De Zusters van Liefde van Jezus en Maria in Kongo: een studie van hun ervaringen tijdens de woelige jaren van de onafhankelijkheid (1955-1965). (Nele Verhoeven)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

VOORWOORD

 

In het tot stand komen van deze licentiaatsverhandeling wil ik vooreerst de universiteit en mijn promotor Prof. Dr. Luc François bedanken. Een dergelijk resultaat kon nooit bereikt worden zonder de hulp en adviezen van Kaat Leeman en Inge Slock van het Generalaatsarchief van de Zusters van Liefde. Zij verdienen een bijzondere vermelding in dit verhaal. Ook zuster Ria en zuster Marie-Adrienne wil ik bedanken voor hun mondelinge bijdrage. Het personeel van de bibliotheken in Uppsala en in Gent verdienen een woord van dank. Tot slot wil ik ook iedereen bedanken die mij geholpen heeft met het nalezen van mijn verhandeling. Hierin verdienen voornamelijk mijn ouders en mijn grootvader een speciale vermelding. Bedankt.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende