en correspondentie kerkenraad

-pachtzaken diaconie

-administratieboeken diaconie

-rekeningen en kasboeken diaconie

-stukken met betrekking tot diaconale zorg

 

Archief hervormde gemeente ‘s-Heer Hendrikskinderen

-notulen en correspondentie kerkenraad

-reglementen benoemen diakenen en ouderlingen

-notulen gemeenschappelijke vergaderingen met burgerlijk armbestuur

-stukken betreffende collecten

-begrotingen, rekeningen en kasboeken diaconie

-staten van ondersteunde personen

 

Archief hervormde gemeente Kloetinge

-notulen kerkenraad

-correspondentie diaconie

-reglementen met betrekking tot benoemen leden kerkenraad

-begrotingen, rekeningen en kasboeken diaconie

-pachtzaken diaconie

-stukken betreffende armenzorg

 

Archief hervormde gemeente Wolphaartsdijk

-notulen kerkenraad

-correspondentie diaconie

-reglementen benoemen diakenen en ouderlingen

-verpachtingen landerijen

-rekeningen, begrotingen en kasboeken diaconie

-stukken betreffende collecten

-staten bedeelde lidmaten

 

Archief godshuizen en burgerlijk armbestuur Goes

-notulen burgerlijk armbestuur, afdeling armenzorg

-relatieven tot de notulen

-pachtzaken

-begrotingen en rekeningen

-staten ondersteunde personen

 

Verschillende kleinere archieven

-archief Vereniging van burgemeesters en secretarissen Zuid- en Noord-Beveland

-archief Gezondheidscommissie (oostelijk Zuid-Beveland)

-archief Vereniging tot Wezenverpleging

-archief Vereniging van burgerlijke armbesturen op Zuid- en Noord-Beveland

-archief Commissie tot Oeconomische Spijsuitdeeling

-archief Vereniging ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders Eigen Erf te Goes

 

IV Gemeentearchief Kapelle

 

Archief gemeente Kapelle

-notulen gemeenteraad

-ingekomen en uitgaande stukken gemeentebestuur

-akten burgerlijke stand en bevolkingsregisters

-kohieren hoofdelijke omslag

-notulen en correspondentie burgerlijk armbestuur

-rekeningen van ontvangsten en uitgaven, begrotingen en kasboeken burgerlijk armbestuur

-diverse stukken betreffende verzorging bedeelden

 

Archief gemeente Wemeldinge

-notulen gemeenteraad

-ingekomen en uitgaande stukken gemeentebestuur

-kohieren hoofdelijke omslag

-akten burgerlijke stand en bevolkingsregisters

-stukken betreffende openbare gezondheid

-stukken betreffende volkshuisvesting

-stukken betreffende uitvoering landarbeiderswet

-stukken betreffende maatschappelijke zorg

-stukken betreffende onderwijs (hierin: commissie wering schoolverzuim)

-notulen en correspondentie burgerlijk armbestuur

-pachtzaken armbestuur

-begrotingen, rekeningen en andere financiële bescheiden armbestuur

-voorwaarden uitbesteding wezen

-staten bedeelde personen

 

Archief hervormde gemeente Biezelinge

-notulen kerkenraad

-correspondentie diaconie

-reglementen benoemen ouderlingen en diakenen

-stukken betreffende eigendom en pachtzaken

-rekeningen en bijlagen van ontvangsten en uitgaven

-stukken betreffende verzorging ondersteunden

 

V Gemeentearchief Reimerswaal

 

Archief gemeente Yerseke

-notulen gemeenteraad

-ingekomen en uitgaande stukken gemeentebestuur

-jaarverslagen gemeente

-kohieren hoofdelijk omslag

-bevolkingsregisters en akten burgerlijke stand

-stukken betreffende openbare gezondheid

 

Archief burgerlijk armbestuur

-notulen armbestuur

-ingekomen en uitgaande stukken

-begrotingen, rekeningen en pachtzaken

-lijsten bedeelde personen

 

VI Archief Bisdom Breda

 

Gedeponeerde Archieven III (Zeeuwse deel bisdom Haarlem)

-stukken betreffende de parochie ‘s-Heerenhoek

-stukken betreffende de parochie Ovezande

 

VII Pastorie ‘s-Heerenhoek

 

Archief armbestuur ‘s-Heerenhoek

-notulen armbestuur

-correspondentie armbestuur

-diverse stukken met betrekking tot eigendommen en financiën

 

II Gedrukte bronnen, verslagen en periodieken

 

 

III Literatuur

 

Afkortingen:

ESHJ = Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek

HJZNB = Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland

TVG = Tijdschrift voor Geschiedenis

TVSG = Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende