Sluikpers. Antwerpen, 1940-1944. (Gert De Prins)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Een woord van dank

 

 

Het onderzoek dat leidt tot een eindverhandeling wordt niet uitgevoerd in afzondering. Gedurende deze studie kreeg ik de kans om samen te werken met een groot aantal mensen. Hun bijdrage was vaak belangrijker dan op het eerste gezicht bleek.

 

Vooreerst wil ik dan ook mijn dank betuigen aan Prof. dr. Bruno De Wever, de promotor van deze studie. Hij gaf me de kans te werken rond dit onderwerp. Zijn aandacht en vragen om verduidelijking waren een belangrijke stimulans. Prof. dr. Monique Van Melkebeek en dr. Nico Wouters dank ik graag voor de begeleiding die ze gaven als leescommissarissen van deze studie.

 

Deze studie werd uitgevoerd tegen de achtergrond van een tentoonstelling over de Antwerpse sluikpers. Daardoor kreeg ik de kans samen te werken met An Renard van de Stadsbibliotheek Antwerpen; Martine Vermandere, Paule Verbruggen en Bert Boeckx van het Amsab - Centrum Antwerpen; dr. Dirk Martin, drs. Jan Laplasse en drs. Karolien Steen van het SOMA, en Terenja Van Dijck. Ik dank hen hierbij voor het vertrouwen dat ze in me stelden.

 

Het werk rond de tentoonstelling bracht me in contact met een aantal getuigen, die steeds bereid waren me te woord te staan. Ik ben zeer erkentelijk voor de tijd die Jeanne Brabants, François Cleeren, Gustave Bruskin en Constant Faucompret voor me vrijmaakten. Ook Louis Van Baelen wil ik hier bedanken.

 

Mijn erkentelijkheid gaat ook uit naar dr. Fabrice Maerten van het SOMA, die vaak erg relevante commentaar gaf.

 

Het personeel van de Dienst Oorlogsslachtoffers was steeds opnieuw bereid me de gewenste dossiers te bezorgen, ook wanneer de gegevens waarover ik beschikte daartoe nauwelijks volstonden. De hulp van Sophie Vandepontseele en Ellen Van Cauwenberghe stel ik dan ook erg op prijs.

 

Voor de geboden hulp bij het raadplegen van de verschillende archiefbestanden wil ook John Bouva van de Witte Brigade (Fidelio) te Antwerpen bedanken, en Jorg Timmerman van het Nationaal Museum van de Weerstand (Onafhankelijkheidsfront) te Anderlecht.

 

Aan de vakgroep Nieuwste Geschiedenis van de Universiteit Gent dank ik graag Marie-Paule Volckaert en Astrid Schoeters.

 

Ward Baeten was zo vriendelijk me een aantal gegevens te bezorgen in verband met het Kempisch Legioen. Robby Van Eetvelde gaf vaak toelichtingen bij de werking van de verschillende politionele diensten, en wees me daarbij op enkele interessante documenten. Jan Van der Fraenen bezorgde me interessante gegevens in verband met de Eerste Wereldoorlog. Hun medewerking was me een grote hulp.

 

Tot slot wil ik zeker mijn ouders bedanken, Jelle Moens en haar familie, Dries Vanbelleghem en Kris Mascaux. Allen waren ze steeds weer bereid te luisteren naar mijn uiteenzettingen. Hun steun was meer dan waardevol.

 

 

Gert De Prins

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende