Traditionele volkse feestcultuur en modernisering. Het platteland rond Gent ca.1860-ca.1940. (Katleen De Beukeleer)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

WERKNOTA

Het vinden van bronnen over volkscultuur in de negentiende en begin twintigste eeuw is niet zo vanzelfsprekend. Het heeft enkele maanden geduurd vooraleer ik er zeker van was dat er genoeg bronnenmateriaal over mijn onderwerp te vinden zou zijn. Ik ben eerst gaan kijken in heemkundige tijdschriftjes en heb mijn licht opgestoken bij heemkundigen. Dat bleek echter geen vruchtbare piste. Ook in politiearchieven was het zoeken naar een speld in een hooiberg. Het volkskundig terrein bleek meer te bieden te hebben. Om op het spoor te komen van wat ik eigenlijk nodig had, is de ‘Nederlandse Volkskundige Bibliografie’ (de zogenaamde ‘Oranje Reeks’) een heel handig hulpmiddel geweest. Volkskundige publicaties vanaf het einde van de negentiende eeuw staan erin gerangschikt per onderwerp. Verder ben ik via de rubriek ‘Tijdschriftenschouw’ in het tijdschrift Volkskunde snel aan bijkomende artikels gekomen. Het ‘Repertorium van de Vlaamse gouwen en gemeenten: heemkundige documentatie 1800-1940’ van Leo De Wachter heeft me ten slotte ook naar een enkele nuttige artikels verwezen. Voor dit werk werden een 500-tal tijdschriften en reekswerken geëxcerpeerd op allerlei onderwerpen en per regio gerangschikt. Bij elke regio bevindt zich een onderdeel ‘Volksleven’.

Dank zij de periodieke publicaties van S. Top in het tijdschrift Volkskunde, ben ik op het spoor geraakt van de verhandelingen van Kathleen Lernout en Rita Plaete, waaruit ik zeer veel gegevens heb gebruikt.

 

Voor het vinden van secundaire literatuur is het boek Volkscultuur een zeer nuttig referentiewerk geweest. Via bibliografieën van andere werken ben ik uiteindelijk aan meer publicaties geraakt.

 

BIBLIOGRAFIE

ALGEMENE BIBLIOGRAFIE

 

ARON (Paul), CAUCHIE (Ria), DELRUELLE-VOSSWINKEL (Nicole) (e.a.). Verliefd, Verloofd, Getrouwd. Huwelijksgebruiken in Vlaanderen en Wallonië voreger en nu. Brussel, Didier Hatier, 1988, 366p.

 

ART (Jan). ‘Clerus en volksreligie in Vlaanderen sinds de nieuwste tijd. “Ne peius adveniat”.’ In: ROOIJAKKERS (Gerard) & VAN DER ZEE (Theo) (reds.). Religieuze volkscultuur: de spanning tussen de voorgeschreven orde en de geleefde praktijk. Nijmegen, SUN, 1986, pp. 99-118.

 

Id. ‘Van heilige tijd naar vrije tijd.’ Spiegel Historiael, XVII, 1983, pp. 594-598.

 

BALTHAZAR (Herman), OLIVIER (Hendrik) & SCHOLLIERS (Peter). Met licht geschreven. Foto’s uit een eeuw dagelijks leven. Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1994, 271p.

 

BAUSINGER (Hermann). Volkskunde in der technischen Welt. Stuttgart, Kohlhammer, 1961, 218p.

 

BEERBLOCK (Karel). Uit het leven der Gentse fabrieksarbeiders. Gent, 1905.

 

BERNARD (Katelijne). Openbare feesten te Gent, 1770-1820. Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1985. (Promotor: Prof. Dr. W. Brulez)

 

BLOK (Anton). ‘Charivari’s als purificatie-ritueel.’ Volkskundig Bulletin, XXV, 1989, 3, pp. 266-280.

 

BODE (Martine). Gentbrugge 1830-1940: evolutie van plattelandsgemeente naar semi-industriële voorstad of de geschiedenis van een gemeente in de kering. Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1985. (Promotor: Prof. Dr. H. Balthazar)

 

BOGAERT (Eugeen) & VAN DE SOMPEL (André). Kalken. Van de Franse Revolutie tot de gemeentefusie met Laarne. Bijdragen tot het historisch onderzoek. Kalken, Stichting Sint-Pietersfeest Kalken, 1997, 576p.

 

BOONE (M.), GAUS (H.) & SCHOLLIERS (P.) (e.a.) Dagelijks leven. Sociaal-culturele omstandigheden vroeger en nu. Deurne/Ommen, Baart, 1982, 158p. (Culturele geschiedenis van Vlaanderen, deel 10)

 

BRAEKMAN (Willy L.). Spel en kwel in vroeger tijd. Verkenningen van charivari, exorcisme, toverij, spot en spel in Vlaanderen. Gent, Stichting Mens en Kultuur, 1992, 382p.

 

BRESSELEERS (Maarten). Carnaval en beschaving. Sociale verhoudingen in een veranderende stad. Gent, 1820-1914. Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1999.

 

BURGGRAEVE (Roger), CLOET (Michel), DOBBELAERE (Karel) (e. a.) (red.). Levensrituelen. Het huwelijk. Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2000, 299p.  (Kadoc-Studies 24)

 

Burke (Peter). Volkscultuur in Europa 1500-1800. Amsterdam, Agon, 1990, 357 p.

 

CASSIMAN (Piet). Dorpsbeelden uit het verleden. Drongen. Zo was het toen. Nazareth, De Klaroen, 1992, 104p.

 

CLOET (Michel) & STORME (Hans). ‘Relatie en huwelijk in de nieuwe tijd.’ In: BURGGRAEVE (Roger), CLOET (Michel), DOBBELAERE (Karel) (e. a.) (red.). Levensrituelen. Het huwelijk. Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2000, pp. 12-30.  (Kadoc-Studies 24)

 

CLOET (Michel), DOBBELAERE (Karel) & LEIJSSEN (Lambert) (red.). Levensrituelen. Geboorte en doopsel. Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1996, 336p.

 

COENEN (Luc), DE VOS (Luc & Johan) (e.a.). Belgische Militaire Geschiedenis aan de hand van documenten (1830-1990). S. l., s. n., [1995], 216p.

 

Commissie voor het Nationaal biografisch woordenboek. Nationaal biografisch woordenboek. Brussel, Paleis der Academiën, 1964-, meervoudig gepagineerd.

 

CONVENTS (Guido). ‘Van spel tot amusementsprodukt. Een poging tot het situeren van de kermis-foor in een industrialiserende maatschappij (tot 1940).’ In: VAN GENECHTEN (Guido). Kermis. Het spiegelpaleis van het volk. Gent/Leuven, MIAT/KRITAK, 1986, pp. 48-110.

 

DE BENS (Els). De pers in België. Het verhaal van de Belgische dagbladpers. Gisteren, vandaag en morgen. Tielt, Lannoo, 1997, 480p.

 

DE BLEECKER (Marcel) & PATOOR (Wilfried). Gentbrugge. 8 eeuwen geschiedenis. S. l., Nevelland, 1993, 296 p.

 

DE BORCHGRAVE (Christian). God of genot. Vlaanderen 1918-1940: een Kerk in strijd met de moderne zinnelijkheid. Leuven, Van Halewyck, 1998, 237p.

 

DE BOSSCHER (Danny) & DE BROUWER (Paul). Landskouter. Oosterzele, s. n., 1977, 153p.

 

DE BROUWER (J.). ‘Demografische en sociaal-ekonomische evolutie van Wetteren.’ Overdruk uit: Tijdschrift voor heemkunde en geschiedenis. X, 1963, 3-4, pp. 1-84.

 

DE CLEENE (Marcel). Partim: volkskundige kanttekeningen. Nota’s bij de cursus Volkskunst en Volkskunde 1ste licentie Kunstwetenschappen. Gent, Universiteit Gent (onuitgegeven cursus), 1999-2000.

 

DE COCKER (Jozef). Geschiedenis van Melsen. S. l., Jozef De Cocker, 1988, 541p.

 

DE LEEUW (K. P. C.), LINDERS-ROOIJENDIJK (M. F. A.) & MARTENS (P. J. M.) (red.). Van ontspanning en inspanning. Aspecten van de geschiedenis van de vrije tijd. Tilburg, Gianotten, 1995, 406p.

 

DE LEEUW (K. P. C.). ‘Mentaliteit en vrije tijd, 1800-heden.’ In: DE LEEUW (K. P. C.), LINDERS-ROOIJENDIJK (M. F. A.) & MARTENS (P. J. M.) (red.). Van ontspanning en inspanning. Aspecten van de geschiedenis van de vrije tijd. Tilburg, Gianotten, 1995, pp. 12-34.

 

DE MAYER (Jan). ‘Relatie en huwelijk in de moderne tijd (ca. 1800 – ca. 1950). Kerkelijke standpunten en strategieën.’ In: BURGGRAEVE (Roger), CLOET (Michel), DOBBELAERE (Karel) (e. a.) (red.). Levensrituelen. Het huwelijk. Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2000, pp. 31-51.  (Kadoc-Studies 24)

 

DE PATER (B.). ‘De regionale metamorfose van Nederland vanaf het midden van de vorige eeuw.’ Volkskundig Bulletin, XXVII, 1991, 1, pp. 15-40.

 

DE PAUW (Rudy) & GOETHALS (Kris). Massemen 1019-1976. Massemen, Culturele Raad, 1976, 109p.

 

DE RUYCK (D.), KINTAERT (H.) & SCHELSTRAETE (C.). Het einde van de onveranderlijkheid. Arbeid, bezit en woonomstandigheden in het Land van Nevele tijdens de 17de en de 18de eeuw. Nevele, Het Land van Nevele, 1986, 282p.

 

DE RUYCK (Karla). Inventaris en studie van de volkskundige elementen in het werk van Cyriel Buysse, in het bijzonder de volksgebruiken met betrekking tot de levenscyclus. Leuven, KUL (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1983. (Promotor: Prof. Dr. S. Top)

 

DE SCHRYVER (Reginald), DE WEVER (Bruno), DURNEZ (Gaston) (e. a.) (red.). Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo, 1998, 3799p.

 

DE SMET (Lucien). Balegem in oude prentkaarten. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1972, s. p.

 

DE SMET (Valeer) & DE VOGELAERE (Gilbert). Ledeberg door de jaren heen. Nieuwkerken-Waas, Het Streekboek, 1988, 90p.

 

DE SUTTER (Hugo) & RUYS (Robert) (e.a.). Bijdragen tot de geschiedenis van Serskamp. Wichelen, Davidsfonds-Serskamp, 1980, 267p.

 

DE VOS (Achiel). Geschiedenis van Ertvelde. Ertvelde, Gemeentebestuur Ertvelde, 1971, 1083p.

 

Id. Geschiedenis van Waarschoot. V. Waarschoot in de hedendaagse tijden (1796-1989). S. l., s. d., s. n., 500p

 

DE WILDE (Bart). Witte boorden, blauwe kielen. Patroons en arbeiders in de Belgische textielnijverheid in de 19e en 20e eeuw. S. l., Ludion, 1997, 404p.

 

DEKKER (J. C.), DE LEEUW (K. P. C.) & VAN DEN EERENBEEMT (H. F. J. M.). Levensloop, cultuur en mentaliteit; een geschiedenis van het alledaagse bestaan. Tilburg, 1990, XII+262p.

 

DEKKER (Ton), ROODENBURG (Herman) & ROOIJAKKERS (Gerard). 'Reflecties op de cultuur van het dagelijks leven.’ In: id. Volkscultuur. Een inleiding in de Nederlandse etnologie. Nijmegen, SUN, 2000, pp. 7-12.

 

Id. Volkscultuur. Een inleiding in de Nederlandse etnologie. Nijmegen, SUN, 2000, 445 p.

 

DEKKER (Ton). ‘De blik omlaag gericht. Over koerscorrecties in de volkskunde.’ Volkskundig Bulletin, XXI, 1995, 3, pp. 351-369.

 

Id. ‘Paasvuren: een veranderlijke traditie tussen toerisme en lokale identiteit.’ Volkskundig Bulletin, XIX, 1993, 1, pp. 78-104.

 

DELEY (Herman) & SONNEVILLE (Antoine). Zwijnaarde eertijds. S. l., Het Streekboek, 1992, 104p.

 

DENECKERE (Gita). Handleiding familiegeschiedenis. Gent, Universiteit Gent (onuitgegeven cursus), 1999, 71p.

 

DEZUTTER (W. P.) & VAN DE WALLEUR (R.) (red.). Volkskunde in Vlaanderen. Huldeboek Renaat van der Linden. Brugge, Van de Wiele, s. d., 216p.

 

DIEDERIKS (H. A.), LINDBLAD (J. Th.) & NOORDAM (D. J.) (e. a.). Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat. De modernisering van West-Europa sinds de vijftiende eeuw. Groningen, Martinus Nijhoff Uitgevers, 1994, 390p.

 

DOELMAN (Eveline). ‘Volkskundige dynamiek en bibliografische continuïteit. De ontsluiting van volkskundige literatuur in Nederland en Vlaanderen.’ Volkskundig Bulletin, XVIII, 1992, 2, pp. 224-236.

 

DOLDERS (Myriam). Gemeentefeesten te Gent, 1843-1857. Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1989. (Promotor: Prof. Dr. R. Van Eenoo)

 

DUMONT (M. E.). Gent. Een stedenaardrijkskundige studie. (2 delen). Brugge, De Tempel, 1951, 560 p.

 

FRIJHOFF (Willem). ‘De volkskunde herplaatst tussen geschiedenis en antropologie. Een evaluatie van Voskuils werk.’ Volkskundig Bulletin, XXIV, 1988, 1, pp. 45-54.

 

GEVERS (L.) & VOS (L.). ‘Historische schets van het georganiseerde jeugdleven in Vlaanderen.’ Ons Heem, IL, 1995, 2, pp. 51-65.

 

GEVERS (Lieve) m.m.v. VAN BELLEGHEM (Doenja). ‘Het doopsel in de nieuwste tijd (1830-1960).’ In: CLOET (Michel), DOBBELAERE (Karel) & LEIJSSEN (Lambert) (red.). Levensrituelen. Geboorte en doopsel. Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1996, pp. 95-122.

 

GRIMM (Jacob Ludwig Carl & Wilhelm Carl) & Rölleke (Heinz). Kinder- und Hausmärchen. Stuttgart, Reclam, 1984.

 

GRIMM (Jacob Ludwig Carl). Deutsche Mythologie. Göttingen, Dieterischen Buchhandlung, 1835, XXX+710+CLXXVIp.

 

HAVERBEKE (Walter). Ontspanningsleven en overheid te Gent, 1770-1820. Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 1991. (Promotor: Prof. Dr. H. Soly)

 

HENKES (Barbara) & RZOSKA (Björn). “Das Volk wurde neu entdeckt!”. Volkskunde en de Grootgermaanse cultuurpolitiek in Vlaanderen, 1934-1944. Antwerpen/Amsterdam, s. n., 2000, 24p. (concept-versie)

 

HOBSBAWM (Eric) & RANGER (Terence). The Invention of Tradition. Cambridge, Cambridge University Press, 1983, 322p.

 

JACOBS (Marc). ‘Charivari in Europa: een historisch en comparatief perspectief.’ Volkskundig Bulletin, XXV, 1989, 3, pp. 281-296.

 

Id. ‘De bef jagen en schavakken vangen in Vlaanderen (1830-1914). Grappen, overgangsrituelen en liminale dispositie-interiorisering.’ Volkskunde, LXXXIX, 1988, 2, pp. 83-115.

 

Id. ‘Een schakel tussen repertoires? Politieke charivari’s in Belgische steden (1830-1839).’ Volkskundig Bulletin, XX, 1994, 1, pp. 1-18.

 

Id. ‘Sociaal kapitaal van buren. Rechten, plichten en conflicten in Gentse gebuurten (zeventiende-achttiende eeuw).’ Volkskundig Bulletin, XXII, 1996, 2, pp. 149-176.

 

Id. ”Charivari”. Een aanzet tot interdisciplinaire studie van volksgerichten in Vlaanderen (einde 17e-begin 20e eeuw). Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 1985.

 

Id. Volkskunde in hett interbellum. De Zuidnederlandse centrale voor folklore-onderzoek. Een ontbrekende schakel? Gent, Koninklijk Bond der Oostvlaamse Volkskundigen, 1989, 96 p.

 

JANSSENS (Antoine). ‘De koninklijke schuttersgilde Sint-Sebastiaan van Nevele.’ Berichtenblad van de heemkundige kring Het Land van Nevele, V, 1974, 5, p. 62.

 

JANSSENS (Marcel). ‘Ploegt de boer nog voort? Notities over het landelijke leven in de literatuur.’ In: PIL (Lut) (red.). Boeren, burgers en buitenlui. Voorstellingen van het landelijk leven in België vanaf 1850. Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1990, pp. 13-16. (Symbolae. Facultatis Litterarum et Philosophiae Lovaniensis. Series B/Vol. 8)

 

KASCHUBA (W.). Lebenswelt und Kultur der Unterbürglichen Schichten im 19. und 20. Jahrhundert. München, Oldenburg, 1990, X+153p. (Enzyklopädie deutscher geschichte, 5)

 

KÖSTLIN (Konrad). ‘Die Konstuktion des Eigenen.’ In: JACOBS (Hugo), HERMANS (Amanda) & VAN DER BORGHT (Carlo) (red.). Constructie van het eigene. Culturele vormen van regionale identiteit in Nederland. Amsterdam, P. J. Meertensinstituut, 1996, pp. 31-44.

 

LEERSSEN (Joep). ‘De canonisering van het typische: tradities, culturen en de cultivering van tradities.’ In: JACOBS (Hugo), HERMANS (Amanda) & VAN DER BORGHT (Carlo) (red.). Constructie van het eigene. Culturele vormen van regionale identiteit in Nederland. Amsterdam, P. J. Meertensinstituut, 1996, pp. 45-57.

 

LINDERS-ROOIJENDIJK (M. F. A.). ‘Een beknopte geschiedenis van de vrije tijd en vrijetijdsbesteding.’ In: DE LEEUW (K. P. C.), LINDERS-ROOIJENDIJK (M. F. A.) & MARTENS (P. J. M.) (red.). Van ontspanning en inspanning. Aspecten van de geschiedenis van de vrije tijd. Tilburg, Gianotten, 1995, pp. 1-11.

 

LUCASSEN (Leo), ROMME (Tiny), ROOIJAKKERS (Gerard) (e. a.). ‘Discussiedossier: Sociale controle en rituele repertoires.’ Volkskundig Bulletin, XXI, 1995, 3, pp. 370-401.

 

NAUMANN (Hans). Grundzüge der deutschen Volkskunde. Leipzig, Quelle Meyer, 1929, 151p.

 

NIJSTEN (Gerard). Volkscultuur in de late Middeleeuwen : feesten, processies en (bij)geloof. Utrecht, Kosmos-Z en K, 1994, 160 p.

 

NISSEN (Peter). ‘Percepties van sacraliteit. Over religieuze volkscultuur.’ In: DEKKER (Ton), ROODENBURG (Herman) & ROOIJAKKERS (Gerard). Volkscultuur. Een inleiding in de Nederlandse etnologie. Nijmegen, SUN, 2000, pp. 231-281.

 

PEETERS (K. C.). Eigen aard. Overzicht van het Vlaamse volksleven. Antwerpen, De Vlijt, 1963, 433p.

 

Id. Het Vlaamse volksleven. Hasselt, Heideland, 1962, 143p.

 

PIL (Lut) (red.). Boeren, burgers en buitenlui. Voorstellingen van het landelijk leven in België vanaf 1850. Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1990, 135p. (Symbolae. Facultatis Litterarum et Philosophiae Lovaniensis. Series B/Vol. 8)

 

PIL (Lut). ‘Landelijkheid als beeld en tegenbeeld.’ In: Id. (red.). Boeren, burgers en buitenlui. Voorstellingen van het landelijk leven in België vanaf 1850. Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1990, pp. 33-54 (Symbolae. Facultatis Litterarum et Philosophiae Lovaniensis. Series B/Vol. 8)

 

PINXTEN (Rik). Culturele antropologie I. Gent, RUG (onuitgegeven cursus), 1998-1999, 246p.

 

POELMAN (Roger). Oostakker in de 19de eeuw. S. l., s. n., 1976, 156p.

 

Id. Oostakker in de 20ste eeuw. S. l., s. n., 1981, 264p.

 

Id. Terugblik op Sint-Amandsberg. Oostakker, Geers, 1996, 715p.

 

POST (Paul). ‘”God kijkt niet op een vierkante meter…”of Hobsbawm herlezen…’ In: JACOBS (Hugo), HERMANS (Amanda) & VAN DER BORGHT (Carlo) (red.). Constructie van het eigene. Culturele vormen van regionale identiteit in Nederland. Amsterdam, P. J. Meertensinstituut, 1996, pp. 175-200.

 

PREVENIER (Walter). ‘KEYSER, Paul de’. In: DE SCHRYVER (Reginald), DE WEVER (Bruno), DURNEZ (Gaston) (e. a.) (red.). Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo, 1998, pp. 1714-1715.

 

PROST (Antoine) & VINCENT (Gérard). Geschiedenis van het persoonlijk leven. De twintigste eeuw: de verovering van de persoonlijke ruimte. Amsterdam, Agon, 1994, 336p.

 

REINSBERG-DÜRINGSFELD (Otto Baron de). Calendrier belge. Fêtes religieuses et civiles. Usages, croyances et pratiques populaires des Belges anciens et modernes. 2 tomes. Brussel, Ferdinand Claassen, 1861-1862, 443 – 372p.

 

RIGHART (Hans) & ZWAAN (Ton). ‘Rationalisering, disciplinering en secularisering. Mentaal-cultureele gevolgen van industrialisering.’ In: RIGHART (Hans) (red.). De trage revolutie. Over de wording van industriële samenlevingen. Heerlen, Open universiteit, 1991, pp. 580-634.

 

RIGHART (Hans) (red.). De trage revolutie. Over de wording van industriële samenlevingen. Heerlen, Open universiteit, 1991, 652p.

 

ROODENBURG (Herman). ‘Ideologie en volkscultuur: het internationale debat.’ In: DEKKER (Ton), ROODENBURG (Herman) & ROOIJAKKERS (Gerard). Volkscultuur. Een inleiding in de Nederlandse etnologie. Nijmegen, SUN, 2000, pp. 66-109.

 

ROOIJAKKERS (Gerard) & ROMME (T.) (eds.). ‘Charivari in de Nederlanden. Rituele sancties op deviant gedrag.’ Volkskundig Bulletin, XV, 1989, 3.

 

ROOIJAKKERS (Gerard) & VAN DER ZEE (Theo) (reds.). Religieuze volkscultuur: de spanning tussen de voorgeschreven orde en de geleefde praktijk. Nijmegen, SUN, 1986, 173p.

 

ROOIJAKKERS (Gerard) & VAN DER ZEE (Theo). ‘Ten geleide. Van volksgeloof naar religieuze volkscultuur.’ In: id. (reds.). Religieuze volkscultuur: de spanning tussen de voorgeschreven orde en de geleefde praktijk. Nijmegen, SUN, 1986, pp. 7-11.

 

 

ROOIJAKKERS (Gerard). ‘De ideologie van het heem.’ In: JACOBS (Hugo), HERMANS (Amanda) & VAN DER BORGHT (Carlo) (red.). Constructie van het eigene. Culturele vormen van regionale identiteit in Nederland. Amsterdam, P. J. Meertensinstituut, 1996, pp. 5-27.

 

ROOIJAKKERS (Gerard). ‘Ten geleide. Charivaresk gedrag als maatschappelijk ritueel.’ In: ROOIJAKKERS (Gerard) & ROMME (T.) (eds.). ‘Charivari in de Nederlanden. Rituele sancties op deviant gedrag.’ Volkskundig Bulletin, XV, 1989, 3, pp. 253-265.

 

Id. ‘Vieren en markeren. Feest en ritueel.’ In: DEKKER (Ton), ROODENBURG (Herman) & ROOIJAKKERS (Gerard). Volkscultuur. Een inleiding in de Nederlandse etnologie. Nijmegen, SUN, 2000, pp. 173-230.

 

Id. Rituele repertoires : volkscultuur in oostelijk Noord-Brabant 1559-1853. Nijmegen, SUN, 1994, 702 p.

 

RYCKAERT (Maurice). Bijdrage tot de geschiedenis van Ronsele. Gent, s. n., 1980, 157p.

 

S. n. ‘Het katholieke bibliotheekwezen.’ Kadoc Nieuwsbrief. 1994-1995, 1, p. 1.

 

S. n. De provincie vroeger en nu. Oost-Vlaanderen. S. l., Gemeentekrediet van België, 1976, 95p.

 

S. n. Reuzenfeesten Wetteren. “De Wetterse reuzen” en “reuzen in de folklore”. S. l., s. n., s. d., s. p.

 

SCHRIJNEN (Jos). Nederlandsche volkskunde. (2 volumes). Zutphen, Thieme, 1930-1933, 363+399p.

 

SELIS (Etienne). Oostakkerse kronieken. Oostakker, KOJ, 1994, 96p.

 

SERMON (Armand). ‘Bloei en snoei van het Gentse carnaval.’ Oost-Vlaamse Zanten, LXXV, 2000, 3, pp. 245-284.

 

SLEEBE (Vincentius Cornelius). In termen van fatsoen: sociale controle in het Groningse kleigebied 1770-1914. Groningen, s. n., 1994, XI+535p.

 

TEMMERMAN (Gerda). De feestcultuur te Gent in de periode 1515-1608. Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1981.

 

THIJS (Alfons K. L.). ‘Beeld, tekst en context: gedachtenisprenten voor eerstecommunicanten uit Vlaanderen  en Nederland (18e-19e eeuw).’ Volkskunde, VIC, 1995, 3, pp. 263-322.

 

THOMPSON (Edward Palmer). Customs in common. London, Merlin Press, 1991, XII+547p.

 

TOP (Stefaan). ‘Als de ooievaar komt... Volksculturele facetten van zwangerschap, geboorte en doop (1900-1950).’ In: CLOET (Michel), DOBBELAERE (Karel) & LEIJSSEN (Lambert) (red.). Levensrituelen. Geboorte en doopsel. Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1996, pp. 123-146.

 

Id. ‘GITTEE, August.’ In: DE SCHRYVER (Reginald), DE WEVER (Bruno), DURNEZ (Gaston) (e. a.) (red.). Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo, 1998, pp. 1324-1325.

 

Id. ‘Volksculturele aspecten van liefde en huwlijk in de 20ste eeuw.’ In: BURGGRAEVE (Roger), CLOET (Michel), DOBBELAERE (Karel) (e. a.) (red.). Levensrituelen. Het huwelijk. Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2000, pp. 77-102.

 

Id. ‘Volkskundig onderwijs en onderzoek aan de Katholieke Universiteit van Leuven (1937-1994). Bijdrage tot de wetenschapsgeschiedenis van een discipline.’ Volkskundig Bulletin, XX, 1994, 3, pp. 375-393.

 

VAN DE WALLE (Roeland). ‘Enkele folkloristische aspecten van het huwelijk in Vlaanderen.’ In: ARON (Paul), CAUCHIE (Ria), DELRUELLE-VOSSWINKEL (Nicole) (e.a.). Verliefd, Verloofd, Getrouwd. Huwelijksgebruiken in Vlaanderen en Wallonië voreger en nu. Brussel, Didier Hatier, 1988, pp. 29-40.

 

VAN DEN BERGH (G. C. J. J.). ‘Het volksgericht als produkt der juridische verbeelding.’ Volkskundig Bulletin, XXV, 1989, 3, pp. 365-375.

 

VAN DEN EECKHOUT (Patricia). ‘Het “probleem” van de vrije tijd.’ In: BALTHAZAR (Herman), OLIVIER (Hendrik) & SCHOLLIERS (Peter). Met licht geschreven. Foto’s uit een eeuw dagelijks leven. Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1994, pp. 195-199.

 

VAN DER LINDEN (Renaat). ‘COCK, Alfons de.’ In: DE SCHRYVER (Reginald), DE WEVER (Bruno), DURNEZ (Gaston) (e. a.) (red.). Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo, 1998, pp. 754-755.

 

Id. ‘COCK, Karel Alfons de.’ In: Commissie voor het Nationaal biografisch woordenboek. Nationaal biografisch woordenboek. Deel XI. Brussel, Paleis der Academiën, 1985, pp. 135-140.

 

Id. ‘Volkskundige kalender voor het Vlaamsche Land. Inleiding.’ In: CELIS (Gabriël). Volkskundige kalender voor het Vlaamsche Land. Gent, Stichting Mens en Kultuur, 1990, pp. 1-24.

 

VAN DER ZEIJDEN (Albert). ‘Volkskundig materiaal als bron voor historici.’ Tijdschrift voor sociale geschiedenis, XVIII, 1992, 1, pp. 66-82.

 

VAN GENECHTEN (Guido). Kermis. Het spiegelpaleis van het volk. Gent/Leuven, M.I.A.T./KRITAK, 1986, 207p.

 

VAN GENNEP (A.). Le Folklore de la Flandre et du Hainaut français (Département du Nord). Tome 1 (1935): Du berceau à la Tome. Les cérémonies périodiques. Le culte des Saints. – Tome 2 (1936): Sources, arbres et Saints patrons. Magie et Médecine populaire. Littérature et Jeux populaires avec une Contribution à la Théorie générale des Patronages. Contributions au folklore des provinces de France. Paris, G.-P. Maisonneuve, 1935-1936, 739p. (tome I en II).

 

VAN GINKEL (Rob). ‘Illusies van het eeuwig onveranderlijke. Volkskunde en cultuurpolitiek in Nederland, 1914-1945.’ Volkskundig Bulletin, XXIV, 1998, 3, pp. 345-384.

 

VAN HULLE (Marc) (red.). Groot-Zomergem in oude foto’s. Zomergem-Oostwinkel-Ronsele-Beke. Eeklo, Taptoe, 1992, 208p.

 

VAN MOLLE (Leen). ‘Arbeid op het land.’ In: BALTHAZAR (Herman), OLIVIER (Hendrik) & SCHOLLIERS (Peter). Met licht geschreven. Foto’s uit een eeuw dagelijks leven. Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1994, pp. 49-53.

 

VAN PASSEN. Zevende zonen en consorten. In: DEZUTTER (W. P.) & VAN DE WALLE (R.) (red.). Volkskunde in Vlaanderen. Huldeboek Renaat van der Linden, Brugge, Marc Van de Wiele, 1984, pp. 182-189.

 

VAN VRECKEM (P. H. S.). De invloed van het Franse naturalisme in het werk van Cyriel Buysse. Brussel, Vrije Universiteit Brussel, 1968, 407p.

 

VAN WITTENBERGHE (O.). Zo was... Gentbrugge. Antwerpen, 1972, 76p.

 

VANAVERBEKE (Lucien). Geschiedenis van Wondelgem. Wondelgem, s. n., 1968, 79p.

 

VANBERGEN (J.). ‘De bedrieglijke eenvoud van het landleven.’ In: PIL (Lut) (red.). Boeren, burgers en buitenlui. Voorstellingen van het landelijk leven in België vanaf 1850. Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1990, pp. 13-16. (Symbolae. Facultatis Litterarum et Philosophiae Lovaniensis. Series B/Vol. 8)

 

VANDENBROEKE (Chris). Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk. Leuven, Kritak, 1984, 301p.

 

VANDERSTRAETEN (Frederik). De Heilig Hartparochie Sint-Amandsberg. 1878-1998. 120 jaar wel en wee van een gemeeschap rond de kerktoren. Sint-Amandsberg, ‘Samen Parochie Vormen’, parochieraad Heilig Hartparochie Sint-Amandsberg, 1998, 651p.

 

VANHAUTE (Eric) & WEBER (Donald). ‘De einder wenkt, de straat getemd. Mobiliteit en verkeer.’ In: BALTHAZAR (Herman), OLIVIER (Hendrik) & SCHOLLIERS (Peter). Met licht geschreven. Foto’s uit een eeuw dagelijks leven. Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1994, pp. 171-178.

 

VANHAUTE (Eric). ‘”De meest moordende van alle industrieën.” De huisnijverheid in België omstreeks 1900.’ Tijdschrift voor sociale geschiedenis, XX, 1994, 4, pp. 461-483.

 

Id. Economische en sociale geschiedenis van de nieuwste tijden. Gent, Universiteit Gent, Vakgroep Nieuwste Geschiedenis(onuitgegeven cursus), 1999-2000.

 

VERBIST (Henri). Geschiedenis van Melle. Leuven, A. Dewallens, 1962, 416p.

 

VOSKUIL (J. J.). ‘Het tijdelijke met het eeuwige verwisseld, of: op de klank van de midwinterhoorn de eeuwigheid in,’ Volkskundig Bulletin, VII, 1981, 1, pp. 1-50.

 

WIJERS (Carla). Prinsen en Clowns in het Limburgse Narrenrijk. Het carnaval in Simpelveld en Roermond 1945-1992. Amsterdam, P. J. Meertensinstituut, 1995, 493p.

 

WILSSENS (Marie-Anne). Bij leven en welzijn. Een eeuw dagelijks leven in België. Tielt, Lannoo, 1999, 168p.

 

Www.meertens.nl (Website van het P. J. Meertensinstituut te Amsterdam)

 

Www.vcv.be (Website van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur)

 

 

BIBLIOGRAFIEËN EN WERKINSTRUMENTEN

 

‘Tijdschriftenschouw.’ Volkskunde. Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van het volksleven. I-CI, 1940-2000.

 

ART (Jan). Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel 1: Nieuwste Tijden, 19de en 20ste eeuw. Gent, Centrum voor Geschiedenis U.G./Stichting Mens en Kultuur, 1996, 323 p.

 

CREVE (Piet). Overzicht van de archieven en collecties. Gent, AMSAB, 1996, 141p.

 

DE HERDT (R.) & VANNIEUWENHUYSE (J.). ‘Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1979-1980.’ Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. XXXIV-XLII, 1980-1988.

 

DE WACHTER (Leo). Repertorium van de Vlaamse gouwen en gemeenten: heemkundige documentatie 1800-1950. 6 volumes. Antwerpen, De Sikkel, 1942-1957, XXXVI + 708p., XV + 965p., XV + 706p., XV + 396p., XXXII + 591p., XLII + 450p.

 

DE WEERDT (D.). Bibliographie rétrospective des publications officielles de la Belgique 1794-1914. Leuven-Paris, Béatrice-Nauwelaerts, 1963, 427p. (ICHG, Bijdragen, 30).

 

DEBRUYN (J.). Gids van de stads- en gemeentearchieven in België, Brussel, 1985, 2dln. (Archief en bibliotheekwezen in België, extranr. 26).

 

FRANCOIS (Luc) & AELBRECHT(Vincent). De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis. Bibliografie van de licentiaats- en doctoraatsverhandelingen betreffende nieuwste geschiedenis, tot stand gekomen buiten de afdelingen geschiedenis van de Belgische universiteiten, 1975-1990. Gent, Academia Press, 1992, VI + 543p.

 

FRANCOIS (Luc), VANHAUTE (Eric) & VRIELINCK (Sven). De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis. 2: Bibliografie van de licentiaats- en doctoraatsverhandelingen betreffende nieuwste geschiedenis, tot stand gekomen aan de afdelingen geschiedenis van de Belgische universiteiten, 1975-1994. Gent, Academia Press, 1995, XVI + 325p.

 

Gemeenten van België. Geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek. 2. Vlaanderen-Brussel. S. l., La Renaissance du Livre, 1980, pp. 837-840.

 

GOOSSENS (R.). Nederlandse Volkskundige Bibliografie. Systematische Registers op Tijdschriften, Reekswerken en Gelegenheidsuitgaven. Deel XXIII. Vier bibliografische tijdschriften (1903-1960). Antwerpen, Centrum voor Studie en Documentatie, 1976, XVIII+405p.

 

HAESERYN (R.) en JACOBS (M.). ‘Overzicht van verhandelingen aan de Gentse Rijksuniversiteit van 1982 tot 1986, die volledig of grotendeels gewijd zin aan volkskundige onderwerpen.’ Volkskunde, LXXXVIII, 1987, 3, pp. 203-216.

 

Id. ‘Overzicht van verhandelingen aan de Gentse Rijksuniversiteit van 1982 tot 1986, die volledig of grotendeels gewijd zijn aan volkskundige onderwerpen.’ Volkskunde, LXXXVIII, 1987, 4, pp. 283-298.

 

HOOYBRECHTS (Christiane). Aanvulling bij de tijdschriften: Eigen Schoon en De Brabander (1961-1980), Limburg (1961-1980), Oostvlaamsche Zanten (1961-1980), Taxandria (1961-1978), Volkskunde (1961-1980). Leuven, KUL (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1981.

 

HUYS (P.), BLONDEEL (W.) & STEVENS (C.). Gids voor de gemeentearchieven in Oost-Vlaanderen. Gent, 1985², 1990.

 

JACOBS (Marc). ‘INTERNET: literatuurinformatie, catalogi en tijdschriftartikelen.’ Oostvlaamse Zanten, LXXII, 1997, 2, pp. 110-120.

 

Id. ‘INTERNET: nieuwsgroepen en mailing lists voor cultuurwetenschap.’ Oostvlaamse Zanten, LXXII, 1997, 1, pp. 30-36.

 

MEIRE (M.), DEGFREEF (S.) & NAMENWIRTH (S.M.). Selekte bibliografie vrije tijd en kulturele ontwikkeling. Brussel, 1984, 583p.

 

MESSENS (R.). Repertorium van de Oostvlaamse pers (met uitzondering van Gent en het arrondissement Aalst) 1784-1914. Leuven/Parijs, 1969, 465p. (Interuniversitair centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, 59)

 

Negende Geschiedkundige Boekenbeurs voor Vlaanderen. Catalogus. Gent, Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse volkskundigen, 1998, 72p.

 

PATOUT (Yvonne). Nederlandse Volkskundige Bibliografie. Systematische Registers op Tijdschriften, Reekswerken en Gelegenheidsuitgaven. Deel XXXIII. Franstalige Zuidnederlandse tijdschriften (1825-1960). Antwerpen, Centrum voor Studie en Documentatie, 1982, XLIV+338p.

 

PEETERS (J.) & VERBRUGGEN. Nederlandse Volkskundige Bibliografie. Systematische Registers op Tijdschriften, Reekswerken en Gelegenheidsuitgaven. Deel I. Volkskunde 1888-1938. Antwerpen, Centrum voor Studie en Documentatie, 1964, X + 391p.

 

Id. Nederlandse Volkskundige Bibliografie. Systematische Registers op Tijdschriften, Reekswerken en Gelegenheidsuitgaven. Deel II. Volkskunde 1939-1960. Antwerpen, Centrum voor Studie en Documentatie, 1966, 249p.

 

POBLOME (N.). Nederlandse Volkskundige Bibliografie. Systematische Registers op Tijdschriften, Reekswerken en Gelegenheidsuitgaven. Deel XVI. Oostvlaamse tijdschriften (1823-1960). Antwerpen, Centrum voor Studie en Documentatie, 1973, LXXI+353p.

 

Société internationale d'ethnologie et de folklore. Internationale volkskundliche Bibliographie - Bibliographie internationale des arts et traditions populaires. Bonn, Habelt, s. d.

 

STIPS (Leo). Nederlandse Volkskundige Bibliografie. Systematische Registers op Tijdschriften, Reekswerken en Gelegenheidsuitgaven. Deel XXIX. Vlaamse literaire tijdschriften (1850-1960).  Antwerpen, Centrum voor Studie en Documentatie, 1979, XVIII+278p.

 

TOP (Stefaan). ‘Nieuws van onze universiteiten. Volkskunde aan de K. U. Leuven.’ Volkskunde, LXXVIII, 1977, pp. 246-252; LXXX, 1979, pp. 37-48, 287-306; LXXXI, 1980, pp. 323-346; LXXXIII, 1982, pp. 44-57; LXXXIV, 1983, pp. 39-75; LXXXV, 1984, pp. 71-89; LXXXVI, 1985, pp. 110-139; LXXXVII, 1986, pp. 36-62; LXXXVIII, 1987, pp. 184-202; CX, 1989, pp. 37-57; CXI, 1990, pp. 99-116; CXIII, 1992, pp. 134-144.

 

Id. Nederlandse Volkskundige Bibliografie. Systematische Registers op Tijdschriften, Reekswerken en Gelegenheidsuitgaven. Deel XXXV. Volkskunde 1961-1990. Antwerpen, Centrum voor Studie en Documentatie, 1993, XXXI + 266p.

 

VAN DER LINDEN (Renaat). Nederlandse Volkskundige Bibliografie. Systematische Registers op Tijdschriften Reekswerken en Gelegenheidsuitgaven. Deel XXXVII: Oostvlaamse zanten 1961-1996. Schilde, Centrum voor Studie en Documentatie, 1998, 404 p.

 

Id. Nederlandse Volkskundige Bibliografie. Systematische Registers op Tijdschriften, Reekswerken en Gelegenheidsuitgaven. Deel VII. Oostvlaamsche zanten 1926-1960. Antwerpen, Centrum voor Studie en Documentatie, 1968, XXX+341p.

 

VAN EENOO (Romain) (e. a.). ‘Bibliografie van de geschiedenis van België - Bibliographie de l’histoire de Belgique.’ in: BTFG - RBPH, Brussel, 1970-1997.

 

VAN EENOO (Romain). ‘De belangrijkste bibliografische instrumenten.’ in: ART (J.) (red.), Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel I: Nieuwste tijden, 19de en 20ste eeuw. Gent, Centrum voor Geschiedenis Universiteit Gent/Stichting Mens en Kultuur, 1993, pp. 15-49.

 

VANDENHOLE (F.). Inventaris van almanakken en kalenders. Gent, RUG. Centrale bibliotheek, 1979, 188p.

 

VELLE (Karel). ‘Gerechtelijke archieven en lokale geschiedenis (19de-20ste eeuw).’ In: ART (Jan) (red.). Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel 3b: hulpwetenschappen. Gent, Centrum voor Geschiedenis Universiteit Gent/Stichting Mens en Kultuur, 1996, 416p.

 

VOORDECKERS (E.). Bijdrage tot de Geschiedenis van de Gentse Pers. Repertorium (1667-1914). (Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, Bijdrage 35). Leuven/Parijs, Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, 1964, 677p.

 

BRONNENLIJST

BAUWENS (A.). ‘De Heilig-Bloedprocessie te Meigem.’ Het Land van Nevele, II, 1971, 2, pp. 65-69.

 

Id. ‘Teentjesterting te Meigem.’ Het Land van Nevele, VI, 1975, 1, pp. 4-5.

 

BERNARD (P.). ‘Meizingen.’ Volk en Taal, II, 1890, 11, pp. 244-246.

 

Brief van Virginie Loveling aan Alfons De Cock, 18 oktober 1897.

 

BROECKAERT (Jan) & DE POTTER (Frans). Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost-Vlaanderen. Arrondissement Gent, 4. Monografie van Machelen. Gent, Annoot-Braekman, 1864-1870, p. 18.

 

BROECKAERT (Jan). ‘Wetteriana.’ Gedenkschriften. Oudheidkundige kring der stad en des voormaligen lands van Dendermonde-Annales. Cercle archéologique de la ville et de l’ancien pays de Termonde. XV (2de reeks), 1911, 1, pp. 11-72.

 

BROECKHOVE (M.). ‘De Levende Folklore van het Gewest Balegem.’ Oostvlaamse Zanten, XXIX, 1954, 4, pp. 119-129.

 

Id. De Levende Folklore van het Gewest Balegem (Balegem, Elene, Leeuwergem, Oombergen, Oosterzele, Scheldewindeke en Velzeke-Rudderhove. Gent, Bond der Oost-vlaamse Folkloristen, 1953, 76p.

 

BUDDINGH (D.).’Feesten en feesttijden. Natuur-, kerk- en volksfeesten in oorsprong en betekenis.’ Annales de l’Académie d’Archéologie de Belgique, XXV, 1869, pp. 229-425.

 

BULTYNCK (A. V.). ‘De Schavuitenvangst.’ De Vlaamsche Kunstbode, 1903, 10-11, pp. 425-439 en 457-468.

 

BUYSSE (Cyriel). Verzameld werk. Volume 1. Brussel, Manteau, 1974, XLIV+1272p.

 

Id. Verzameld werk. Volume 2. Brussel, Manteau, 1975, XXIV+1141p.

 

Id. Verzameld werk. Volume 3. Brussel, Manteau, 1975, XXXII+1339p.

 

Id. Verzameld werk. Volume 4. Brussel, Manteau, 1977, XXXVII+1317p.

 

Id. Verzameld werk. Volume 5. Brussel, Manteau, 1982, XLV+1241p.

 

Id. Verzameld werk. Volume 6. Brussel, Manteau, 1979, L+1257p.

 

CELIS (Gabriel). Volkskundige kalender voor het Vlaamsche Land. Gent, Celis, 1923, 336p.

 

CLAES (D.). ‘Uit “mijn dorp over zestig jaren.”’ Volkskunde, XIX, 1907-1908, 9-10, pp. 179-181.

 

DAEM (M.). ‘De 78ste Rattenschieting te Zaffelare.’ Oostvlaamse Zanten, XLV, 1970, 3, pp. 82-95.

 

DE COCK (Alfons) & DE MONT (Pol). Dit zijn Vlaamsche vertelsels uit den volksmond opgeschreven. Gent, Van der Poorten, 1898, 452p.

 

DE COCK (Alfons). ‘Allerheiligen-Allerzielen.’ Volkskunde, XIV, 1901-1902, 5-6, pp. 133-143.

 

Id. ‘Een oud gebruik in de kerken.’ Volkskunde, XX, 1909, 1-2, pp. 30-32.

 

Id. ‘Het kerstfeest.’ Volkskunde, XXI, 1910, 3-4, pp. 49-66.

 

Id. ‘Ketelmuziek.’ Volkskunde, XII, 1899-1900, 1-2 pp. 1-18.

Id. ‘Schavakken vangen.’ Volkskunde, XVII, 1905, 1, pp. 7-10.

 

Id. ‘Spreekwoorden en zegswijzen over de vrouwen, de liefde en het huwelijk.’ Volkskunde, XVI, 1904, 1, pp. 59-65.

 

Id. ‘Spreekwoorden en zegswijzen, afkomstig van oude gebruiken en volkszeden.’ Volkskunde, XI, 1898-1899, 6, pp. 118-123; XII, 1899, 4, pp. 230-238; XII, 1899-1900, 6-7, pp. 126-135; 8-9, pp. 169-180; 10-11, pp. 192-202; XIV, 1901-1902, 9-10, pp. 190-198.

 

Id. ‘Spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen op volksgeloof berustend.’ Volkskunde, XV, 1914, 7-8, pp. 164-168.

 

Id. ‘Volkskunde’. In: ROOSES (Max) (red.). Vlaanderen door de eeuwen heen. Amsterdam, Elsevier, 1912, pp. 192-260.

 

DE CORT (Aimé) & SACRE (Maurits). Volkssspelen en Volksvermaken in Vlaamsch-België. Merchtem, M. Sacré-De Buyst, 1925, 284p.

 

DE KEERSMAEKER (Georges). ‘Volksgeloof en volksgebruiken met betrekking tot Sint-Hubertus en de razernij.’ Oostvlaamse Zanten, XXXV, 1959, 4, pp. 131-132.

 

Id. ‘Zanten. Meizingen op meiavond.’ Oostvlaamse Zanten, XXXVI, 1961, 3, pp. 96-98.

 

Id. ‘Zanten. Sleidinge. Grepen uit het Sleinse volksleven. Mannekesvrijdag, Wijvekeszaterdag.’ Oostvlaamse Zanten, XXXVII, 1962, 1, pp. 26-27.

 

Id. ‘Zanten. Sleinse zanten. “De feue hen”.’ XXXVI, 1961, 1, pp. 35-36.

 

DE KEYSER (Paul). ‘De St. Jans- en de St. Pietersvuren in Oost-Vlaanderen.’ Volkskunde, I, 1940, 3, pp. 145-170.

 

Id. ‘Sinter Greef, Sint Maarten en Sint Niklaas in Oost-Vlaanderen.’ Volkskunde, II, 1942, 1, pp. 28-42.

 

DE MONT (Pol). ‘Iets over Sint-Marten, Sinter-Greef en Sint-Nikolaas.’ Volkskunde, IV, 1891, 1, pp. 24-32.

 

DE RUYCK (Karla). ‘Inventaris en studie van de volkskundige elementen in het werk van Cyriel Buysse, in het bijzonder de volksgebruiken met betrekking tot de levenscyclus.’ Het Land van Nevele, XIV, 1983, 3, pp. 147-264.

 

Id. Levenscyclus. Enquêtes. Resultaten. Deinze. Leuven, Seminarie voor volkskunde, 1980. (onuitgegeven)

 

DECUYPERE (Ciska). Enquêtes met betrekking tot de levenscyclus. Resultaten. Heusden-Destelbergen. Leuven, Seminarie voor volkskunde, 1980.(onuitgegeven)

 

DOBBELAERE (Edgard). ‘De kanonnen van Schellebelle.’ Rond de Stenen Linde, VI, 1981, 4, pp. 88-90.

 

E. D. K. ‘Naar aanleiding van den paarden-ommegang te Mechelen.’ Volkskunde, XX, 1909, 5-6, pp. 89-94.

 

FEDERATIE VOOR TOERISME IN OOST-VLAANDEREN. Volkskundig en folkloristisch Oost-Vlaanderen. Gent, Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen, 1976, k+186p.

 

FONCKE (Robert). ‘De begankenis naar Laarne.’ XXVII, 1922, pp. 184-188.

 

GEERINCK (Ann). Streekliteratuur: fictie en werkelijkheid. Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 1984. (Promotor: Dr. J. De Belder)

 

GITTEE (August).  ‘De Haan in de Volksverbeelding.’ Volkskunde, IV, 1891, 1, pp. 154-166.

 

Id. ‘Eerbied voor het brood.’ Volkskunde, II, 1889, 1, pp. 9-12.

 

Id. ‘Het Bloeiende Kersttakje.’ Volkskunde, V, 1892, 6, pp. 112-118.

 

Id. ‘Het orakel der dieren.’ Volkskunde, V, 1892, 6, pp. 93-101.

 

Id. ‘Humor in de Taal.’ Volkskunde, III, 1890, 8, pp. 141-152.

 

Id. ‘Plagerijen. Grepen uit het Kinder- en Volksleven.’ Volkskunde, II, 1889, 12, pp. 253-263.

 

Id. ‘Steden en dorpen tegen elkander.’ Volkskunde, 1892, 6, pp. 125-138.

 

Id. ‘Volkshumor in geestelijke zaken.’ Volkskunde, V, 1892, 3, pp. 46-55.

 

Id. ‘Vragen en aanteekeningen. Tak boven herberg.’ Volkskunde, V, 1892, 6, pp. 122-123.

 

HERMAN (Bart). Enquêtes met betrekking tot de levenscyclus. Resultaten. Wetteren ten Ede. Leuven, Seminarie voor volkskunde, 1979-1980. (onuitgegeven)

 

HUYTTENS (Jules). Etudes sur les mœurs, les superstitions et le langage de nos ancêtres (les Menapiens). Gent, L. Hebbelynck, 1861, 142p.

 

J. D. C. ‘Uitvaartbrood.’ Volkskunde, XIV, 1901-1902, 5-6, pp. 101-102.

 

J. D. S. G. ‘Volksfeesten en volksgebruiken.’ Wodana, I, 1843, 3, pp. 200-214.

 

JANSSENS (A). ‘Het stropen van de trouwers.’ Oostvlaamsche Zanten, XXXIII, 1958, 4, p. 138.

 

Id. ‘Een oud huwelijksgebruik te Nevele.’ Oostvlaamsche Zanten, XXXIV, 1959, 1, p. 73.

 

JANSSENS (A.). ‘Oorsprong van het lijkstro.’ Volkskunde, LIII, 1952, 1, pp. 32-39.

 

JANSSENS (Antoine). ‘Vlasteelt, een verdwenen cultuur in Nevele.’ Het Land van Nevele, V, 1974, 1, pp. 11-19.

 

Id. ‘Volksgericht. Kaf strooien te Nevele.’ Oostvlaamsche Zanten, XXXIII, 1958, 4, p. 138.

 

LERNOUT (Kathleen). Inventaris en studie van de volkskundige elementen in het werk van Cyriel Buysse, in het bijzonder de volksgebruiken met betrekking tot de levenscylus. Leuven, KUL (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1980. (Promotor: Prof. Dr. S. Top)

 

LOVELING (Virginie & Rosalie). Novellen, Gent, Ad. Hoste, 19093, 204p.

(oorspronkelijke uitgavedatum: 1874)

 

LOVELING (Virginie). ‘De pelgrim.’ Volkskunde, XI, 1898-1899, 3-4, pp. 57-59.

 

Id. ‘Volkszeden, volksgeloof en volkstaal. Hertrouwen.’ Volkskunde, XI, 1898-1899, 8-9, pp. 159-170.

 

Id. Een dure eed. Antwerpen, De Sikkel, 1933, 262p. (oorspronkelijke uitgavedatum: 1892)

 

Id. Het hoofd van ’t huis, Antwerpen, De Sikkel, 1933, 247p.

(oorspronkelijke uitgavedatum: 1883)

 

Id. Jonggezellen levens, Aalst, De Seyn-Verhougstraete, 1907, 233p.

 

MINNAERT (Rosa). Virginie Loveling als folkloriste. Leuven, KUL (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1942. (Promotor: Prof. Dr. Paul De Keyser)

 

MINNEBO (W.). ‘De Foor.’ Heemkundig Nieuws. XIV, 1986, 1, pp. 12-15.

 

PAUWELS (Armand). ‘Eene bedevaart voor de “sessens”.’ Volkskunde, XI, 1897-1898, 4, pp. 121-124.

 

PAUWELS (Mant). ‘Sagen.’ Volkskunde, VIII, 1895, 1, pp. 105-106.

 

PEETERS (Karel Constant). Eigen aard. Grepen uit de Vlaamse Folklore. Antwerpen, De Vlijt, 1946, 543p.

 

Id. Het Vlaamsche Volksleven. Brugge, Wiek Op, 1943, 108p.

 

PENNEMAN. ‘Volksleven in het Land van Nevele.’ Het Land van Nevele, VI, 1975, 4, pp. 243-252.

 

PLAETE (Rita). Volkskundige elementen uit het werk van Rosalie en Virginie Loveling 1870-1890. Leuven, KUL (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1984. (Promotor: Dr. S. Top)

 

ROOSES (Max) (red.). Vlaanderen door de eeuwen heen. Amsterdam, Elsevier, 1912, 418+373p. (2 delen)

 

S. n. ‘Boekbeoordelingen.’ Volkskunde, XXVIII, 1923, 1-3, pp. 98-100.

 

S. n. ‘Dagwijzer.’ Rond den Heerd, I, 1866, pp. 81-84.

 

S. n. ‘De “Belliana” van pastoor Van Laere.’ Rond de Stenen Linde, X, 1985, 4, pp. 130-139.

 

S. n. ‘Lijkdienstplechtigheden.’ Volkskunde, XLI, 1937,  1-3, pp. 79-80.

 

S. n. ‘Reizen, Volksleven en Natuurschoon. 2. Een brokske geschiedenis te Ledeberg Sint-Pieters.’ Het Morgenrood, XI, 1929-1930, pp. 24-25.

 

S. n. ‘Vragen en aantekeningen. De militaire loting.’ Volkskunde, XX, 1909, 1-2, pp. 41-44.

 

S.n. ‘Boersche Grappigheid. De Vrijagie van Pierken Poeleken.’ Volkskunde, I, 1888, 1, p. 17.

 

TEMMERMAN (Adolf) & VAN DER EECKEN (Guido). ‘Nog iets over stro.’ Rond de Stenen Linde, XVI, 1991, 3, pp. 69-83.

 

Id. ‘Sint Maarten. veel meer dan de kindervriend.’ Rond de Stenen Linde, XV, 1990, 4, pp. 91-124.

 

TEMMERMAN (Adolf). ‘De kanonniers van de Verhoogstraat.’ Rond de Stenen Linde, VII, 1982, 1, pp. 7-12.

 

Id. ‘Het jaar van het kind van toen.’ Rond de Stenen Linde, VI, 1981, 1, pp. 3-18.

 

Id. ‘Iets over doodbeeldekens (Bidprentjes, doodssantjes).’ Rond de Stenen Linde, XIII, 1988, 2, pp. 40-41.

 

Id. ‘Kennismaking met de Verhoogstraat.’ Rond de Stenen Linde, X, 1985, 1, pp. 6-20.

 

Id. ‘Mee den beer uitgaan.’ Rond de Stenen Linde, XII, 1987, 4, pp. 99-129.

 

Id. ‘Stro in de kerk.’ Rond de Stenen Linde, XIV, 1989, 1, pp. 6-12.

 

Id. ‘Verhoogstraat kapel. 100 jaar van mensen, dingen en omgeving.’ Rond de Stenen Linde, XIII, 1988, 1, pp. 3-14.

 

V. D. L. ‘Voor de overledenen.’ Volk en Taal, III, 1891, 9, p. 213.

 

VAN DE VIJVER (Ferdi). ‘Nog over een merkwaardig Volksgericht. (Zaagsel strooien).’ Oostvlaamse Zanten, XXVII, 1952, 4, pp. 94-95.

 

Id. ‘Zanten. Volksgericht tegen oneerlijke landbouwers te Zeveneken.’ Oostvlaamsche Zanten, XXXIII, 1958, 4, pp. 139-139.

 

VAN DEN ABEELE (Albijn). ‘Bij de Vlaamsche landbouwers.’ Volkskunde, XXIV, 1913, pp. 113-117.

 

VAN DEN BOGAERD (Robert). ‘De koninklijke veloclub van Schellebelle.’ Rond de Stenen Linde, XXII, 1997, 1, pp. 11-19.

 

VAN DER EECKEN (Guido) (red.). ‘Een en ander over de hoekjes kermis.’ Rond de Stenen Linde, VII, 1982, 1, pp. 20-31.

 

Id. (red.). ‘Op bezoek bij VELBA.’ Rond de Stenen Linde, VII, 1982, 4, pp. 113-120.

 

Id. ‘Koninklijke muziekmaatschappij “Eendracht maakt macht”.’ Rond de Stenen Linde, XXI, 1996, 1, pp. 1-12.

 

Id. ‘Petsonkelen.’ Rond de Stenen Linde, XXI, 1996, pp. 80-81.

 

Id. ‘Potjes en potjesmarkt.’ Rond de Stenen Linde, XXII, 1997, 2, pp. 28-35.

 

Id. ‘Schellebels volkswoordenboek.’ Rond de Stenen Linde, XVI, 1981, 4, pp. 114-118; IX, 1984, 4, pp. 101-121; XII, 1987, 2, pp. 53-69; XIII, 1988, 2, pp. 43-73; XV, 1990, 2, pp. 44-62; 3, pp. 72-88; XVI, 1991, 4, pp. 114-118.

 

VAN DER LINDEN (Renaat). ‘Feest der moederdag.’ Rond de Stenen Linde, XVI, 1991, 2, pp. 30-31.

 

VAN ES (F.). ‘De viering van moeder- en vaderdag in Vlaams-België.’ Oostvlaamse Zanten, XXXIV, 1959, 1, pp. 13-29.

 

VAN HAVER (Jozef). Voor u, beminde gelovigen. Het Rijke Roomse Leven in Vlaanderen 1920-1950. Tielt, Lannoo, 1995, 315p.

 

VAN HAVERSWYN (A.). ‘’t Wekken der bieën.’Volk en Taal, III, 1890-1891, 2, p. 44.

 

Id. ‘Voor de overledenen.’ Volk en Taal, IV, 1891, 3, pp. 43-44.

 

VANACKER. Interview met Cooremeter (Mendonk). Transcriptie. Gent, Vakgroep Dialectologie, 1964, 25p.

 

Id. Interview met Jules Laporte (Westrem). Transcriptie. Gent, Vakgroep Dialectologie, 1966, 15p.

 

Id. Interview met Omer Hoste (Mendonk). Transcriptie. Gent, Vakgroep Dialectologie, 1964, 13p.

 

VANDEVELDE (Jos). ‘Zanten uit Nevele (VI). “Stropen” van trouwers.’ Het Land van Nevele, IV, 1973, 4, pp. 195.

 

VERKEST (Médard). ‘Vragen en aanteekeningen.’ Volkskunde, IV, 1891, 1, p. 54.

 

VERVUST (André). ‘De valiezenkoers op Melle-Dries.’ De Gonde, XXV, 1997, 1, pp. 103-104.

 

BIJLAGEN

BIJLAGE 1

 

Streekromans, door Ann Geerinck (Streekliteratuur: fictie en werkelijkheid. 1984) geëxcerpeerd:[562]

 

COURTMANS-BERCHMANS (J. D.). Griselda. Antwerpen, L. De Cort, s. d., 8ste uitgave, 88p.

Id. Het plan van Heintje Barbier. Gent, W. Rogghe, 1866, 12de uitgave.

Id. De Gemeenteonderwijzer. Een Redding op Nieuwjaarsavond. Antwerpen, L. Opdebeek, 1924, 8ste uitgave, 128p.

Id. Drie Testamenten. Gent, W. Rogghe, 1865, 8ste uitgave.

Id. De Zaakwaarnemer. Gent, W. Rogghe, 1867, 16de uitgave, 184p.

Id. De Hut van Tante Klara. Gent, W. Rogghe, s.d., 8ste uitgave, 80p.

Id. Het Geschenk van de Jager. Gent, J. Vuylsteke, 1883, 16de uitgave, 133p.

Id. Roza van den Boschkant. Gent, J. Vuylsteke, 1885, 8ste uitgave, 244p.

Id. Christine van Oosterweg. Gent, W. Rogghe, 1871, 8ste uitgave, 299p.

Id. Moeder Daneel, ene Geschiedenis onzer Dagen. S. l., J.W. Marchand, 1868, 177p.

 

DAVID (L. Fr.). Fabelen en zedelijke Gedichten. 1857.

Id. Verhalen voor de Jeugd in Versmaat en proza. Gent, L. Vanderpoorte, 1878.

Id. Lentebloemen, Hemelsoet. S. l., 1847, 8ste uitgave, 141p.

 

DELILLE (V.). Vertellingen: Pieter Avesoete; Naar den Pand. Maldeghem, V. Delille, 1901, 12de uitgave, 143p.

Id. De Stem uit het Woud. Maldeghem, V. Delille, 1898, 8ste uitgave, 260p.

Id. Verwachtingen: Novellenbundel. Maldeghem, V. Delille, 1907, 143p.

 

DUVILLERS (C. F. A.). Den Baron Penninck of Samenspraak waarin de Vlaamse Zeden getrouwelijk worden weergegeven. Gent, Snoeck-Ducaju, s. d., 12de uitgave, 139p.

Id. Liedjes voor Kantwerkscholen, gevolgd door de Spreuken van Baesken van de Wiele. Brugge, Vandecasteele en Werbrouck, 1846, 12de uitgave.

Id. Meester Haegheman of den oolijken Suykernonkel. Gent, Vanderschelden, 1851, 67p.

 

METTENIJEN (B.). Naar den Afgrond. Gent, A. Siffer, 1902, 226p.

 

RIETVELDE (D.). Toon van Avermate. S.l., s.d., 230p.

 

STEEGHERS (G.). En d’oude Schuur schoot in Brand. Brussel, Ignes, s.d., 8ste uitgave, 176p.

Id. Oudste Broeder. Gent, Vennootschap Plantijn, s.d., 41p.

 

BIJLAGE 2

 

Doorgenomen heemkundige tijdschriften:

 

Heemkundige Kring Oost-Oudburg. Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis St. Amandsberg. Heemkundig nieuws: contactblad van de Heemkundige Kring Oost-Oudburg en het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis. VI-XXVII, 1978-1999. (Sint-Amandsberg)

 

Heemkundige Kring het Land van Nevele. Driemaandelijks berichtenblad van de Heemkundige Kring Het Land van Nevele. I-V, 1970-1974; VIII-XV, 1977-1984. (Nevele)

 

Heemkundige Vereniging de Gonde. De Gonde. I-V, 1972-1976; XV, 1986; XXV-XXVII, 1997-1999.

(Melle)

 

Heemkundige Kring Gent & Historische Kring Gent. Ghendtsche tydinghen: tweemaandelijks tijdschrift van de heemkundige en historische kring Gent. I-VII; XII; XIV-XVII; XXVIII-XXIX, 1972-1978; 1983; 1985-1988; 1999-2000. (Gent)

 

Heemkring Scheldeveld. Jaarboek van de Heemkring Scheldeveld. 1970-1972; 1974-1999.

(St-Martens-Latem)

 

Heemkundige kring Dronghinge. Jaarboek. 1982-1999. (Drongen)

 

Heemkundige kring ‘Rond de Stenen Linde’. Rond de Stenen Linde. VI-XXV, 1981-2000. (Schellebelle)

 

 

BIJLAGE 3

 

Vrijage: de kennismaking. De Vrijagie van Pierken Poeleken, een ‘boersche grappigheid’ uit Oost-Vlaanderen.

 

 

Pierken Poeleken had eene boerendochter gevraagd, of hij haar t’huis mocht komen bezoeken. “Ja zeker!” zegde zij. – “Wanneer mag ik eens komen?” – “Als gij wilt!” – “Zal ik wel ontvangen worden?” – “Dat moet gij afwachten,” zei ze! – ’s Zondaags daarna treedt Pierken het huis harer ouders binnen… Hij staat daar al geruimen tijd op zijne hielen te draaien, en nog biedt niemand hem eenen stoel. Pierken, alhoewel niet weinig beschamd, neemt er zelf eenen. “Laat staan,” zegde de dochter, “dat is mijn stoel.” – “Pardon,” zegde Pierken, “ik zal dezen nemen!” – “Laat dien ook maar staan, het is ook de mijne,” zegde zij. – Pierken gevoelde, in wat land hij was, en liet de vrijagie voor goed gedaan!

 

uit: S.n. ‘Boersche Grappigheid. De Vrijagie van Pierken Poeleken.’ Volkskunde, I, 1888, 1, p. 17.

 

 

BIJLAGE 4

 

Sint Maarten, Sint Niklaas en Sinter Greef in Oost-Vlaanderen (Paul De Keyser)

 

Uit: DE KEYSER. ‘Sinter Greef, Sint Maarten en Sint Niklaas in Oost-Vlaanderen.’ 1942, p. 36.

 

BIJLAGE 5

 

Sint-Jans- en Sint-Pietersvuren in Oost-Vlaanderen (Paul De Keyser)

 

 uit: DE KEYSER. ‘De St. Jans- en de St. Pietersvuren in Oost-Vlaanderen.’ 1940, p. 146.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[562] Overgenomen uit GEERINCK. Op. Cit. 1984, pp. 353-355.