Traditionele volkse feestcultuur en modernisering. Het platteland rond Gent ca.1860-ca.1940. (Katleen De Beukeleer)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

WOORD VOORAF

Heel wat mensen hebben mij rechtstreeks of onrechtstreeks geholpen bij het tot stand komen van deze thesis, waarvoor ik ze hierbij graag wil bedanken. Om te beginnen natuurlijk mijn promotor, Prof. Gita Deneckere, die me anderhalf jaar met een aanstekelijk enthousiasme heeft begeleid. Marc Jacobs van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur en Karel Velle van het rijksarchief te Beveren hebben me in het begin een heel stuk verder op weg geholpen. Dank ook aan Arnold Eloy, Björn Rzoska, Prof. Marcel De Cleene, Prof. Musschoot en Prof. Eric Vanhaute voor de goede raad. Verder wil ik ook Prof. Stefaan Top van het seminarie voor volkskunde te Leuven bedanken voor het ter beschikking stellen van een aantal thesissen en transcripties van interviews. De mensen van de vakgroep dialectologie te Gent hebben me ook gastvrij in hun transcripties laten rondneuzen. Zeker niet te vergeten zijn de mensen van de Centrale Bibliotheek van de Universiteit Gent, die gedurende al die tijd karrenvrachten lectuur voor mij in die gigantische boekentoren van boven naar beneden en terug hebben gesjouwd. Bedankt Roel De Vriendt, met wie ik geregeld van lectuur en van gedachte kon wisselen. Een woordje van dank ben ik ten slotte verschuldigd aan David, aan Steven (en aan zijn ouders) voor het gebruik van zijn infrastructuur en voor de prentjes, en aan mijn ouders voor de reparatie van mijn computer, voor het nalezen en voor de financiële middelen waardoor mijn thesis en mijn hele opleiding geschiedenis zijn mogelijk geweest.

 

Katleen De Beukeleer,
mei 2001
 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende