De door de politierechter geregistreerde criminaliteit tijdens het crisisdecennium in Lokeren, 1840-1850 (Annelies Coppieters)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

BIBLIOGRAFIE

BRONNENOVERZICHT

1. Onuitgegeven bronnen

 

Rijksarchief Beveren (RAB)

Minuten van vonnissen, 1840-1849, dozen 74 en 75 

Stadsarchief van Lokeren (SAL)

Armbestuur legger, 1844

Diverse landbouwtellingen, 1841-1897

Diverse stedelijke- en politiereglementen. Eigenlijke reglementen, 1796-1959

Diverse stedelijke- en politiereglementen. Documentatie en briefwisseling, 1801-1959

Dossiers politiecommissarissen en adjunct-politiecommissarissen, 1848-1850

Economische tellingen en statistieken, 1797-1862

Politie: Algemene briefwisseling, 1839-1850

Politie: Aanwerving- en personeeldossiers politieagenten, 1835-1850

Verslagen van het schepencollege, 1839-1850

Verslagen van de gemeenteraad, 1839-1850

Gazette van Lokeren, 1848-1850, 8/09/1844, 1/02/1846 en 25/04/1847

 

Rijksarchief Gent (RAG)

Provinciaal archief

Stukken en correspondentie betreffende reglementen en verordeningen van plaatselijke politie te Lokeren, 1838-1850

Lokale linnenenquête, 1846

 

2. Uitgegeven bronnen

 

Recensement général de l’industrie (15 octobre 1846), Brussel, 1851

Recensement général de la population (15 octobre 1846), Brussel, 1849

Recensement général de l'agricole (15 oktober 1846), Brussel, 1849

 

DUCPETIAUX (E.).  Le Paupérisme en Belgique, Causes et Remèdes,  Bruxelles, 1844

 

DUCPETIAUX (E.).  Exposé de la Question de la Misère et du Paupérisme en Belgique, et spécialement dans les Flandres,  Bruxelles, 1847

 

DUCPETIAUX (E.).  Mémoire sur le pauperisme dans les Flandres,  Bruxelles, 1850

 

DUCPETIAUX (E.).  La justice de prévoyance, Bruxelles, 1827

 

KERVYN (H.).  Voornaamste oorzaken van de dringende armoede in België vooral in de twee Vlaanderen,  Gent, 1845

 

CARTON DEWIART (A.). Les Flandres et l'industrie linière, Bruxelles, 1849

 

LITERATUURLIJST

 

AERTS (E.) en DELBEKE (J.). "Problemen bij de sociaal-economische geschiedenis van het Vlaamse platteland, 1700-1850." Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden", XCVIII, 1983, 4, pp.583-596

 

ANNE (D.). Studie van de kleine criminaliteit in de gemeente Temse (1830-1870), Gent, RUG, onuitgegeven licentiaatverhandeling, 1984

 

ANNE (D.). Historische criminologie. Criminaliteitsonderzoek in het verleden, Gent, 1991

 

BASTIAEN (F.). De veldwachter in het spanningsveld van autoriteit en solidariteit (het arrondissement Gent-Eeklo, 1830-1914), Gent, RUG, onuitgegeven licentiaatverhandeling, 1983

 

BEIRNE (P.). Inventing criminology. Essays on the rise of 'homo criminalis', New York, 1993

 

BEKERS (J.)."Het archief van de politierechtbank als bron van sociale geschiedenis. Een voorbeeld te Antwerpen omstreeks 1900." Bijdragen tot de geschiedenis, 1969, pp. 187-211

 

BLOM (J.C.H.) EN LAMBERTS (E.). (red.).  Geschiedenis van de Nederlanden, Amsterdam, 1994

 

BLOMME (J.) "De sociaal-economische ontwikkeling van Lokeren en Sint-Niklaas 1750-1900. Een synthese van de belangrijkste hypothesen." Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, C, 1997, pp. 191-208

 

BONGER (W.A.). Criminalité et causes économiques, Amsterdam, 1905

 

BOONE (M.) en REYNEBEAU (M.). In de betonmaatschappij bloeien zachte waarden. Kritiek en duiding van Karel van Isackers ‘Mijn land in de kering’. Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 1980 (19), pp. 283-305

 

COENE (F.). Lokeren als verzorgingscentrum tijdens de 19e eeuw. Sociaal-economische en demografische determinanten, Gent, RUG, onuitgegeven licentiaatverhandeling, 1980

 

COPPEJANS-DESMEDT (H.). "Het Land van Waas in de XIXde E. Van autarkische regio naar geïntegreerd Belgisch gewest." Belgisch tijdschrift voor Nieuwste geschiedenis, VIII, 1977, 1-2, pp.53-79

 

CORREMANS (H.). Het grondbezit, de woningvoorraad en de eigendomsverhoudingen te Lokeren ( 1823-1862), Gent, RUG, onuitgegeven licentiaatverhandeling, 1972

 

CRAEYBECKX (J.) en WITTE (E.). Hedendaagse politieke geschiedenis van België, Brussel, 1974

 

DE BRABANDER (G.L.). "De regionaal-sectoriële spreiding van de economische activiteiten in België, 1846-1910. Een bronkritische benadering." Bijdragen tot de geschiedenis, 1978, afleveringen 1-2, pp. 97-183

 

DE BACKER (M.). "Het penitentiair beleid tussen 1830 en 1860 in België", Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 1998

 

DEBBAUT (A.). 150 jaar Sint-Lodewijkscollege Lokeren 1850-2000, Lokeren, 2000

 

DENECKERE (G.). Sire, het volk mort: collectieve actie in de sociale geschiedenis van de Belgische Staat, 1831-1940, Gent, RUG, onuitgegeven doctoraatsthesis, 1994

 

DE SEYN (G.). "Omtrent werkeloosheid en armoede tussen 1740 en 1850."  Tijdschrift voor geschiedenis van techniek en industriële cultuur, IV, 1986,3, pp. 63-67.

 

DE POTTER (F.) en BROECKAERT (J.). Geschiedenis der stad Lokeren, Gent, 1884

 

DEPREEUW (W.). Landloperij, bedelarij, en thuisloosheid. Een socio-historische analyse van repressie, bijstand en instellingen, Leuven,  KUL, onuitgegeven licentiaatverhandeling, 1986, 3 volumes.

 

DE VLIEGER (R.). Bijdrage tot de economisch-sociale geschiedenis der stad Lokeren in de 19e eeuw, Gent, RUG, onuitgegeven licentiaatverhandeling, 1961 (3 delen)

 

DEVOS (F.). Lokeren: een terugblik, Lokeren,1997

 

FABER (S.). Criminaliteit in de negentiende eeuw, Hilversum, 1989

 

FIJNAUT (C.). Gestalten uit het verleden, Leuven, 1993

 

FOUTRE (G.). Een onderzoek naar de werking van het Belgisch politionele apparaat 1830-1848, Gent, RUG, onuitgegeven licentiaatverhandeling, 1985

 

GUBIN (E.). "L'industrie linière à domicilie dans les Flandres en 1840-1850. Problèmes de méthode."  Revue belge d'histoire contemporaine, 1983, pp. 369-401

 

GUBIN (E.).  La crise de l’industrie linière dans les deux Flandres (1830-1850): Problèmes de méthode et critique des recensements, s.l., s.d.

 

GUBIN (E.) en SCHOLLIERS (P.). "La crise linière des Flandres. Ouvriers à domicile et prolétariat urbain, 1840-1900."  Revue belge de Philologie et d’Histoire, LXXIV, 1996, 2, pp. 365-401.

 

HEBBERECHT (P.). Theoretische Geschiedenis, Onuitgegeven cursus, academiejaar 2001-2002

 

HELIN (E.) en KELLENS (G.). Quetelet, la moralité et les statistiques, Bruxelles, 1984

 

JACQUEMYNS (G.). Histoire de la crise économique de Flandres (1845-1850), Bruxelles, 1928

 

KURGAN-VAN HENTENRIJK (G.). "Het economisch leven in België. 1844-1873. Industriële ontwikkeling." Nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Haarlem, 1977, deel 12, pp. 34- 42

 

LAUREYS (A.). Een provinciestad in wording: het demografisch verloop te Lokeren, 17e -19e eeuw, Gent, RUG, onuitgegeven licentiaatverhandeling, 1986

 

LIEBAUT (H.). "Welvaert Theodore (1837-1900). Stadsarchitect te Lokeren." Overdruk uit: Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Deel 98 (1995)

 

LINDEMANS (P.). Geschiedenis van de landbouw in België, Antwerpen, 1952 (2 delen)

 

LIS (C.) en SOLY (H.). Armoede en kapitalisme in pré-industrieel Europa, Antwerpen, 1980

 

LITRE (E.). Dictionnaire de la langue française, Paris, 1963 – 1977 (5 delen)

 

LUYKX (T.) en PLATEL (M.). Politieke geschiedenis van België van 1789 tot 1944, Antwerpen, 1985

 

MASLOW (A.H.). Motivation and personality, New York, 1954

 

MARX (K.) en ENGELS (F.). "Population, crime and pauperism." In: MARX (K.) en ENGELS (F.). On Ireland. London, 1971

 

MEERSMAN (S.). Politioneel geregistreerde criminaliteit in Lokeren van 1868 tot 1914, Gent, RUG, onuitgegeven licentiaatverhandeling, 1999

 

MUCCHIELLI (L.). (dir.) Histoire de la criminologie française, Paris, 1994

 

MUYLLE (H.). Aspecten van de geschiedenis van de criminaliteit. Sociografie van gevangene van de gevangenis van Gent in de volle 19e eeuw, Gent, RUG, onuitgegeven licentiaatverhandeling, 1977

 

NEYRINCK (M.).  "Een eeuw geleden: grote economisch crisis in Vlaanderen." De gids op Maatschappelijk gebied: Tijdschrift voor syndicale, culturele en sociale problemen, 1948, pp.577-592

 

PIETERS (M.). "Lokeren in straatnamen. Themanummer bij de tentoonstelling Lokerse straten, Stedelijk museum, 10/09/2000 tot 28/01/2001." De Souvereinen, Lokeren, 31e jaargang, nr. 3, september 2000, pp 77-124

 

ROETHOF (H.J.). Eindrapport Commissie kleine criminaliteit, 's Gravenhage, 1986

 

ROUSSEAUX (X.). "Le droit pénal en Belgique au 19e siècle en perspective historique." Revue d’histoire du droit, LXI, 1993, 3, pp. 453-470

 

SABBE (E.). De Belgische vlasnijverheid. Deel II Van het verdrag van Utrecht tot het midden van de XIXe eeuw, Kortrijk,1975

 

SCHEGERS (L.). De inwerking van de economische en sociale crise op de criminaliteit in de provincie Antwerpen (1848-1855), Gent, RUG, onuitgegeven licentiaatverhandeling, 1971.

 

SCHOLLIERS (P.). Arm en rijk aan tafel. Tweehonderd jaar eetcultuur in België, Brussel-Berchem, 1993

 

STEENSELS (W.).  Proletarisch wonen.  De woonsituatie in België in de 19 de eeuw, Antwerpen, 1975

 

THUYSBAERT (P.). "Het land van Waas. Bijdrage tot de geschiedenis der landelijke bevolking in de XIXe eeuw." Overdruk uit:  Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, Sint-Niklaas, 1913, deel 32

 

TILLEY (L.). "The food riot as a form of political conflict in France." Journal of interdisciplinary history, II, 1971, pp.

 

TIRELIREN (A.). "Uit de politieverslagen (1835-1858). Misdrijven en armoede te Esschen." De Spijcker, XXXIII, 1976, 1-2, pp. 1-36

 

VAN ACKER (K.). De viltnijverheid in Lokeren (1846-1914), Gent, RUG, onuitgegeven licentiaatverhandeling, 1997

 

VAN BORM (J.). "De archieven van weldadigheidsbureaus als bron voor de sociale geschiedenis van de 19de E.." Federatie van de kringen voor oudheidkunde en geschiedenis van België, 1970, pp. 284-294

 

VAN CAMPENHOUT (N.). "Enkele hoofdlijnen uit de geschiedenis van de stad Lokeren." Annalen van de koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas, XLVI, 1993, 1, pp. 255-263

 

VAN CAMPENHOUT (N.). Lokeren vroeger: Een huldeboek voor wijlen Eerwaarde pater Dr. Vedastus Verstegen, O.F.M. (1906-1989), Brugge, 1990

 

VANDAMME (D.). Welzijnswerk en kapitalisme. Inleiding op de marxistische theorie en geschiedenis van het welzijnswerk in België, Gent, 1981

 

VANDENBROEKE (C.).  "Mutations économiques et sociales en Flandre au cours de la phase proto-industrielle (1650-1850)". Economisch en sociaal historisch jaarboek, XLIV, 1981, pp.136-144

 

VANDENBROEKE (C.). "Sociale en conjuncturale facetten van de linnennijverheid in Vlaanderen (late 14e eeuw-midden 19e eeuw)." Handelingen der maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, 1979, deel 33, pp. 117-174

 

VANDENBROEKE (C.).  Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk, Leuven, 1985

 

VAN DEN EECKHOUT (P.) en VANTHEMSCHE (G.). (red.). Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, Brussel, 1999

 

VANDERVEKEN (A.). "Een bladzijde uit de geschiedenis van 'Arm Vlaanderen': de dievenbende uit de Veldstraat van Sint-Niklaas." Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, XCVIX, 1996, pp. 101-114

 

VAN DER VENNET (I.). Een vergelijkend criminaliteitsonderzoek tussen Vlaanderen en Ierland tijdens de hongersnood van 1845 tot 1850, Gent, RUG, onuitgegeven licentiaatverhandeling, 1998

 

VANDEWALLE (I.). In naam van de onrust: een onderzoek naar de organisatie van Gentse gemeentepolitie 1848-1914, Gent, RUG, onuitgegeven licentiaatverhandeling, 1992

 

VAN GOEY (J.). Bijdrage tot de geschiedenis der stad Lokeren, Eksaarde, 1939

 

VANHAUTE (E.). "Overlevingsstructuren op het platteland. Einde 18de-begin 20ste eeuw." D.L.O.-mededelingen, 10(1991), nr. 29, pp. 7-19

 

VANHAUTE (E.). "Rich Agriculture and Poor Farmers: Land, Landlords and Farmers in Flanders in the Eighteenth and Nineteenth Centuries." Rural History, 12(2001), nr. 1, pp. 19-40

 

VANHAUTE (E.). Sociale en Economische Geschiedenis van de Nieuwste tijden, Onuitgegeven cursus, 2000

 

VAN HEMELRYCK (F.). "Misdaad en straf: recent onderzoek naar de geschiedenis der criminaliteit." Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, Nijhoff -’s Gravenhage, 93 (1978)2, pp. 177-206

 

VAN ISACKER (K.).  Mijn land in de kering, 1830-1980. I: een ouderwetse wereld, 1830-1914, Antwerpen-Amsterdam, 1978-83

 

VAN OUTRIVE (L.). , CARTUYVELS (Y.). en PONSAERS (P.). Sire, ik ben ongerust: geschiedenis van de Belgische politie 1794-1991,Leuven, 1991

 

VAN OVERMERE (D.). Bevolking, arbeid en structurele mutaties in het Land van Waas tijdens de 19de E, Leuven, K.U.L., onuitgegeven licentiaatverhandeling, 1989

 

VAN VLIERBERGHE (J.)."De eerste aardappelen in Europa en speciaal in het Waasland." Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, Sint-Niklaas, 1932, deel 44, aflevering 2, pp. 5 – 80.

 

VELDEMAN (P.). Politiek in uniform. Een analyse van de functie van de burgerwacht in Lokeren 1830-1848, Gent, RUG, onuitgegeven licenciaatsverhandeling, 1994.

 

VELLE (K.). "De strafrechterlijke beteugeling van smaad en belediging in Vlaanderen in de 19e eeuw: een verkenning." Oost-Vlaamse Zanten, LXXIII, 3, 1998

 

VELLE (K.). De vredegerechten en politierechtbanken in België (1795-1995) Organisatie, bevoegdheden en archiefvorming, Brussel, 1995

 

VELLE (K.). "Gemeentelijke politiereglementen als bron voor de volkscultuur." Volkskundige Kroniek, 9 (2001), nr. 3, pp. 95-115

 

VELLE (K.). "Gerechtelijke archieven en lokale geschiedenis (19e-20e eeuw)." In: ART (J.). Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel IIIb, Gent, 1995, pp. 219-256

 

VELLE (K.)."Het archief van het vredegerecht als bron voor de familiekunde." Vlaamse Stam, tijdschrift voor familiegeschiedenis, maandblad van de Vlaamse vereniging voor familiekunde, Afgiftekantoor Merksem 1, 34e jaargang, nr.2, feb. 1998, pp. 41-62

 

VELLE (K.). Recht en gerecht. Bibliografische inleiding tot het institutioneel onderzoek van de rechterlijke macht (1796-1994), Brussel, 1994 (2 delen)

 

VERAGHTERT (K.). "Conjunctuurbewegingen 1830-1914." Nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Haarlem, 1977, deel 12, pp. 12-19

 

VLAMINCK (C.). Lokeren zijn oud verleden, zijn heemkunde of folklore, zijn humor, Lokeren, s.d.

 

VRIELINCK (S.). De territoriale indeling van België 1795-1963. Bestuursgeografisch en statistisch repertorium van de gemeenten en de supracommunale eenheden (administratief en gerechtelijk), met de officiële uitslagen van de volkstellingen, Leuven, 2000 (3 delen)

 

WEBER (D.). Homo Criminalis: Belgische parlementsleden over misdaad en strafrecht 1830-1940, Brussel, 1996

 

WINNE (A.). Door Arm Vlaanderen, Gent, 1903

 

WITTE (E.). (red.) Geschiedenis van Vlaanderen van de oorsprong tot heden, Brussel, 1983

 

YOUNG (J.), The exclusive society. Social exclusion, Crime and Difference in Late Modernity, London, 1999

 

ZEHR (H.). Crime and the development of modern society: patterns of criminality in nineteenth century Germany and France, Londen, 1976

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende