Uniti per costruire un mondo migliore: Sociaal-politieke actie van een migrantenorganisatie. ACLI-Limburg (1946-1996). (Marie Janart)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Nu deze eindverhandeling steeds meer vorm krijgt, wil ik even stilstaan bij de personen die me met deze thesis geholpen hebben. Vooreerst was er de begeleiding door mijn promotor, doctor Leen Beyers. Zelfs vanuit de VSA was zij altijd bereikbaar en gaf ze me vele nuttige tips. Ook Machteld Venken heeft me verdergeholpen met haar stilistische en inhoudelijke raadgevingen.

Verder was deze thesis natuurlijk nooit tot stand gekomen zonder de vereniging waarover deze handelt. Ik dank daarom ook alle personen op de zetel van ACLI-Limburg. Ze waren zo vriendelijk om mij enkele maanden hun archief uit te lenen en waren steeds bereikbaar voor het verstrekken van verdere informatie.

Mijn speciale dank gaat uit naar de respondenten van de interviews. Michele Ottati, Fernando Marzo, Mario Cadau, Silvano Grossi en Diego Lagana gingen dadelijk akkoord om mij de kans te geven hen enkele vragen te stellen over hun periode binnen ACLI-Limburg. Even een gedachte naar Giuseppe Muscella, ge´nterviewd door Leen Beyers, is hier ook op zijn plaats omdat hij evenzeer een rol speelde in mijn thesis. Hij bezweek echter aan zijn ziekte voor hij door mij ge´nterviewd kon worden.

 

Er zijn nog enkele personen die ik moet bedanken voor hun vele steun. Laat me allereerst mijn ouders, broer en CÚline niet vergeten, naast luisterend oor ook taxi-chauffeurs van dienst. Tenslotte wil ik alle ge´nteresseerde toeschouwers danken die mij vele avondjes ontspanning boden: mijn Leuvense studentenclub, mijn klasgenoten en vrienden en natuurlijk MichaŰl, die zo belangrijk voor me geworden is tijdens dit laatste jaar van mijn studies.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende