Warlordisme: casus Afghanistan. (Miguel Coulier)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE

 

A. MONOGRAFIEËN

 

B. VERZAMELWERKEN

 

C. PAPERS

 

D. REEKSEN/SPECIALE UITGAVEN

 

E. TIJDSCHRIFTEN EN KRANTEN

 

F. RAPPORTEN

 

G. INTERNET

 

 

 

 

 

Lijst met afkortingen

 

AMF: Afghan Military Forces

ANA: Afghan National Army

ANBP: Afghan New Beginnings Program

CIA: Central Intelligence Agency

DDR: Disarmament, Demobilization and Reintegration

FSB: Forward Support Base

IJC: Islamic Jihad Council

ISAF: International Security Assistance Force

ISI: Inter-Services Intelligence

MDDUs: Mobile Disarmament and Demobilization Units

MoD: Ministry of Defence

MoI: Ministry of Interior

NAVO: Noord-Atlantische Veiligheidsorganisatie

OIR: Organisatie voor de Islamitische Revolutie

PDPA: People Democratic Party of Afghanistan

PRTs: Provincial Reconstruction Teams

RTF: Regional or Territorial Forces

RVC: Regional Verification Committees

SCN: Supervisory Council of the North

UNAMA: United Nations Assistance Mission in Afghanistan

UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees

VN: Verenigde Naties

 

 

Woordenlijst islamitische en andere vreemde termen

 

abdurzadagi: de gevestigde Tadzjiekse gedragscode die de sociale omgang omschrijft aan de hand van concrete regels:

arbab: landheer, centrale figuur in de lokale Oezbeekse gemeenschap

arbaki: milities van stammen of lokale organisaties

deh: de basiseenheid van organisatie en samenwerking bij de Tadzjieken

dzay of jay: ‘plaats’, een geografisch of fysisch punt van waaruit een persoon of lokale eenheid kan worden gesitueerd

fiqh: islamitische traditie, rechtsleer

hamam: openbaar badhuis

hawala: informeel financieel transactiesysteem

hidjrah: de emigratie van Mohammed van Mekka naar Medina, het begin van de islamitische kalender

ijlas: bijeenkomst

jihad: grote jihad: innerlijke strijd

: kleine jihad: strijd tegen ongelovigen

kafir: ongelovige

kalay: kleine zelfvoorziende Pathaanse gemeenschappen van enkele families met gemeenschappelijke voorvaderen, hart van de sociale organisatie

khan: clanleider

khel: substam

lashgar: milities van stammen of lokale organisaties

Loya Jirga: benaming voor traditionele vergaderingen van leiders van de Pashtun-stammen en van andere etnische groepen in Afghanistan, aan wie belangrijke politieke beslissingen kunnen worden voorgelegd

madrassa: private rurale en sterk religieuze islamitische scholen, vooral in Pakistan

mahalgaroj: basis van de meeste sedentaire, landbouwgemeenschappen in Centraal-Azië

mahalla: netwerk van clans uit een bepaalde streek en met een gemeenschappelijke geografische afkomst

malik: clanleider

mamlakat: het centrum van een bepaald gebied

manteqah: ‘ruimte’, benaming voor een dorp, maar kleiner dan een administratief district

Meshrano Jirga: ‘huis van de ouderen’ of Senaat

mujahed: Islamitische strijders

mullah: iemand die in een gemeenschap de religieuze zaken op zich neemt

pashtunwali: Pathaanse stammencode, gebaseerd op solidariteit en eenheid en op verwantschap via dezelfde voorvaderen

paytakht: hoofdstad

qawn: clan

qishlaq: Oezbeekse basisorganisatie, gevormd rond enkele families

sayed: clanleider

shari’a: islamitische wetgeving

sharwali uluswali: plattelandsgemeente, 1 per district

sharwali velayat: provinciale hoofdstad

shirk: afgoderij; verering van meerdere goden via beelden of polytheïsme

shura: islamitische raad

Stera Mahkama: Hoog Gerechtshof

talib: student, mv. taliban

ulama: religieuze leider

uluswali: district

umma: islamitische gemeenschap

velayat: provincie

watan: thuisland, moederland

Wolesi Jirga: ‘huis van het volk’, Kamer van Volksvertegenwoordigers

yaghistan: periferie

zakat: islamitische belasting

 

 

Landgegevens Afghanistan

 

Landgegevens enkel in pdf

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende