Over bouwen en verbouwen. De textielnijverheid in het arrondissement Aalst (1914-1944): een industriële archeologie. (Karsten Mainz)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

2. INDUSTRIEELARCHEOLOGISCHE INVENTARIS

 

2.1. AALST

 

N) Eugène Schotte / J. De Graeve – D’Haese

 

Aard:               breigoedfabriek

Ligging:            Parklaan 1

Kadaster:         sectie B, perceelnummer 509

Datering:          1911

Actueel:           verdwenen, momenteel braakliggend terrein

 

De persoonlijke onderneming ‘Eugène Schotte’ werd opgericht in 1913. Eugène Schotte was de zoon van Pieter-Jozef Schotte, leerlooier, die samen met zijn zoon in 1928 eveneens breigoed zou gaan produceren (cfr. 18) P.J. Schotte & Fils). Aanvankelijk was de onderneming actief in de De Gheeststraat, maar rond 1918 verhuisde ze naar de Osbroeckstraat (de huidige Parklaan). Het bedrijf vervaardigde allerhande breigoedartikelen.

In 1938 werd de onderneming overgenomen door Jozef De Graeve en diens vrouw Maria D’Haese. De activiteiten werden voortgezet onder de naam ‘J. De Graeve – D’Haese’. De persoonlijke onderneming vervaardigde onder meer kousen en sokken en dreef ook een handel in breigoedartikelen. Op 27 januari 1948 werd het bedrijf omgevormd tot de P.V.B.A. ‘Bonnetterie De Graeve – D’Haese’. Wanneer de vennootschap uiteindelijk werd ontbonden is niet bekend.

 

In 1918 schonk Pieter-Jozef Schotte – Caessteker, leerlooier uit Aalst, een tabaksfabriek, gelegen aan de Osbroeckstraat en kadastraal geregistreerd onder sectie B, perceelnummer 509w, aan zijn zoon Eugène Schotte. Het gebouw met een perceelsoppervlakte van 3a30ca werd heringericht tot een elektrisch aangedreven breigoedfabriek.

In 1928 werd de fabriek vergroot, waarbij ook de perceelsgrootte werd uitgebreid tot 6a20ca. Tien jaar later, op 24 februari 1938, werd de fabriek verkocht aan Jozef De Graeve  en diens vrouw Maria D’Haese. Zij brachten de breigoedfabriek op 27 januari 1948 in in de nieuw opgerichte personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Bonnetterie De Graeve – D’Haese’. De gebouwen werden in dat jaar vergroot evenals het perceel dat uitgebreid werd tot 11a12ca. In 1977 werd in de fabriek in de Parklaan 1 nog steeds breigoed geproduceerd. De productie werd intussen stopgezet. Het fabrieksgebouw werd vermoedelijk nog niet zo lang geleden gesloopt. Momenteel ligt het terrein braak. Enkel het afsluitingshek en de beplanting aan de straatzijde zijn nog aanwezig.

 

Het voormalige fabrieksterrein. Op de aanpalende gevels zijn de contouren van het zaagdak nog zichtbaar (2001)

 

(eigen foto)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende