Ideologie of pragmatiek? Een onderzoek naar politieke concentratie in het Waasland tijdens het interbellum. (Jeroen De Lathouwer)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

VOORWOORD:

 

Bij de totstandkoming van deze verhandeling hebben talloze mensen mij op verschillende manieren geholpen en bijgestaan. In de eerste plaats wil ik mijn promotor prof. Dr. Bruno De Wever oprecht bedanken voor de manier waarop hij mij ruim anderhalf jaar volgde en voor de suggesties die hij op tijd en stond gaf. Zijn advies hielp me mijn onderzoeksthema af te bakenen en stuwde me doorheen het onderzoek in de juiste richting. Daarnaast wil ook mijn commissarissen prof. Dr. Jan Art en dr. Nico Wouters bedanken.

Graag dank ik het personeel van volgende archiefinstellingen voor alle moeite: het Rijksarchief in Beveren-Waas, het Provinciearchief in Gent, de Koninklijke Oudheidkundige Kring Land van Waas, Bibliotheca Wasiana, de diensthoofden van de verschillende gemeentearchieven en openbare bibliotheken. Een bijzondere vermelding gaat daarbij naar stadsarchivaris Piet Van Bouchaute (Sint-Niklaas), stadsarchivaris Nico Van Campenhout (Lokeren), gemeentearchivaris Digna Coppieters (Temse) en Johan De Vriendt (Bibliotheca Wasiana).

Mijn broer Kristof verdient een dankwoord voor zijn grafische hulp en assistentie tijdens de laatste stappen van het creatieve proces van deze verhandeling, alsook Paul Verhaegen, die op cruciale momenten zijn technische kennis aanwendde.

Tenslotte kan ik in dit dankwoord niet anders dan mijn ouders bedanken voor de jarenlange steun die onmisbaar was gedurende mijn opleiding geschiedenis.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende