Over bouwen en verbouwen. De textielnijverheid in het arrondissement Aalst (1914-1944): een industriële archeologie. (Karsten Mainz)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

2. INDUSTRIEELARCHEOLOGISCHE INVENTARIS

 

2.1. AALST

 

12) Joseph Hertecant 

 

Aard:               breigoedfabriek

Ligging:            De Gheeststraat 1

Kadaster:         sectie A, perceelnummer 1580

Datering:          1935

Actueel:           latere verbouwingen, goede staat, herbergt de antiekzaak N.V. ‘Meganck Way of living’

 

De persoonlijke onderneming ‘Joseph Hertecant’ werd opgericht in 1929. Mogelijk werd aanvankelijk breigoed geproduceerd in het fabriekje waar ook al familielid Joseph De Bruyn actief was en dat misschien net om die reden in 1930 werd uitgebreid (cfr. 3) Joseph De Bruyn). Zeker is in elk geval dat ook de bonnetterieproductie van Joseph Hertecant plaatsvond in de De Gheeststraat. Vanaf 1935 beschikte de ondernemer over een eigen breigoedfabriekje in deze straat. De onderneming legde zich eveneens toe op de confectie van ondergoed. In 1945 werd de persoonlijke onderneming opgeheven en werd het bedrijfje overgedragen aan de zonen Paul en Jozef Hertecant. Zij stichtten op 25 juli 1950 de N.V. ‘Les Nouvelles Bonneteries Alostoises’, die zich toespitste op de productie van en de handel in breigoedartikelen. De vennootschap werd opgeheven op 28 februari 1986.

 

In 1935 werd een kleine breigoedfabriek opgetrokken op een perceel tuingrond gelegen aan de De Gheeststraat en kadastraal geregistreerd onder sectie A, perceelnummer 1580v1. Het bedrijfje, met een perceelsoppervlakte van 5 are, was eigendom van Joseph Hertecant. De plannen van het fabriekje waren van de hand van de architect Van de Maele. Het pand, dat twee bouwlagen en twee traveeën telde, had een gevellengte van negen meter, een diepte van ruim dertig meter en een hoogte van zowat acht meter.

De gevels werden opgetrokken in baksteen en waren aan de straatzijde voorzien van uitspringende gemetste zuilen. De voorgevel werd versierd met een aantal baksteenmotieven die werden herhaald in de afsluitingsmuur. In de voorgevel werd per bouwlaag en travee een driedelig venster aangebracht. Het pand kon betreden worden via een poort in de tweede travee. Vensters en poort werden voorzien van een ijzeren latei (I-profiel) versierd met rozetten. Het geheel werd afgedekt met een plat dak. De vloer en het dak werden uitgevoerd in beton. Daar het fabriekje later werd verbouwd valt niet te achterhalen in hoeverre het bouwplan gerealiseerd werd.

 

Plattegrond (schaal: 1/200)

 

(Bouwaanvraag Joseph Hertecant. Bouwaanvragen, 1935, doos 74, nr. 69)

 

Plan van de voorgevel (schaal: 1/100)

 

(Bouwaanvraag Joseph Hertecant. Bouwaanvragen, 1935, doos 74, nr. 69)

 

In 1936 werd het fabrieksgebouwtje vergroot, maar hiervan ontbreekt de bouwaanvraag. In 1957 stierf Joseph en kwam de breigoedfabriek in het bezit van de twee zonen Paul en Jozef Hertecant.

 

 

Het jaar daarop werd het pand nogmaals vergroot en tegelijkertijd slonk het fabrieksareaal tot 4a71ca. Uiteindelijk werd de productie begin 1986 stopgezet. Tegenwoordig bevindt zich in het gebouw de antiekzaak N.V. ‘Meganck Way of Living’.

 

Actueel uitzicht van de voormalige breigoedfabriek (2001)

 

(eigen foto)

 

Door de latere verbouwingen valt niet precies te achterhalen welk deel van het pand dateert uit de bestudeerde periode. Enkel de afsluitingsmuur bevindt zich nog steeds in de oorspronkelijke toestand. Toch bleef de structuur van het gebouw vrij goed bewaard. Bij de prospectie werd wel vastgesteld dat het gebouw aan de achterzijde voorzien is van een zaagdak. Aangezien het gebouw intussen een nieuwe functie kreeg zien de toekomst-perspectieven er goed uit.

 

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende