Receptiegeschiedenis van dr. Spock in Vlaanderen (jaren ’50 en ’60). (Anne-Greet Denolf)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Aan het begin van deze thesis wil ik heel graag iedereen bedanken die mij geholpen heeft bij de totstandkoming ervan.

 

In het bijzonder dank ik mijn promotor, prof. dr. Gita Deneckere, die mij met kritische opmerkingen steeds de weg wees.

 

Verder gaat mijn dank uit naar alle verpleegsters, dokters en ouders van toen…, voor hun medewerking aan de interviews. Ondanks mijn lastige vragen, konden ze toch eventjes die tijd herbeleven!

 

Ook dank aan alle mensen die mij nuttige tips gaven, in het bijzonder: Janneke Wubs (doctoranda aan de universiteit van Nijmegen), Kristof Dams (doctorandus aan de universiteit van Groningen), Peter Adriaenssens (kinderpsychiater KUL en auteur van o.a. Opvoeden is een groeiproces, 1995), Carine Steverlynck (auteur van o.a. Kleine martelaars, 1996 (doctoraatsverhandeling vakgroep historische pedagogiek, KUL) en Als de ooievaar komt, 2000), prof. dr. F. Simon (Universiteit Gent, Vakgroep Pedagogiek), prof. dr. H. Van Crombrugghe (Universiteit Gent, Vakgroep Pedagogiek).

 

Veel dank ben ik verschuldigd aan alle medewerkers in bibliotheken en archieven, in het bijzonder dhr. Van Tongelen, archivaris van Kind en Gezin, Brussel.

 

Hartelijk bedankt ook aan Philippe De Gryse, licentiaat, voor het taalkundig nalezen van deze thesis.

 

Bedankt Tom, voor alles.

 

Tot slot dank ik speciaal mijn ouders voor de fantastische steun bij deze intellectuele uitdaging. In het bijzonder veel dank aan papa voor zijn (zeer) kritische lectuur en opmerkingen.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende