Een electorale en socio - professionele analyse van het vlaams–nationalisme in West–Vlaanderen, 1938–1976–2000. (Jeroen Adam)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE

 

A)HET INTERBELLUM

 

1) Nationaal

 

BALACE (F.) Rex aux élections communales de 1938, in: Handelingen van het colloquium ‘De gemeenteraadsverkiezingen en hun impact op de Belgische politiek (1890-1970), Brussel, Gemeentekrediet, 1994, pp. 231-253.

 

BALTHAZAR (H.), Het maatschappelijk-politiek leven 1918-1940, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden 11, Haarlem, Fibula – Van Dishoeck, 1979, pp. 147-200.

 

BOELS (E.), Het VNV in het arrondissement Gent – Eeklo 1932 – 1940, Gent, R.U.G. (onuitgeven licentiaatsverhandeling), 1976, (vakgroep Nieuwste Geschiedenis)

 

BOUDREZ (F.), West-Vlaanderen, in: DE SCHRIJVER (R.), DE WEVER (B.) e.a. (red.), Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998.

 

BOUDREZ (F.), De Rodenbachstede: bakermat der Vlaamsche Beweging? De Vlaamse beweging te Roeselare tijdens het interbellum, Roeselare, stadsbestuur Roeselare, 1997, 282 p.

 

BIEBAUW (K.), Verandering en continuïteit van het politiek personeel. Burgemeester en schepenen in het arrondissement Tielt van 1938 tot 1947. Met een vergelijkende studie van de repressie en de epuratie in België en Frankrijk, Gent, R.U.G. (onuitgeven licentiaatsverhandeling), 1990, 350 p. , (vakgroep Nieuwste Geschiedenis)

 

BRUSTEIN (W.), The political geography af Belgian fascism: the case of Rexism, in: American sociological review, LIII, 1988, 53, pp. 69 – 80.

 

BUYST (E.), LAUWERS (L.) en UYTTERHOEVEN (P.), A game-theoretical approach to the results of parliamentary elections in Belgium between the wars, in: Social Science History, XIII, 1989, 3, pp. 237-254.

 

CARPINELLI (G.), Belgium, in: WOOLF (S.J.) (ed.), Fascism in Europe, Londen, Methuen, 1981, pp. 283-306.

 

COSYN (E.), Het rexisme in Vlaanderen, oktober 1935 – mei 1940, Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1990, (vakgroep Nieuwste geschiedenis).

 

CREYF (R.), Vlaams-nationalisme, katholieke kerk en secularisering tussen 1919 en 1940, in: De Nieuwe Maand, XXIII, 1980, 2, pp. 135-144.

 

DE CAUWER (P.), De reaktie van de Vlaamse boerenwereld in de crisis na het faillissement van de Middenkredietkas (1935-1940). De akties en politieke betekenis van het Boerenfront, Brussel, VUB, 1982.

 

DEMAREST (G.), De Vlaamse beweging te Brugge 1918-1930, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1975, 275 p. (vakgroep Nieuwste Geschiedenis)

 

DHONDT (J.), De evolutie van de partijen tussen de twee wereldoorlogen, in: Res Publica, IV,1962, 3, pp. 370-380.

 

DE SCHRYVER (R.) en GERARD (E.), Beginselakkoord, KVV-VNV,in: DE SCHRIJVER (R.), DE WEVER (B.) e.a. (red.), Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998.

 

DE WEVER (B.), De Vlaams-nationalisten in de gemeentebesturen tijdens het interbellum, in: Handelingen van het colloquium ‘De gemeenteraadsverkiezingen en hun impact op de Belgische politiek (1890-1970), Brussel, Gemeentekrediet, 1994, pp. 275-292.

 

DE WEVER (B.), Greep naar de macht, Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde, het VNV 1933-1945, Tielt, Lannoo, 1994, 701 p.

 

DE WEVER (B.), Vlag, groet en leider. Geschiedenis van het Vlaams Nationaal Verbond, Gent, RUG (onuitgegeven doctoraatsverhandeling), 1992, 1501 p. (vakgroep Nieuwste geschiedenis)

 

DE WEVER (B.), De Vlaams-nationalisten in de parlementsverkiezingen van 1936, in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XXIII, 1992, 3-4, pp. 281-353.

 

DE WEVER (B.), Katholiek Vlaamsch Nationaal Verbond (KVNV), in: DE SCHRIJVER (R.), DE WEVER (B.) e.a. (red.), Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998.

 

ELIAS (H.J.), Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging, 1914-1939, Antwerpen, De Nederlandsche boekhandel, 1969, 4 delen.

 

ETIENNE (J.-M.), Le mouvement rexiste jusqu’en 1940, Paris, Cahiers de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, n°16, 1968, 194p.

 

GERARD (E.), Vlaamsche Concentratie, in: DE SCHRIJVER (R.), DE WEVER (B.) e.a. (red.), Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998.

 

GOOSSENS (M.), PEETERS (S.) en PEPERMANS (G.), Interwar unemployment in Belgium, in: EICHENGREEN (B.) en HATTON (T.J.) (eds.), Interwar unemployment in international perspective, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1988, pp. 289 – 324.

 

GUNST (P.), Verandering en continuïteit van het politiek personeel. Burgemeester en schepenen in het arrondissement Oostende van 1938 tot 1947. Met een vergelijkende studie van de repressie en de epuratie in België en de Scandinavische landen, Gent, R.U.G. (onuitgeven licentiaatsverhandeling), 1991 (vakgroep Nieuwste Geschiedenis).

 

HERREMANS (L.), Verandering en continuïteit van het politiek personeel. Burgemeester en schepenen in het arrondissement Brugge van 1938 tot 1947, Gent, R.U.G. (onuitgeven licentiaatsverhandeling), 1985, 182 p. (vakgroep Nieuwste Geschiedenis).

 

HOSTE (P.), Prosopografisch onderzoek (met generatiestudie) naar het Vlaams-nationalisme op lokaal vlak, casus: Mortsel en Ieper, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1995, 257 p.(vakgroep Nieuwste Geschiedenis).

 

 

MADDENS (B.), verkiezingen, in: DE SCHRIJVER (R.), DE WEVER (B.) e.a. (red.), Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998.

 

MAES (T.), Het VNV in het bestuurlijk arrondissement Veurne, 1933-1944, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1983, 120 p. (vakgroep Nieuwste Geschiedenis)

 

MARTIN (D.), Gemeentepolitiek en –politici tijdens het interbellum in de grootste Vlaamse steden: poging tot situering, in: Driemaandelijks tijdschrift Gemeentekrediet, XLIV, 1990, 4, pp. 61-76.

 

MARTIN (D.), De tussenoorlogse katholieke gemeenteraadskandidaat. Een profiel., in: Vlaams Marxistisch Tijdschrift, IV, 1982, pp. 25 – 48.

 

PICARD (L.), De formatie van een Vlaamse sub-bourgeoisie, in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, II, 1970, pp. 145-149.

 

RENARD (P.), De ideologische en organisatorische problemen van het Vlaams-nationalisme in West-Vlaanderen, 1919-1931, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1983, 209 p. (vakgroep Nieuwste Geschiedenis)

 

ROSSIE (J.), Het Vlaams-nationalisme in het arrondissement Ieper vanaf 1918 tot en met WOII, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1993, 169 p. (vakgroep Nieuwste Geschiedenis)

 

UYTTERHAEGEN (F.), Politisering en ideologisering van middenstandsgroepen, 1928-1929, 1933-1936, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1976.

 

UYTTERHAEGEN (F.), De sociale effecten van oorlog en crisis, in: De industrie in België, 2 eeuwen ontwikkeling 1780-1980, Brussel, Gemeentekrediet van België, 1981, pp. 189-204.

 

VAN HAVER (G.), Onmacht der verdeelden: katholieken in Vlaanderen tussen demokratie en fascisme: 1929-1940, Berchem, EPO, 1983, 302 p.

 

VANKEERSBILCK (J.), Tielt in het interbellum, bijdrage tot de studie van de eerste wereldoorlog en van de bewogen tussenoorlogse periode 1914-1940, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1981, (vakgroep Nieuwste Geschiedenis), 664 p.

 

VANKEERSBILCK (J.), Het Vlaams-nationalisme te Tielt (1918-1940), in: Vlaanderen Morgen, II, 1984, 3, pp. 25-34.

 

VANLANDSCHOOT (R.), RKVNV, in: DE SCHRIJVER (R.), DE WEVER (B.) e.a. (red.), Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998.

 

VANTHEMSCHE (G.), De werkloosheid in België 1929-1940, Berchem, EPO, 1989.

 

VANTHEMSCHE (G.), De fysionomie van de werkloosheid in België tijdens de jaren 1930, in: Belgisch tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis,XVIV, 1988,3-4, pp. 269-344, XX, 1989, 1-2, pp. 1-106.

 

VERAGHTERT (K.), Het Economisch leven in België 1918 – 1940, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden 11, Haarlem, Fibula – Van Dishoeck, 1979, pp. 51 - 101.

 

VERLEYEN (A.), Christelijke arbeidersbeweging en Vlaamse beweging in het vooroorlogse West-Vlaanderen, in: Wetenschappelijke tijdingen, LI, 1992, 1-3, pp. 29-42, pp. 83-96, pp. 157-162.

 

VERLINDE (R.), De Vlaamse Beweging te Brugge (1928-1939), sociaal-culturele en politieke aspecten van de Vlaamse Beweging in het arrondissement Brugge tussen de Bormsverkiezing (dec. ’28) en het uitbreken van de tweede wereldoorlog (sept. ’39), Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1984, 242 p. (vakgroep Nieuwste Geschiedenis)

 

2) Internationaal

 

ANHEIER (H.K.) en NEIHARDT (F.), The Nazi Party and its capital. An analysis of the NSDAP membership in Munich, 1925 – 1930, in: American behavioral scientist, XLI, 1998, 9, pp. 1219 – 1236.

 

ANSELIN (L.), FLINT (C.) en OLOUGHLIN (J.), The geography of the Nazi vote –contex, confession and class in the Reichstag election of 1930, in: Annals of the association of American geographers, LXXXIV, 1994, 3, pp. 351-380.

 

ARMINGER (G.) en JARAUSCH (K.H.), The German teaching profession and Nazi party membership: a demographic logit model, in: Journal of Interdisciplinary history, XX, 1989, 2, pp. 197 – 225.

 

BRUSTEIN (W.), The Nazi party and the German new middle class, 1925 – 1933, in: American behavioral scientist, XLI, ,1998, 9, pp. 1237-1261.

 

BRUSTEIN (W.), Joining the Nazi Party: Explaining the political geography of NSDAP membership, 1925 – 1933, in: American behavioral scientist, XLI, 1998, 9, pp. 1304 – 1323.

 

BRUSTEIN (W.), Who joined the Nazis and why?, in: American journal of sociology, CIII, 1997, 1, pp. 216 – 221.

 

BRUSTEIN (W.), The logic of evil: the social origins of the Nazi Party, 1925-1933, New Haven, Yale University press, 1996, 235 p.

 

BRUSTEIN (W.) en FALTER (J.W.), The sociology of Nazism. An interest based account, in: Rationality and society, VI, 1994, 3, pp. 369 – 399.

 

BURNHAM (W.D.), Political immunisation and political confessionalism. The United States and Weimar Germany, in: Journal of interdisciplinary history, III, 1972, 3, pp. 1 – 30.

 

CHILDERS (T.), The Nazi voter: the social foundations of fascism in Germany, 1919-1930, Chapel Hill, University of Carolina press, 1983, 367 p.

 

FALTER (J.), Radicalisation of the Middle Classes or Mobilization of the Onpolitical ?, in: Social Science Information, XX, 1981.

 

FALTER (J.), The first German Volkspartei: the social foundations of the NSDAP, in: ROHE (K.), Elections, parties and political traditions: social foundations of German parties and party systems, 1867 – 1987, New York, Berg, 1990, pp. 53 – 81.

 

FALTER (J.) en KLEIN (M.), Wer wahlt rechts? Die Wahler und Anhanger rechts extremistischer Parteien im vereinigten Deuschland, Munchen, Beck, 1994, 166 p.

 

FALTER (J.) en ZINTL (R.), The economic crisis of the 1930’s and the Nazi vote, in: Journal of Interdisciplinary History, 1988, XIX, 1, pp. 55 – 85.

 

FLINT (C.), A timespace for electoral geography: economic restructuring, political agency and the rise of the Nazi party, in: Political geography, XX, 2001, 3, pp. 301 – 329.

 

FLINT (C.), Forming electorates, forging spaces. The Nazi party vote and the social construction of space, in: American behavioral scientist, XLI, 1998, 9, pp. 1282 – 1303.

 

HAMILTON (R.), Who voted for Hitler ?, Princeton, Princeton University press, 1982, 664p.

 

KATER (M.), The Nazi party, a social profile of members and leaders, 1919-1945, Oxford, Blackwell, 1983, 415 p.

 

KOOY (G.A.), Het échec van een ‘volkse’ beweging. Nazificatie en denazificatie in Nederland 1931-1945, Assen, Van Gorcum & Comp. N.V., 1964, 359 p.

 

KOSHAR (R.) (ed.), Splintered classes, politics and the lower middle classes in interwar Europe, New York - London, Holmes & Meier, 1990, 251 p.

 

LARSEN (S.V.), HAGTVET (B) en MYKLEBUST (J.P.) eds., Who were the fascists: social roots of European fascism, Bergen, Universitetsforlaget, 1980, 816 p.

 

LEWIS (J.), Fascism and the working class in Austria, 1918 – 1934. The failure of labor in het 1st republic, Oxford, Berg, 1991, 236 p.

 

LIPSET (S.M.), Social stratification and right-wing extremism, in: British Journal of Sociology, X, 1959, pp. 346 – 382.

 

MASON (T.) en CAPLAN (J.), The containment of the working class in Nazi Germany, in: Nazism, fascism and the working – class. Essays by Tim Mason, Cambridge, Cambridge university press, 1996, pp. 231 – 274.

 

MÜHLBERGER (D.), Hitler’s followers, studies in the sociology of the Nazi movement, London, Routledge, 1991, 276 p.

 

MÜHLBERGER (D.), The sociology of the NSDAP: the Question of the Working-Class Membership, in: Journal of Contemporary History, XV, 1980, 4, pp. 493-510.

 

SCHIEDER (W.) (red.), Faschismus als soziale Bewegung. Deutschland und Italien im Vergleich, Hamburg, Hoffman und Campe, 1976, 211 p.

 

TURNER (H.A.), Fascism and modernization, in: World Politics, XXIV, 1972, 4, pp. 547 - 564.

 

VELLENGA (S.Y.A.), Limburg en het fascisme: een onderzoek naar het kiesgedrag van de Limburgers in de jaren dertig, Assen, Van Gorcum, 1975, 175 p.

 

 

B) NA DE TWEEDE WERELDOORLOG

 

AUGUSTINUS TER HOEVEN (P.J.), The social bases of Flemish Nationalism, in: International Journal of the sociology of language, Den Haag, 1978, 15, pp. 21 – 32.

 

BALACE (F.), BRAIVE (G.) e.a., De l’avant à l’après-guerre. L’extrème droite en Belgique francophone, Brussel, De Boeck-Wesmael, 1994, 255 p.

 

BILLIET (J.), SWYNGEDOUW (M.) en CARTON (A.), Protest, ongenoegen en onverschilligheid op 24 november en nadien, in: Res Publica, XXXV, 1993, 2, pp. 221-235.

 

BILLIET (J.), SWYNGEDOUW (M.) en CARTON (A.), Stemmen voor Vlaams Blok of Rossem, de kiezer zelf aan het woord, Leuven, KUL Departement Sociologie – IPSO, 1992, 24 p.

 

BILLIET (J.) en SWYNGEDOUW (M.), De keuze tussen Groen en Extreem Rechts in Vlaanderen. Sporen van een nieuwe breuklijn, in: Res Publica, XXXVII, 2, 1995, pp. 247- 268.

 

BILLIET (J.), CARTON (A.), HUYS (R.), Onbekend of onbemind? Een sociologisch onderzoek naar de houding van de Belg tegenover migranten, Leuven, SOI, Departement Sociologie, 1990b.

 

BILLIET (J.), CARTON (A.), HUYS (R.), Een sociologische verklaring voor xenofobie in België, in: Tijdschrift voor Sociologie, XI, 5-6, 1990a., pp 431-466.

 

BILLIET (J.) en DE WITTE (H.), Attitudinal disposition to vote for a ‘new’ right-wing party: the case of Vlaams Blok, in: European Journal of Political Research, XXII, 1995, 2, pp. 181-202.

 

BILLIET (J.) en DE WITTE (H.), Wie stemde in juni 1999 voor het Vlaams Blok en waarom?, in: Tijdschrift voor sociologie, XXII, 2001, 1, pp. 5 – 37.

 

CLAES (E.), De opkomst van de extreemrechtse ideologie: een vergelijkende studie tussen de jaren dertig en heden, Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1993, 125 p. (vakgroep politieke wetenschappen)

 

CLAES (M.) Het Vlaams Blok in elk van ons, Leuven, Van Halewyck, 2001, 170 p.

 

DE BAEDTS (F.), De Gemeenteraadsverkiezingen, Administratief Lexicon, Brugge, 1970, 167 p.

 

DE BAILLIE (T.), Sociologische benadering van extreem-rechts in Vlaanderen: een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van geaggregeerde data bij onderzoek naar extreem-rechts kiesgedrag, Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1994, 130 p. ( vakgroep Sociologie)

 

DE WITTE (H.), Waarom stemmen kiezers voor het Vlaams Blok?, in: De Nieuwe Maand, XXXV, 1992, 1, pp. 19-23.

 

DE WITTE (H.), Over de kiezers en de militanten van het Vlaams Blok en de onderzoeksvragen die ze oproepen, in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, VIII, 1, 1992, pp. 73 – 75.

 

DE WITTE (H.) en BILSEN (K.), Waarom worden individuen actief binnen een extreem-rechtse organisatie? Integratie van de beschikbare literatuur in een hypothetisch kader ter verklaring van extreem-rechts militantisme, in: Tijdschrift voor sociologie, 2001, 1, XXII, pp. 37 – 63.

 

ELCHARDUS (M.), Class, cultural re – alignment and the rise of the populist right, in: ERSKINE (A.) (ed.), Changing Europe. Some aspects of identity, conflict and social justice, Aldershot: Avebury, 1996, pp. 41 – 63.

 

FANIEL (J.), L’extrême droite après les scrutins de 1999 et 2000: représentation électorale et implantation, Bruxelles, CRISP, 2001, 62 p.

 

FRAEYS (W.), Les élections communales du 10 octobre 1976. Analyse des résultats, in: Res Publica, XVIII, 1976, 3-4, pp. 427-444.

 

GIJS (B.), Evolutie van de partijvoorkeur van het Belgisch kiezerskorps van 1968 tot 1971, in: Res Publica, XIV, 1972, pp. 219 – 235.

 

GIJSELS (H.), e.a., Het Vlaams Blok 1938 – 1988: het verdriet van Vlaanderen, EPO, Berchem, 1989, 172 p.

 

HOLVOET (L.), De nieuwe politieke kaart van België, in: Res Publica, XVIII, 1976, 3-4, pp. 445-460.

 

JAGODZINSKI (W.), FRIEDRICHS (J.) en DÜLMER (H.), Urban conflict and voting patterns. Some tentative generalizations from the last state election in Hamburg, in: Res Publica, XXXVII, 2, 1995, pp. 177 – 189.

 

MAES (R.), De samenvoeging van de gemeenten en de gemeentelijke bestuurskracht, in: Res Publica, XVIII, 1976, 3-4, pp. 275 – 314.

 

MARTINIELLO (M.), Bestaat er een stedelijke onderklasse in België, in: Res Publica, XXXVII, 1995, 2, pp. 161 – 177.

 

MAYER (N.), Vote front national et malaise urbain, in: Res Publica, XXXVII, 1995, 2, pp. 189 – 197.

 

NIELSEN (F.), The Flemish movement in Belgium after World War II, in: American Sociological Revue, Washington, XLV, 1980, 1, pp. 76 – 94.

 

REMY (J.), VOYE (L.), Le mouvement flamand. Dialectique du culturel et de l’économique, in: Cahiers internationaux de sociologie, LXVI, 1979, pp. 29 – 61.

 

SEBERECHTS (F.), Volksunie (VU), DE SCHRIJVER (R.), DE WEVER (B.) e.a. (red.), Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998.

 

SEBERECHTS (F.), De Vlaams-nationale partijen in de gemeenteraadsverkiezingen na de Tweede Wereldoorlog, in: Handelingen van het colloquium ‘De gemeenteraadsverkiezingen en hun impact op de Belgische politiek (1890-1970), Brussel, Gemeentekrediet, 1994, pp. 275-292.

 

SWYNGEDOUW (M.), Waar voor je waarden. De opkomst van Vlaams Blok en AGALEV in de jaren tachtig, ISPO, KUL, 1992, 86 p.

 

SWYNGEDOUW (M.) e.a., De onredelijke kiezer: onderzoek naar de politieke opvattingen van Vlamingen: verkiezingen van 21 mei 1995, Leuven, Acco, 1998, 260 p.

 

SWYNGEDOUW (M.), Verkiezingen in Antwerpen: Het Vlaams Blok, Islamitische Minderheden en Kansarmoede, in: Tijdschrift voor Sociologie, XI, 5-6, 1990, pp. 401-429.

 

SWYNGEDOUW (M.), BEERTEN (R.), BILLIET (J.) en CARTON (A.), Kiezen is verliezen, Acco, Lueven, 1993, 255p.

 

SWYNGEDOUW (M.), De sociale ruimte hertekenen. Een gevalstudie aan de hand van de constructie van de bedreigende immigrant in Vlaanderen 1930/1980, in: Res Publica, XXXVII, 2, 1995, pp. 227 – 247.

 

SWYNGEDOUW (M.),De factor immigratie bij de Vlaamse gemeenteraadsverkiezingen, in: Handelingen van het colloquium ‘De gemeenteraadsverkiezingen en hun impact op de Belgische politiek (1890-1970), Brussel, Gemeentekrediet, 1994, pp. 505 – 527.

 

TORFS (K.), Verschillen in stemgedrag bij gemeenteraadsverkiezingen en socio-economische kenmerken van gemeenten, in: Res Publica, XXXIII, 2, 1991, pp. 205 – 227.

 

 

B.ALGEMEEN

 

BRACKE (N.), GUNST (P.) en VAN GINDERACHTER (M.), Archivalia van de Vlaamse Beweging, in: DE SCHRIJVER (R.), DE WEVER (B.) e.a. (red.), Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998.

 

DE BELDER (J.), Beroep of bezit als criterium voor de sociale doorsnede. Een aanzet tot uniformisering van reconstructiemethoden, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, II, 1976, 3, pp. 257 – 279.

 

DEWACHTER (W.) en LISMONT (E.), De politieke participatie aan de gemeenteraadsverkiezingen, in: Res Publica, XII, 1970, 3, pp. 311 – 338.

 

DEWACHTER (W.), Gemeenteraadsverkiezingen en verstedelijking, in: Res Publica, XII, 1970, 3, pp. 289 – 309.

 

DE WITTE (H.) en LAGROU (L.), Psychologische aspecten van gepersonaliseerde verkiezingen. Perceptie van de persoonlijkheid van de kandidaten en invloed ervan op het stemgedrag, in: Res Publica, XXVI, 1984, 5, pp. 615-644.

 

DE QUAY (P.), De vlucht in autoriteit en irrationaliteit: mentaal onbehagen als voedingsbodem voor het fascisme, een studie over psychoanalytische interpretatie van cultuur en geschiedenis, Utrecht, Utrechtse historische cahiers, 1991, 115 p.

 

FEVRE (R.), DENNEY (D.) en BORLAND (J.), Class, status and party in the analysis of nationalism: lessons from Max Weber, in: Nations and nationalism, III, 1997, 4, pp. 559-577.

 

GAUS (H.), Menselijk gedrag tijdens langdurige economische recessies: een schets, Malle, De Sikkel, 1981, 108 p.

 

GAUS (H.), Componenten van het fascistisch machtsverwervingsproces, in: Vooruitgang, XX, 1976, pp. 3-17.

 

HANNES (J.), Kwantificatie en historische kritiek, in: Tijdschrift voor geschiedenis, LXXXIV, 2, 1971, pp. 348 – 354.

 

KESTELOOT (C.), MARES (A.), MARISSAL (C.), Gemeenteraadsverkiezingen 1890-1970. Databasebestand, Brussel, Gemeentekrediet, 1996, 296 p.

 

KITCHEN (M.), Fascisme, Baarn, Het Wereldvenster, 1977, p. 135.

 

MILZA (P.), Fascisme français. Passé et présent, Paris, Flammarion, 1987, 464 p.

 

SCOTT (J.), Stratification and power, structures of class, status and command, Cambridge, Polity press, 1996, 284p.

 

SEBERECHTS (F.) en DE WEVER (B.), de Vlaams – nationalistische partijen, in: DE SCHRIJVER (R.), DE WEVER (B.) e.a. (red.), Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998.

 

SLICHER VAN BATH (G.H.), Methodiek en techniek van het onderzoek naar de sociale stratificatie van het verleden, in: Tijdschrift voor geschiedenis, LXXXIV, 2, 1971, pp. 151 –167.

 

TOLLEBEEK (J.), Historiografie, in: DE SCHRIJVER (R.), DE WEVER (B.) e.a. (red.), Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998.

 

VAN DEN EECKHOUT (P.) en VANTHEMSCHE (G.) (red.), Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19de –20ste eeuw, Brussel, Brussel, VUBPRESS, 1999, p. 1493.

 

VAN DOORSLAER (R.) (red.), Herfsttij van de 20ste eeuw. Extreem-rechts in Vlaanderen 1920-1990, Leuven, Kritak: Navorsings- en Studiecentrum voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, 1992, 160 p.

 

VANHAUTE (E.), Het debat dat er geen was. Sociale stratificatie in de geschiedschrijving, in: ART (J.) en FRANCOIS (L.), Docendo Discimus. Liber Amicorum Romain Van Eenoo, Gent, 1999, pp. 229 – 240.

 

VAN HEEK (F.), Sociale gelaagdheid. Begripskader en historische verschijningsvormen, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, LXXXIV, 2, 1971, pp. 151 – 167.

 

VERHELST (J.), Problematiek in verband met de historische studie van een sociale stratificatie, in: Belgische Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, VI, 1975, 3 – 4, pp. 367 – 376.

 

VERHOEYEN (E.) en UYTTERHAEGEN (F.), De kreeft met de zwarte scharen, 50 jaar rechts en extreem-rechts in België, Gent, F. Masereelfonds, 1981, 174 p.

 

VOS (L.), De rechts-radicale traditie in het Vlaams-nationalisme, in: Wetenschappelijke tijdingen, LII, 1993, 3, pp. 121-149.

 

WILS (L.), De Vlaamse Beweging vanuit internationaal - comparatief perspectief, in: DE SCHRIJVER (R.), DE WEVER (B.) e.a. (red.), Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998.

 

WITTE (E.), Verkiezingsonderzoek in België, in: Tijdschrift voor geschiedenis, XCII, 1979, 3, pp. 293 – 312.

 

WITTE (E.), GEVERS (L.) en WILLEMSEN (A.W.), Geschiedenis van de Vlaamse Beweging, in: DE SCHRIJVER (R.), DE WEVER (B.) e.a. (red.), Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende