Over bouwen en verbouwen. De textielnijverheid in het arrondissement Aalst (1914-1944): een industriële archeologie. (Karsten Mainz)

 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende

 

 

BIJLAGE

 

INVENTARIS VAN DE TEXTIELONDERNEMINGEN IN HET ARRONDISSEMENT AALST (1914-1944)

 

Voor het opstellen van de inventaris werd gebruik gemaakt van de volgende publicaties:

- Annuaire des Sociétés Anonymes Belges / Jaarboek der Belgische Naamloze  Vennootschappen 1923. Bruxelles, A. Bieleveld, s.d., s.p.

- Annuaire des Sociétés Anonymes Belges, du Grand-Duché de Luxembourg et des Sociétés Congolaises 1927. Bruxelles, A. Bieleveld, s.d., s.p.

- BERTRAND (J.), LALIERE (A.). Annuaire Pratique des Industries Textiles Belges et du Vêtement. Bruxelles, Van Buggenhoudt, 1926, s.p. (Les annuaires pratiques des industries et du commerce en Belgique. Tome I)

- Dubbele wegwijzer der stad Gent met voorgeborchten en der provincie Oost-Vlaanderen. Gent, s.n., 1920, 1921, s.p.

- Liste des établissements industriels affiliés, classés par groupements et par spécialités. Bruxelles, Comité Central Industriel de Belgique, 1926, s.p.

- Liste des établissements industriels affiliés. Bruxelles, Comité Central Industriel de Belgique, 1939, s.p.

- Stamboek der Belgische textielindustrie en -handel. Brussel, Textielcentrale, 1943, 1200 p. (Algemeen Textieljaarboek voor België. Handel. Nijverheid. Deel 2)

- Wegwijzer der stad Gent met voorgeborchten en van Oost-Vlaanderen. Gent, s.n., 1932, s.p.

Er werd eveneens gebruik gemaakt van de gegevens uit het Handelsregister van het arron-dissement Aalst, dat berust bij de plaatselijke Rechtbank van Koophandel. Het betreft hier de delen 1 – 51 (nrs. 1 – 16125), voor de periode 1927 - het jaar waarin het Handelsregister tot stand kwam - tot 1940.

Uit bovenstaande bronnen werden enkel de ondernemingen overgenomen waarvan uitdrukkelijk vermeld werd dat ze actief waren in de textielproductie. Dit omvat de voorbereidende nijverheid, spinnerijen, twijnderijen, weverijen, bandweverijen, blekerijen, ververijen en afwerking van alle mogelijke textielvezels. Daarnaast de breigoednijverheid in al haar facetten. Tot slot werd ook de kantnijverheid opgenomen voor zover het uitdrukkelijk gaat om de vervaardiging van mechanische kant.

Per bedrijf worden vermeld: bedrijfsnaam, eventueel nummer in het Handelsregister, het adres en de aard van de activiteiten. De bedrijven werden alfabetisch gerangschikt onder de vestigingsplaats, uitgaand van de in de jaren ’70 tot stand gekomen fusiegemeenten. Deelgemeenten zijn dus te vinden onder de naam van de huidige fusiegemeente.

 

 

Aalst

(153 ondernemingen / totaal groot-Aalst: 184 ondernemingen)

-   Alosta    H.R. 1349

     Molenstraat 50        breigoedfabricatie

-   Amant Frères Emmanuel Amant Succeseur H.R. 1416

     Nijverheidstraat 9    breigoedfabricatie

-   Etablissements Prosper Beeckman & Co.            H.R. 40

     Kerrebroeckstraat       weverij (specialiteit: ondoordringbaar dekzeil)

-   Alfred Boel & Co.   H.R. 1505

     Nieuwbeekstraat 5       breigoedfabricatie

-   Bonnetterie de la Dendre            H.R. 88

     Boudewijnkaai 9          breigoedfabricatie

-   Bonnetterie et Rubanerie d’Alost  H.R. 1431

     Stationstraat  breigoedfabricatie

-   Borms F.   

     Nieuwkerkstraat 59     blekerij

-   Borms T.               /

     Eilandstraat 43             blekerij

-   Bosschaert Julien   H.R. 7480

     Nieuwbeekstraat 5       breigoedfabricatie

-   Bonnetterie Bosteels – De Smeth  H.R. 30

     Erembodegemstraat 25 breigoedfabricatie

     (eveneens fabrieken op Zonnestraat 3 en Bergemeerschenstraat 58)

-   Boterberg Cyriel   H.R. 1774

     Valery De Saedeleerstraat 24 breigoedfabricatie

-   L. Brantegem        H.R. 262

     Zonnestraat 11             breigoedfabricatie

-   S.V. Brei- en Lintwerken             H.R. 1431

     Fabrieksplaats 15        breigoedfabricatie en hulpnijverheid

-   Tissage d’Etiquettes A. Butaye  H.R. 21

     Nijverheidsstraat 10/11 weverij van etiketten in katoen en kunstzijde

-   B. Callebaut & Co.   H.R. 1788

     Nieuwbeekstraat 47     breigoedfabriek

-   Fabr. Ph. Catala   H.R. 35

     Vrijheidstraat 45          breigoedfabriek

-   Jos. Cornelis – Van Cauter         H.R. 1059

     Tramstraat 2  breigoedfabricatie

-   Petrus Cornet (Cornet – De Corte)  H.R. 4427

     Dirk Martensstraat 66 breigoedfabriek

-   Dacus – Hendrickx   /

     Brusselsestraat 22   breigoedfabriek

-   Benoit Daelman & Co.    H.R. 305/1777

     Ververijstr. 23 / Scherreveldstr. 20      breigoedfabriek

-    Daens P.-J.           H.R. 144

     Brusselschestraat 22    breigoedfabricatie

-    De Beul Gerard   H.R. 7288

     Caudronstraat 10         breigoedfabricatie

-   Breigoedfabriek De Bij (Bonnetterie L’Abeille) H.R. 1780

     Lange Zoutstraat 3       breigoedfabricatie

-    De Bruyn Joseph   H.R. 1501

     De Gheeststraat 1        breigoedfabriek

-    De Bruyn – Van Nuffel    H.R. 297

     Groenstraat 220           breigoedfabriek

-    De Bruyn – Van Vaerenbergh  H.R. 5465

     Groenstraat 201           breigoedfabriek

-   De Cock Achille   H.R. 48

     Keizerlijke Plaats 40    breigoedfabriek

-    De Geest – Lemaître   H.R. 9793

     Moorselbaan    138      breigoedfabricatie

-    De Graeve – D’Haese     H.R. 5271

     Parklaan 1  breigoedfabricatie

-    Delaforterie J.   /

     Molenstraat 11            weverij

-    De Loose Frères (G. De Loose)  H.R. 1480

     Brusselsestraat 58        breigoedfabriek

-    De Meersman – Bessems           H.R. 51/16879/16880

     Binnenstraat 41            breigoedfabricatie

-    De Meyer & Cie.   H.R. 546

     Dirk Martensstraat 53 linnenfabricatie

-   Firma J. De Mil & M. Van Cutsem  H.R. 1858

     Lange Zoutstraat 51     breigoedfabriek

-    De Muur Leo & Francis Deloos  H.R. 1722

     Dendermondsesteenweg 87 breigoedfabricatie

-    De Rouck D.         /

     Hoveniersberg 29        weverij

-    De Saegher Frères et Sœur        H.R. 3671

     Zetel: Sint-Rochusplein 5-6, Brussel

     Fabriek: Lange Zoutstraat 48 ververij

-    De Smet F.            H.R. 1273

Werf 6             passementfabricatie

-    Wwe. G. De Smet – Duval          H.R. 284

Denderstraat 50           breigoedfabriek

-    Germain De Storcke – De Wael  H.R. 1277

Bredestraat 122           breigoedfabricatie

-    Julien Deurinck (Deurinck & Giedts)       H.R. 1325

Gheeraerdstraat 11      breigoedfabricatie

-    De Veylder – Hendrickx             H.R. 494

Van der Nootstraat 29 breigoedfabriek

-    Maurice De Vidts (De Vidts & Co.)  H.R. 110/3620

Molenstraat 61            breigoedfabriek

-   Firma De Wilde   H.R. 926

Arbeidstraat 18            breigoedfabricatie

-    R. De Wilde          H.R. 844

Van der Nootstraat 33 breigoedfabriek

-    De Winter gebroeders     H.R. 9819

Lange Zoutstr. 46 (fabr.: Ajuinveld)     passementfabricatie

-    J. D’Haese – Blommaert             H.R. 132

Zonnestraat 26             breigoedfabriek

-    F. D’Herde            H.R. 499

Sint-Camillusstraat 28 breigoedfabriek

-   Fabelta Aalst        H.R. Brussel 58792

Tragel              kunstzijdefabriek

-    Filature Alostoise (Lagache)  /

/           spinnerij

-    Filature du Canal   H.R. 509

Vaartstraat 36  katoenspinnerij en twijnderij

-    S.A. Filature et Filteries Réunies  H.R. 302

Tragelstraat 6  spinnerij en twijnderij

-    Filature et Teinturerie D’ Alost  H.R. 58

Keizerlijke Plaats 23    katoenspinnerij en twijnderij

-    Filterie Alostoise   /

Zeebergkaai 6  twijnderij

-    Filterie Imperiale D’Alost           H.R. 54/250

Beekveldstr. 19           katoenspinnerij, twijnderij en ververij

-   Teinturerie et Blanchiserie “Flandria”         H.R. 1994

Rue du Nouveau Ruisseau 9 ververij en blekerij

-    Ghesquire Georges   H.R. 1857

Sint-Jansstraat 42        bobijnen van garens e.a.

-    Ghesquire – Vandenbulcke         H.R. 2133

Nazarethstr. 56 / Brouwerijstr. 18        bobijnen van garens e.a.

-    Giedts Edgard   H.R. 1854

Gheeraerdstraat 11      breigoedfabricatie

-    Gravez Louis        H.R. 6931

Arbeidstraat 32            katoenweverij

-   Manufacture Charles Heiremans  H.R. 399

Molenstraat 29            weverij

-    E. Hendrickx – Podevijn              H.R. 929

Violettestraat 27          breigoedfabriek

-    Hertecant Joseph   H.R. 1050

De Gheeststraat 2        breigoedfabriek

-    Hofman Hendrik   H.R. 10944

Oude Gentbaan 25      ververij

-   Blanchisserie & Teinturerie Indian S.A.      H.R. 3660

Slotstraat 73 (31-32)   blekerij, ververij en veredeling

-    Alfred Kelders – Meganck & Zoon        H.R. 25

Zetel: Leopoldstraat 23

Fabriek: Onderwijsstraat 5 wolwasserij, dekenfabriek, matrassenfabriek

-   Filterie, Tressage et Rubanerie Victor Keppens H.R. 532

Boudewijnkaai 25        ververij, blekerij, twijnderij, bandweverij

-    Krijgelmans Gilbert   H.R. 1656

Raapstraat 12 / Statiestraat 12 breigoedfabriek

-   Etabl. Industriels de Bonnetterie “Labor”    H.R. 1494

Zetel: Manufacture de Bonnetterie “Patria”, Boulevard Poincaré 79, Brussel

Fabriek: Bergemeerschenstraat 58       breigoedfabriek

-    S.A. La Couverture    H.R. 267

Sint-Jozefstraat 20       spinnerij, weverij en ververij

-    La Fourrure          /

/           weverij

-    La Georgie            H.R. 244

Gheeraertstraat            katoenspinnerij en twijnderij

-    Lanckman & D’ Hoker    H.R. 16174/16175

Geeraardstraat 11a      breigoedfabricatie, weverij

-    Le Cocquéau des Mottes            /

Brusselsesteenweg       weverij

-    Joseph Lemaitre   H.R. 94

Moorselbaan 45          breigoedfabricatie

-    Arthur Lemmens – Van Ginderdeuren (P. Lemmens)    H.R. 346/17289

Statiestraat 18  breigoedfabriek

-    Lenoir Augustin   /

Brabantstraat 9            breigoedfabriek

-    L’ Eolienne           H.R. 505

Hertshage 53  kunstzijde- en katoenwev., ververij, veredeling

-    Le Tricot Salide   H.R. 1638

Dendermondssteenweg 75 breigoedfabricatie

-    K. Lichtig & Cie.   H.R. 1476

Zetel: Cantilley Lane 15-19, Londen

Fabriek: Moorselse Steenweg 76         breigoedfabriek

-    Liebaut C.             H.R. 1570

Meuleschettestraat 20 breigoedfabricatie

-    Limbourg Octave   /

Zonnestraat 46             breigoedfabriek

-    L’Union Textile S.A.   H.R. 445

Bergemeerschenstraat 65 weverij, veredeling van katoen en lijnwaad

-    Magni        (De Wilde V.)   H.R. 3264

Molenstraat 54            breigoedfabricatie

-    Marcel A.              /

/           breigoedfabricatie

-    G. & Cl. Meert   H.R. 712/12257-12260

Keizerlijke Plaats 30    breigoedfabricatie

-    K. Meert & Goeman   H.R. 1442

Volksverheffingstraat 17 wol- en rayonneververij

-    Ph. Meert – Spruyt   H.R. 63

Zetel: Kalfstraat

Fabriek: Korte Zoutstraat 47 breigoedfabriek

-    Frans Meert – Van Den Broeck  H.R. 2364

Jasmijnstraat 19           breigoedfabricatie

-   S.A. Teintures et Apprêts Moens Frères H.R. 26

Burchtstraat   bereiding, verven en vollen van wolweefsels

-   N.V. Nederlandse Poetsdoeken Maatschappij H.R. 2805

Zetel: Arnhem (NL.)

Fabriek: Esplanadeplaats 8 vervaardiging en reiniging van poetsdoeken

-    Nouveaux Etablissements Tissage et Teinturerie d’Alost

H.R. 7185

Brusselse Steenweg 41 weverij, ververij en afwerking

-    Nouveaux Tissages Alostois   H.R. 337

Meuleschettestraat 72 weverij

-   Rubannerie L. Pirron & Co.          /

Korte Zoutstraat          bandweverij

-    Ph. Phlips              H.R. 2767

Brusselsestr. 48 / Ajuinveld 1   breigoedfabriek

-   Firme Auguste Ringoir     H.R. 358

Vaart 4  twijnderij en spinnerij

-   Bonnetteries Ringoir & Co. (“Lidy”)         H.R. 7198

Ververijstraat 23 / Groenstraat 272      breigoedfabriek

-    Roeland Frans      (Fr. & Ph. Roeland)    H.R. 3283

Felix De Hertstraat 22 breigoedfabricatie

-    Ph. Roeland          H.R. 1341

Gheeraerdstraat 5        breigoedfabricatie

-   Etablissements Fr. Rombaut & Co.           H.R. 130/1364

Esplanadestraat 5         breigoedfabriek

-   Usines Roos, Geerinckx & De Nayer     H.R. 22

Brusselsestraat 34        spinnerij, weverij, ververij en appretuur

-    Karel Rowies        H.R. 6193

Brusselse Steenweg 58 touwdraaier

-    Rubanerie d’Alost   H.R. 777

Drie Sleutelstraat 37     lintweverij

-   Anc. Etabl. Schoonjans Frères & Cie. – Pierre Philippart Successeur

     H.R. 937

Nieuwstraat 35            breigoedfabricatie

-    Eugène Schotte   H.R. 414

Parklaan 1  breigoedfabriek

-   P.J. Schotte & Fils   /

Brabantstraat 4            breigoedfabriek

-   Etablissements Schuermans           H.R. 256

Burchtstraat  blekerij, ververij, weverij, twijnderij

-    Schuermans gebr.   /

Erembodegemstraat 2 blekerij

-    Camille Sedeyn   H.R. 15120

Sint-Jorisstraat 19        ververij

-   S.A. Smits & Co.   /

/           weverij

-    Fr. Steenhaut & Kinderen           H.R. 800

Drie Sleutelstr. 33 / Weverijstr. 236     breigoedfabriek

-   Etablissements Jean Steleman & Cie.      /

     Felix de Hertstraat   breigoedfabriek

-   Manufacture de Tricots Elastique Robert Strickx H.R. 360

Kapellestraat 17          breigoedfabriek

-    Strickx – Carkens   /

Langenstraat  breigoedfabricatie

-    J. Stroobants         H.R. 77

Langestraat 31             breigoedfabriek

-    Teinturia    H.R. 42

Dendermondsesteenweg 157 verven van textielwaren 

-    Textile d’Alost   H.R. 1308

Brabantstraat 18-20     breigoedfabricatie

-    Alfred Thomas – Boel      H.R. 65

Lange Zoutstraat 33     breigoedfabricatie

-   S.A. Tissage et Teinturerie d’Alost (Ancien Etabl. De Cocqueau – Leirens & Co.)       H.R. Gent 134/Aalst 769

Zetel: Groenlaan 134, Gent

Fabriek: Brusselsesteenweg 41            weverij, ververij en afwerking

-    Torley S.A.            /

Kalfstraat / Brabantstraat twijnderij, ververij en afwerking

-    Tresses des Flandres   H.R. 4944

Ajuinveld 63  weverij, twijnderij

-    Tissage Utesea (Van Ginderdeuren Prosper) H.R. 2165

Brouwerijstr. 2 / A. Lienaertstr. 14      weverij

-    H. Van Cauwenbergh       H.R. 1191

Gentsestraat 36            breigoedfabricatie       

-    L. Van Cauwenbergh – Piro  H.R. 86

Nieuwstraat 17            breigoedfabriek

-    Van Cutsem E.    /

Korte Zoutstraat 35     breigoedfabricatie

-    Van Daele Augustin   H.R. 1832

Désiré De Wolfstraat 9 breigoedfabricatie

-    Van Damme – Gits & Le Compte  H.R. 1613

Schoolstraat 21            breigoedfabricatie

-    Van den Bossche Frans   H.R. 4487

Langestraat 7  ververij

-    R. Van der Vecken   H.R. 1062

Dendermondse Steenweg 31 passementfabricage

-    Van der Veken August    H.R. 1822

Scherreveldstraat 26    breigoedfabricatie

-    Richard Van de Velde      H.R. 331

Tramstr. 2 / Nieuwbeekstr. 47 breigoedfabriek

-    Van Ghijseghem Jules     H.R. 1892

Sint-Annalaan 99         weverij van lijnwaad en gemengde stoffen

-    Van Ghijseghem P.   /

Dirk Martensstraat 24 weverij

-   Tissages Van Ghijseghem – De Kegel     H.R. 515/4496

Dendermondsche Steenweg 2/10         spinnerij en weverij

-    Prosper Van Ginderdeuren         H.R. 1595

Statiestraat 27  breigoedfabricatie

-   Etablissements Prosper Van Ginderdeuren & Co.           H.R. 4052

Brouwerijstraat 2/4      weverij en breigoedfabricatie

-    Van Hamme Frères   /

Zetel: Rue des Hirondelles 16, Brussel

Fabriek: /  breigoedfabricatie

-    Van Laethem Jozef   H.R. 2179

Brouwerijstraat 18       breigoedfabricatie

-    Van Laethem – Vanderborght  /

Gheeraerdstraat 11      breigoedfabriek

-    Van Mol Broeder & Zusters  H.R. 80

Van Geemstraat / Dendermondsesteenweg 31

   breigoedfabricatie

-    Van Molle Gebroeders    H.R. 784

Molenstraat 30            drijfriemenfabriek

-    O. Van Sande – De Meyer          H.R. 409

Kerkveldstraat 132      passementfabricatie

-   Manufacture Tresses et Rubans Etienne Van Trappen     H.R. 108

Bauwensplein 2            twijnderij, bandenweverij en ververij

-    Verhulst Jean-Batist   H.R. 6929

Hofschendelbekestraat 27 breigoedfabricatie

-    Frans Vernimmen – Van Hoorde  H.R. 7180

Sint-Jobstraat 103       breigoedfabricatie

-    Vernimmen – Wellekens Egide  H.R. 4555

Sint-Jobstraat 103       breigoedfabricatie

-    J. Vinck – Corthals   H.R. 1964

Varkensmarkt 17         pomponfabriek en bandweverij

-    Vinck & Katz   /

/           weverij

-    Camille Wellekens   H.R. 845

/           breigoedfabricatie

-    Edmond Wellekens   H.R. 1016

Geeraardsbergschestraat 130 breigoedfabriek

-    Edmond Wellekens & Cie.          H.R. 1993

Geeraerdsbergschestraat 157 breigoedfabricatie

-    Wills Petrus          H.R. 1953

Welvaartstraat 107      breigoedfabricatie

-    Wouters H.           H.R. 45

Nieuwstraat 68            breigoedfabriek

 

Erembodegem (13 ondernemingen)

 

-    D’Haen Joseph   H.R. 1847

Brusselbaan 58            breigoedfabricatie

-    D’Haess Armand   H.R. 9364

Brusselbaan 91            breigoedfabricatie

-    Les Nouvelles Teintureries D’Alost      H.R. 1577

Driesstraat  ververij en afwerking

-    Albert Raes          H.R. 642

/           weverij van passementen

-    Albert Raes – Cardijn      H.R. 275

Driesstraat 25  passementweverij

-   Etablissements Sielbo Frères  H.R. 1292

Driesstraat  weverij, passementfabricatie

-    Usines Cotonnières d’Erembodegem     H.R. 299

Fabriekstraat 16          katoenspinnerij en –weverij

-    Jozef Van den Steen   H.R. 3822

Steenweg op Geraardsbergen 58         mechanische kantfabriek

-    D. Vanderbeken & Cie.               H.R. 3808

Driesstraat 4-6             weverij van meubelstoffen

-    Kamiel van Hoef en Zoonen  H.R. 1768

Kapellen 20  breigoedfabricatie

-    P. & A. Van Mulders       H.R. 17213

Geraardsbergsesteenweg 129 schilderdoekfabricatie

-    Henri Verhulst   H.R. 450

Hoogeweg 87-93        breigoedfabricatie

-    Verhulst – Reconcourt Hector  H.R. 1883

Brusselsesteenweg 81 breigoedfabricatie

 

Herdersem (2 ondernemingen)

 

-    Muylaert Constant   H.R. 947

Broekstraat 22 (26)     breigoedfabricatie

-    Van Nuffel Constant   H.R. 1799

Kapellenommegang 29 breigoedfabricatie

 

Hofstade (8 ondernemingen)

 

-    De Lathauwer Severin     H.R. 14574

Dendermondse Steenweg 89 ververij en blekerij

-    Le Point Noué des Flandres (Fabriek van geknoopte handtapijten der Vlaanders) “De Broel”    H.R. 351

/           tapijtfabriek

-    Monckarnie & fils   /

Zetel: Goudstraat 5, Gent

Fabriek: /  katoenweverij (ook andere weefsels)

-    Bonnetterie New Lama      H.R. 569

Stationstraat 9  breigoedfabricatie

-    Schollaert en Van den Broeck  H.R. 1961

Terbekestraat 5           breigoedfabriek

-    Tissage et Teinturerie de Ter Beken     /

/           weverij, ververij en blekerij

-    Jean Van den Eeckhaut & Cie.  H.R. 2050

Dendermondsesteenweg 42 weverij

-    Viscose, Société Générale de soie artificielle par le procédé viscose

/

Zetel: Industriestraat 46, Brussel

Fabriek: /  spinnerij van kunstzijdegarens

 

Moorsel (1 onderneming)

 

-    Theunissen – Vijverkens & Co.   H.R. 395

/           blekerij

 

Nieuwerkerken (7 ondernemingen)

 

-    E. Meert – Van Laethem            H.R. 1746

Baan 38  passementfabricatie

-    Van der Heyden August              H.R. 5186      

Kleinderbeek 26          mechanische kantfabriek

-    E. Van Impe & V. Bourton (Van Impe – Van Laethem)  H.R. 4002/4200

Dorp 11  bandweverij

-    Van Laethem – Vanderhulst Ed.  H.R. 1954

Dorp 11  passementfabricatie

-    Van Melkebeke Broeders          H.R. 3436/3726/3727

Brempstraat 8  passementfabricatie

-    Van Melkebeke F. & Veldeman G.  H.R. 1920

Brempstraat 8  passementfabricatie

-    Veldeman en Van Impe   H.R. 3243

Dorp 14  passementfabricatie

 

Denderleeuw

 

(7 ondernemingen / totaal groot-Denderleeuw: 12 ondernemingen)

 

-   Etablissement Raymond Bullens   H.R. 3748

Huysseghemstraat 37   breigoedfabricatie

-    P. & L. De Backer   H.R. 3611

Statiestraat 57  textielnijverheid (geen specificatie)

-    De Troch               /

/           breigoedfabricatie

-    Huygens – De Backer     H.R. 2150

Rodenbachstraat 2       breigoedfabriek

-    Segers Hektor   H.R. 15066

A. Rodenbachstraat 17 ververij

-   Weverij Staels   H.R. 578

Iddergemstraat 11-13 weverij

-   Etablissement Jozef Van den Steen  H.R. 489

Statiestraat 18  mechanische kantfabriek

 

Iddergem (4 ondernemingen)

 

-    Baeyens Georges   H.R. 13406

Hoogstraat 21  stoffen- en linnenfabricatie

-    Baeyens Karel   H.R. 1786

Hoogstraat 3  witgoedfabricatie

-    De Bom – De Deyn   H.R. 1653

Helperstraat 5  breigoedfabricatie

-    Wwe. F. Van Roy   H.R. 1300/12520

Parochiestraat 18         weverij

 

Welle (1 onderneming)

 

-   Bonnetterie Langendonck & Cie.  H.R. 7377

Steenweg op Aalst       breigoedfabriek

 

Erpe-Mere

 

(24 ondernemingen / totaal groot-Erpe-Mere: 26 ondernemingen)

-    Bayens, Redant & Cie. (Tiss. Méc. Bayens D.) H.R. 1462

Oostdorp, Mere          weefselfabricatie

-    D. Bellens en C. van Impe (Kinderen van Impe) H.R. 3765/3766/3800

Kerkveldstraat 141, Mere passementfabriek

-   Mek. Weverij Casteels & Cie.   H.R. 7438

Cauwenbergstraat        weverij

-    De Feyter & Faky   H.R. 1824

Vijverstraat 10, Mere   fabricatie van passementen en franjen

-    De Geyter August     H.R. 2961

Kleine Zadelweg 3, Erpe weverij

-   Ets. De Sadeleer & V. Wilder  H.R. 1719

Vijverstraat, Mere        weverij, passementfabricatie

-    De Schutter Emil   H.R. 1512

Steenstraat, Mere        passementweverij

-    J. De Vos en zonen   H.R. 3762

Vijverstraat 11, Mere   passementfabricatie

-    La Dentelle Mécanique des Flandres    H.R. 1436

Cauwenberg, Mere      mechanische kantenfabriek

-    Neerinckx Alfred   H.R. 14712

Cauwenberg 172, Mere passementfabricatie

-    Passement Industrie   H.R. 943

Cauwenbergstraat 213, Mere passementfabriek, breigoedfabriek

-    Raes & Buys        H.R. 3884/3885

Dorp, Mere  passementfabricatie

-    A. Raes – Van den Abeele          H.R. 1574

Cauwenbergstraat, Mere passementfabricatie

-    Frans Schelfhout   H.R. 2139

Cauwenbergstraat, Mere passementfabricatie

-    Tissage de Meire   H.R. 1743 Cauwenbergstraat, Mere weverij

-    Tissage D’Erpe prod. W. Gamper  H.R. 7426

Gentse Steenweg, Erpe weverij

-    Van Cromphaut Raymond           H.R. 3199

Kerkveldstraat, Mere   passementfabriek

-    Van den Brulle – Van den Eeckhautte   H.R. 2128

Dorpsplaats 64, Mere passementfabriek, weverij

-    Van Laethem en Raes     H.R. 3242

Cauwenbergstraat 120, Mere passementfabricatie

-    Van Sande – Bellens   H.R. 3280

Kerkveldstraat, Mere   passementfabricatie

-    Van Wilder, Van den Brulle & Co.         H.R. 537

Dorp, Mere  weverij

-   S.N.C. Verbraekel & Co.            H.R. 2070

Cauwenberg, Mere      weverij

-   Tissage Mécanique Vitra    H.R. 4546

Nieuwstraat, Mere       weverij

-    Wynant Victor   H.R. 1856

Cauwenberg 218, Mere passementfabricatie

 

Aaigem (1 onderneming)

 

-   Bonnetterie P. Van Bever              H.R. 670

Langemunt  breigoedfabriek

 

Bambrugge (1 onderneming)

 

-    De Stercke Camiel   H.R. 3707

Steenweg 34  breigoedfabricatie

 

Geraardsbergen

 

(10 ondernemingen / totaal groot-Geraardsbergen: 15 ondernemingen)

-    De Galan Maurice (Ets. De Galan – Herpelinckx) H.R. 11864

Oudenaardsestraat 2    breigoedfabriek

-    De Martelaer L.   /

Lessensestraat 83        spinnerij en weverij

-   D’Hayer en De Smet   /

Hunnegemstraat           wolververij

-    La Fabelco            H.R. 174

Rue des prairies 33      dekenfabriek

-    H. & J. Flamant (Anc. Etabl. A. Flamant / Flamant H.)     H.R. 23

Denderstraat 25           spinnerij, weverij, ververij en veredeling

-    Huwé I.      /

Karmelietenstraat 31    linnenverver

-    Merckaert L.        /

Vredestraat 46  linnenverver

-    Rasquin zusters   /

Penintentenstraat 10     linnenverver

-    P. Van Ruyskensvelde & J. Franceus    H.R. 5199/5200

Grotestraat 61  breigoedfabricatie

-    Wicheleer C.         /

Vredestraat 26  linnenverver

 

Moerbeke (1 onderneming)

 

-    Driscart Léon   H.R. 1518

Molenstraat 5  weverij

 

Nederboelare (2 ondernemingen)

 

-    Le Tissage Moderne   H.R. 1371

/           weverij, ververij, bereiding en afwerking

-    Romain van der Zwalmen            H.R. 17436

Steenweg op Gent 72 breigoedfabricatie

 

Overboelare (2 onderneming)

 

-    A. De Smet           H.R. 178

Grote Baan 16  weverij

-    Sofalit    H.R. 4313

Fabriekstraat  matrassen- en beddegoedfabriek

 

Haaltert

 

(7 ondernemingen / totaal groot-Haaltert: 13 ondernemingen)

-    De Backer Arthur   H.R. 5287

Mespelrotstraat 2         breigoedfabricatie

-    De Schrijver Alfons   H.R. 3733

Hoogstraat 4  passementfabricatie

-    Haaltertsche Weverij (Tissage D’Haeltert)          H.R. 7416

Kattestraat 35  katoenweverij

-    Hermans (Tiss. Méc. Vondelen)  /

/           weverij

-    Fr. Scheerlinck – Pieters             H.R. 1925

Molenstraat 37            passementfabricatie

-    J. Van Cauwenberghe – Lievens  H.R. 289

Hollestraat 5  mechanische kantenfabriek

-    Gommaire Veldeman       H.R. 3902

Eede 40  passementfabricatie, weverij

 

Denderhoutem (2 ondernemingen)

 

-    Charles Muylaert   H.R. 114

     Molenstraat  lintenfabricatie

-    Textile de la Dendre P.V.B.A.  H.R. 5082

Borrekant  weverij, passementfabricatie

-    Van Vaerenbergh G.-F. et Frères  /

/           weverij

 

Kerksken (3 ondernemingen)

 

-    H. De Schepper – Megank         H.R. 1896

Drijhoek 70  linnenweverij

 

-    Tissage et Apprêts de Soieries S.A.  /

Zetel: Zuidstraat 97, Brussel

/           ververij, weverij en bereiding van zijde

-    D. Vanderbeken    H.R. 858

Geraardsbergsestraat   weverij

Herzele

 

(3 ondernemingen / totaal groot-Herzele: 4 ondernemingen) 

-    Wwe De Cooman & Zoon            H.R. 3318

Peperstraat 7  fabricatie van gevlochten artikels (katoen/vlas)

-    Guisset & Van Den Bossche  H.R. 95

/           weverij

-   Etablissement François Saey  /

/           spinnerij

 

Sint-Antelinks (1 onderneming)

 

-    Bogaert & Co.   H.R. 1701/1756

Mutsaardstr. / Huygeveldstr. 35           beigoedfabriek

 

Lede

 

(6 ondernemingen / totaal groot-Lede: 9 ondernemingen)

-   Tricot. Méc. Bekaert-Buyse         H.R. 2035

Statieweg 30  breigoedfabricatie

-    De Brouwer          H.R. 2111

Hoogstraat 6 / Nieuwstraat 31 breigoedfabriek

-    Richard Lievens & Zusters         H.R. 1543

Statiestraat 8  linnenfabricatie

-    Présiaux – Gerste (Anc. Maison De Wit – Gerste) /

/           breigoedfabricatie

-    D. Triest en Zonen   H.R. 59

Rosselstraat 56            breigoedfabricatie

-    Van Poecke Leo   H.R. 9552

Blikstraat 14  breigoedfabricatie

 

Impe (1 onderneming)

 

-   Ets. O. Van Liedekerke – Christiaens    H.R. 918/7740

Pauvrettestraat 2          passementfabricatie

 

Oordegem (2 ondernemingen)

 

-    Alfred de Craecker   H.R. 556

Dorp    breigoedfabricatie

-    Pieter van Nieuwenhuyze – Filip van Gaever H.R. 428

Gentsesteenweg 4        breigoedfabricatie

 

Ninove

 

(28 ondernemingen / totaal groot-Ninove: 33 ondernemingen)

 

-    Carlier & Co.   H.R. 3836

Geraardsbergschestraat 36 breigoedfabricatie

-    De Bodt D. & Cie.   /

Polderlos  twijnderij, blekerij en ververij

-   Etablissements De Clercq & Co. (Filterie Moderne)          H.R. 381

Trekweg   spinnerij en weverij (katoen, vlas, kunstzijde)

-    De Mol Alfred (De Mol frères)  H.R. 1459/15095

Koepoortstraat 29       naaigarenfabrikant

-    De Roeck Jeanne   H.R. 15894

Beverstraat 21  ververij

-   N.V. L & A. De Schepper & Co.  H.R. 376

Graanmarkt 35            mechanische kantfabriek

-    Fabelta Ninove (voorheen Soieries de Ninove) H.R. Brussel 58792

     Hoofdzetel: Coloniënstraat 66        

Fabriek: Tragel            kunstzijdefabriek

-    Filterie Moderne de Ninove (zie Etablissements De Clercq & Co.)

      Trekweg  spinnerij en weverij

-    Haegeman frères et soeurs         /

/           blauwververij

-    Haegeman – Claus   /

/           breigoedfabricatie

-   La Fontaine Jozef   /

     Graanmarkt 65        koordenfabriek

-    La Fontaine & Co.    H.R. 311

Oude Kaai 9 / Graanmarkt 65 mechanische kantenfabriek

-   Filterie et Blanchisserie “La Ninovite”        H.R. 303

Edmond de Deynstraat twijnderij, blekerij

-   Manufacture Générale de Dentelles mecaniques         (René Moeremans)

           /

Graanmarkt 35            mechanische kantfabriek

-    Edgar Moeremans & Co.            H.R. 43

Burgtdamstraat 46       mechanische kantfabriek, passementfabricatie

-    Muylaert Gebr. (De Witte Olifant)  H.R. 582

Steenweg op Dendermonde twijnderij, bandweverij en ververij

-    R. Muylaert – De Pril      H.R. 1465

Geraardsbergsestraat 20 bandweverij, breigoedfabricatie

-   J. Muylaert – Robert       H.R. 582

     Lavendelstraat 22    twijnderij, ververij

-   « Perfecta » Société Anonyme pour la Fabrication de la Bonnetterie

     /

/           breigoedfabriek

-    Prové & Perdaens   H.R. 721

Grote Markt  ververij

-    Sofilaine N.V.   H.R. Brussel 1253

Hoofdzetel: Regentiestraat 2, Brussel

Fabriek: Tragel            spinnerij, twijnderij en ververij van kamwol

-   Soieries de Ninove (later Fabelta)  H.R. Brussel  

Hoofdzetel: Kazernstraat 33-35, Brussel

Fabriek: Tragel            kunstzijdefabriek

-   Anciens Etablissements J. Stichelmans & Fils H.R. 455

Kaardeloostraat           spinnerij, twijnderij, blekerij en afwerking

-    Tissage Mécanique de Ninove  H.R. 578

Kaardeloostraat           weverij

-    Van Cromphout   H.R. 2784

/           breigoedfabricatie

-    Van den Bossche Frères et Cie.  /

Burchtdamstraat 10      twijnderij, ververij, blekerij en bereidingen

-    Waegemans          /

/           blauwververij

-    L. Watté – Panny   H.R. 5892

Beverstraat 10-12        weverij, spinnerij, bandweverij

 

Denderwindeke (2 ondernemingen)

 

-    Alfons van Wilder en Zuster  H.R. 1108

Linkebeekstraat 7        breigoedfabriek

-    Hugo van Wilder en Zusters  H.R. 5463

Plaats 15  breigoedfabricatie

 

Meerbeke (1 onderneming)

 

-    Walter De Mol   H.R. 15343

Brusselsesteenweg       weverij

 

Okegem (2 ondernemingen)

 

-    J. De Dries – Van Der Straeten  H.R. 1212

Eversemweg 3             koordenfabriek

-    Tissage Dendria   H.R. 1178

/           weverij

Sint-Lievens-Houtem

 

(2 ondernemingen / totaal groot-Sint-Lievens-Houtem: 3 ondernemingen)

-    A. De Neve & A. Tavernier (De Neve August)     H.R. 1587/13259

Dorp 32  breigoedfabriek

-    Saey François   /

Zetel: Rue aux draps, Gent

Fabriek:    katoenweverij

 

Vierzele (1 onderneming)

 

-   Mek. Wev. Mertens & Co.          /

Oordeghemstraat         wolweverij

Zottegem

 

(19 ondernemingen / totaal groot-Zottegem: 26 ondernemingen)

-    Backaert Victor (Backaert-De Lobelle & Vanderdonckt)            H.R. 1916

Hoogstraat 84  breigoedfabricatie

-    Bonnetterie des Flandres            /

/           breigoedfabricatie

-    Bonnetterie de Sottegem             H.R. 894

Broeder Mareslaan      breigoedfabricatie

-    Cantaert Paul (Ets. Paul Cantaert & Fils) H.R. 50

Grensstraat 34 / Noordstraat breigoedfabriek

-    Cantaert & De Puysseleyr          H.R. 615

Neerstraat  ververij en blekerij

-    Centrale des Sous-Vêtement Hygiénique          H.R. 5030

Gustaaf Schockaertstraat 7 breigoedfabricatie

-    Ch. De Lobelle & V. De Mulder  H.R. 1504

Grootenbergstraat        breigoedfabriek

-    De Poortere Joseph   H.R. 1450

Rozenstraat 17             breigoedfabricatie

-    De Smet gebroeders (De Smet Theodore)           H.R. 864

Broeder Mareslaan      breigoedfabricatie

-    De Wollen kous   H.R. 3098

Erwetegemstraat 5       breigoedfabricatie       

-   Bonnetterie Le Rubis   H.R. 742

Broeder Mareslaan      breigoedfabriek

-    Martens – Leeman Ch.    H.R. 3042

Heldenlaan 23  breigoedfabriek          

-    Jules Moreels – Brantegem (Ets. Jules Moreels N.V.)   H.R. 637

Broeder Marèslaan 115 breigoedfabriek

-    Sanitary Underwear Cy. N.V.  H.R. 448

Fabriekstr. 25 / G. Scockaertstr. 7      breigoedfabriek

-    Société Générale des Textiles  H.R. 9392

Trapstraat 45  breigoedfabriek

-    The Cousy Knitwove Factory  H.R. 534/1554

Grootenbergestraat 45 breigoedfabricatie

-    Van Gansbeke Cyriel      H.R. 1075

Nieuwstraat 33            breigoedfabriek

-    Verloo Gilbert   H.R. 12659

Laurent De Metsstraat 4 breigoedfabricatie

-    Verloo Robert   H.R. 12654

Heldenlaan 61  breigoedfabricatie

 

Leeuwergem (4 ondernemingen)

 

-    De Beer & Soeurs   /

/           breigoedfabricatie

-   Bonnetterie De Clercq en Van Der Zwalmen H.R. 1943/17435

Oude Heirbaan 84       breigoedfabricatie

-    De Smedt Florent   H.R. 1660

Steenweg 27  breigoedfabriek

-    De Smedt gezusters   H.R. 2733

Steenweg 38  breigoedfabriek

 

Sint-Maria-Oudenhove (1 onderneming)

 

-   Mek. Wev. Th. Coppens   H.R. 1233

Hoogstraat 5  weverij

 

Strijpen (2 ondernemingen)

 

-    De Cubber Victor   H.R. 1015

Ledebergstraat             breigoedfabricatie

-    Gabriels Alfons   H.R. 3085

Meire   breigoedfabricatie

 

 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende