Tweezijdig pragmatisme. De relatie tussen Koning Albert I en de socialistische leiders van zijn tijd. (Frederik De Meyer)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Een thesis maken is een omvangrijk werk dat onmogelijk is zonder hulp van anderen, daarom wens ik hier aan een aantal mensen mijn dank uit te drukken. Eerst en vooral moet ik hier mijn promotor Prof. Dr. Deneckere noemen, steeds kreeg ik een vriendelijk antwoord op al mijn vragen en ook haar vele nuttige raadgevingen maakten deze thesis tot wat hij geworden is. Mijn dank gaat ook uit naar de heer Hendrik Defoort bij wie ik terechtkon voor een aantal specifieke vragen. Zonder de medewerking van de koninklijke archivaris, de heer Gustaaf Janssens, was deze verhandeling onmogelijk geweest. Aan hem komt dus eveneens een groot deel van mijn lof toe. In de vele archiefinstellingen werd ik meestal snel en zeer vriendelijk geholpen, daarom wens ik de mensen van het Institut Emile Vandervelde en het Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging, en speciaal de heer Michel Vermote, vriendelijk te danken. Van het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven wil ik de naam van juffrouw Diane s Heeren even vermelden. Tot slot bedank ik Els Vandervennet die heel dit werk heeft nagelezen.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende