Over bouwen en verbouwen. De textielnijverheid in het arrondissement Aalst (1914-1944): een industriële archeologie. (Karsten Mainz)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

2. INDUSTRIEELARCHEOLOGISCHE INVENTARIS

 

2.3. NINOVE

 

B) Filterie Moderne de Ninove

 

Aard:               twijnderij en weverij

Ligging:            Désiré De Bodtkaai 22, op de terreinen van de huidige N.V. ‘Paraphane’

Kadaster:         sectie B, nummer 1219

Datering:          1909

Actueel:           verdwenen

 

De N.V. ‘Filterie Moderne de Ninove’, ook bekend onder de naam ‘Etablissements De Clercq & Co.’, werd opgericht in 1907. Tot de leidende figuren binnen het bedrijf behoorden tijdens het interbellum Jean Van Den Hautte en Felix De Clercq. In 1909 vestigde de onderneming zich in de nieuwe fabrieksgebouwen op de Burchtweiden, aan de latere Désiré De Bodtkaai. De fabriek omvatte een twijnderij en een weverij waar tal van producten vervaardigd werden, waaronder regenschermstof, andere waterdichte stoffen en voeringen. Het bedrijf was gespecialiseerd in kunstvezelproducten op basis van rayonne, cellofaan en acetaat, die onder meer op de markt werden gebracht onder de merknaam ‘Le cheval ailé’.

In 1937 nam de Aalsterse textielreus ‘Filature et Filteries Réunies’ een meerderheids-participatie in de onderneming (cfr. Aalst: G) Filature et Filteries Réunies). Drie jaar later ging het bedrijf over in de nieuwe N.V. ‘Etablissements De Clercq & Cie. Tissage Moderne’, wat zou kunnen duiden op het stopzetten van de twijnderij of op een gewichtsverschuiving binnen de verschillende activiteiten. De onderneming stopte haar activiteiten aan de Désiré De Bodtkaai in 1964, maar de vennootschap werd pas ontbonden in 1968.

 

Op een perceel hooiland, gelegen op de Burchtweiden naast de Dender en kadastraal geregistreerd onder sectie B, nummer 1219e, werd in 1909 een textielfabriek opgetrokken. Bouwheer en eigenaar was de N.V. ‘Filterie Moderne de Ninove’. Het pand, op een oppervlakte van 61a50ca, herbergde een weverij en twijnderij. Van in het begin ging het om mechanische productie, waarbij de drijfkracht werd geleverd door een stoommachine.

In 1919 werd de fabriek een eerste maal vergroot, waarbij de perceelsoppervlakte werd uitgebreid tot 70a50ca. Vermits hiervan geen bouwaanvraag bewaard is gebleven, kunnen geen nadere gegevens worden verstrekt. Een tweede perceelsuitbreiding volgde in 1921, waarna de oppervlakte 84a80ca bedroeg.

 

Bouwactiviteiten hebben in dit laatste jaar echter niet plaatsgehad. In 1940 zorgde een grenswijziging met de openbare weg voor een inkrimping van het fabrieksareaal met 2 are. In datzelfde jaar werd de fabriek overgeheveld naar de nieuwe N.V. ‘‘Etablissements De Clercq & Cie. Tissage Moderne’.

 

Advertentie van de N.V. ‘Etablissements De Clercq & Cie.’

 

(TEXTIELCENTRALE. Stamboek der Belgische textielindustrie en –handel. Brussel, Textielcentrale, 1943, p. 1056)

 

In 1949 werd 19ca. van het fabrieksareaal in bruikleen gegeven voor de bouw van een elektriciteitscabine. Het perceeltje werd in 1966 verkocht aan de elektriciteitsmaatschappij. In 1951 werd het perceel verder verkleind tot 77a70ca. Het fabrieksgebouw zelf bleef echter al die tijd ongewijzigd.

 

In 1964 werd het hele pand verkocht aan de N.V. ‘La Parafrase’ en heringericht tot een drukkerij. Het bedrijf, intussen gespecialiseerd in de productie van flexibele verpakkingen bevindt zich nog steeds op deze plaats. Van de vroeger textielfabriek is echter niets overgebleven. De gebouwen werden afgebroken en vervangen door fabriekshallen uit geprefabriceerd beton, afgedekt met golfplaten.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende