Economische impact van de strenger wordende overheidsbeperkingen voor de tabaksindustrie in BelgiŽ. (Frederik Vandermarliere)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Een thesis is een uitgebreid werk, waarvoor het nodige karakter aan de dag moet worden gelegd.  Het vormt het bewijs dat je na vier jaar studie op een zelfstandige en kritische manier kan nadenken.  In die vier jaar bouw je iets op, een groot, stevig huis als het ware, en dat huis wordt afgewerkt door deze pak papier.  Maar voor de bouw van een huis moet je op veel mensen rekenen.  Ook voor dit werk was dit het geval en hier had ik graag een woord van dank geplaatst naar hen toe.

 

Ik wens vooreerst mijn promotor, Prof. C. Crombez, te bedanken voor het vertrouwen dat hij in mij had bij het accepteren van mijn onderwerp en de vrijheid die hij mij gaf om zelfstandig en creatief te werk te gaan.  Daarnaast wil ik graag mijn werkleider, Pieter Vervloessem, bedanken.  Dankzij hun kritische opmerkingen en talrijke raadgevingen zijn zij een onmisbare hulp geweest bij het verwezenlijken van dit werk. Dit duo speelt een cruciale rol in mijn thesis, heeft als het ware mijn funderingen gegoten.

 

Natuurlijk begint men niet te bouwen zonder te weten wat men precies gaat bouwen.  De architecten van dit werk, zijn de vele mensen in de tabaksindustrie die mij op het idee brachten en daarna voluit gesteund en geholpen hebben.  Vooreerst wil ik hierbij Dhr DaniŽl Vuylsteke, directeur van de sectie sigaren van Tabaserv, danken die mij hielp bij de keuze van het onderwerp van dit werk. Daarnaast wil ik Marie Polet, Erik Sclep, Stijn Verlinden en Sonia Van Laethem (BAT), hartelijk bedanken voor hun vriendelijke medewerking.

 

Een huis bouw je niet alleen.  Daarom mag ik in dit woord van dank zeker niet de vele vrienden niet vergeten die me door dik en dun blijven steunen hebben.  Bij deze wens ik ĎClub XIIIí, mijn vrienden, vriendinnen en collegaís te bedanken voor de onvergetelijke momenten die ze me bezorgden.  Hier wil ik Caro, Celine, Sophie, Steve, Benno, Louis en mijn neef Frederiek in het bijzonder vermelden voor het geduld en de raad die ze me schonken doorheen mijn studententijd. Mijn vriendin, Annick, verdient zeker een speciale vermelding, aangezien ze me met raad en daad bijstond.

 

Het is mooi en plezant om te bouwen aan dat huis, maar dat zou nooit gelukt zijn zonder de steun van mijn familie. Mijn onvolprezen appreciatie gaat uit naar mijn ouders, die het me altijd mogelijk hebben gemaakt om op een aangename manier te studeren. Ze hebben me moreel en financieel gesteund en hun vertrouwen in mij steeds bewaard. Ik wil hier ook mijn zussen, schoonbroers en hun kindjes bedanken, die altijd een grote interesse toonden voor mijn leven in Leuven.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende