Twee Engelse benedictinessen ver van huis. De brieven van Mary Percy (1569-1642) en de biografie van Gertrude More (1606-1633). (Bieke Verhoelst)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Mijn dank gaat uit naar iedereen die mij gesteund hebben bij het schrijven van deze verhandeling. In de eerste plaats mijn promotor Prof.Dr. J. Verberckmoes, maar zeker ook de archivarissen van het historisch archief van het aartsbisdom Mechelen, Mr. Jans en Mr. De Becker, voor hun deskundige raad en advies bij paleografische en andere problemen. Ik wil ook mijn vriend, mijn familie, mijn vrienden en collega’s danken voor hun steun en goede raad.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende