Karel V en Filips II in de vorstenspiegels in de Nederlanden (1600-1750): het rijke kleurenpalet van verscholen deugdenmoza´eken. (Kristof Alaerts)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

DANKWOORD

 

Deze thesis is het resultaat van een bijna twee jaar lang intensief doorpluizen van bronnen, artikels en studies allerhande. Maandenlang heb ik de verborgen verbeelding achter de vorstenspiegels trachten te ontsluieren, met deze eindverhandeling als uitkomst. Dit werk is niet alleen het resultaat van mijn arbeid. Meerdere mensen hebben hier een aandeel in.

Vooreerst mijn promotor, prof. dr. Johan Verberckmoes. Zonder zijn bezielende begeleiding zou deze thesis nooit geweest zijn wat ze nu is. Zijn deskundigheid als historicus werkte bijzonder inspirerend en de vele besprekingen die ik met hem gehad heb, waren enorm leerzaam. Ik dank hem oprecht voor zijn vakkundig advies, zijn geduld en het enthousiasme dat hij toonde voor de ontwikkelingen in mijn onderzoek. Het was voor mij een zeer prettige samenwerking.

Daarnaast ben ik ook veel dank verschuldigd aan mijn ouders. Niet alleen voor de morele steun die ze me gedurende de werkzaamheden aan deze verhandeling gegeven hebben, maar ook voor de mogelijkheden die ze me geboden hebben door mij vier jaar lang aan de Leuvense universiteit te laten studeren.

Ik wens ook  mijn vrienden, kotgenoten en familie te danken voor hun luisterend oor en steun. Mijn vrienden hebben vooral voor de nodige ontspanning gezorgd, die ik soms broodnodig had wanneer ik dagenlang in de bibliotheek of achter de pc gezeten had.

Een man die ik niet mag vergeten, is Jos Van Thienen. Hij is een goede vriend van mijn vader en was zo vriendelijk om dit werk na te lezen en de laatste taalkundige correcties door te voeren. Zijn oog voor detail en zijn uitgebreide lingu´stische kennis hebben zeker tot een  kwalitatief beter eindproduct geleid. Ik mag ook zeggen dat zijn deskundige verbeteringen mijn taalgevoel hebben verscherpt, iets waar ik hem zeer dankbaar voor ben.

Verder wil ik ook Roger Verstrepen bedanken voor de vele kopieŰn die hij bij het begin van mijn onderzoek voor mij genomen heeft.

Tot slot dank ik nog het personeel van de centrale Leuvense universitaire bibliotheek, van de bibliotheken van de faculteiten Letteren en Theologie, en van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel voor hun bereidwillige medewerking en hun behulpzaamheid tijdens mijn onderzoek.

 

Kristof Alaerts

Leuven, 16 mei 2003

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende