«Le Goût pour les spectacles est tellement devenu à la mode…». Spektakelcultuur in het achttiende-eeuwse Antwerpen. (Caroline Luypaers)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Woord vooraf

 

Aanvankelijk wilden we enkel het toneel in de stad Antwerpen van de 18de eeuw bestuderen, maar naarmate het onderzoek vorderde bleek het interessant te zijn om dit uit te breiden naar allerlei soorten van spektakels, die zich in en rond een gebouw afspeelden. We willen hier alle personen bedanken die ons geholpen hebben bij de verwezenlijking van deze licentiaatverhandeling.

            Vooreerst willen we onze promotor prof. Dr. J. Verberckmoes bedanken, die de onderzoekingen begeleidde en ons inspiratie gaf bij het uitschrijven van de verhandeling. Verder willen we prof. Dr. B. Blondé, prof. Dr. G. Marnef, prof. Dr. A.K.L. Thijs en Drs. I. De Cooman van de UFSIA bedanken voor hun inlichtingen en nuttige tips. Verder hadden we een interessant gesprek met prof. E. Put en prof. Dr. M. Van Vaeck van de KUL.

            We willen ook het wetenschappelijk en technisch personeel van de archieven en bibliotheken bedanken, in het bijzonder van het Stadsarchief van Antwerpen, het archief van het OCMW in het Maagdenhuis te Antwerpen en de Stadsbibliotheek van Antwerpen. Vooral mevr. M. Beets van het OCMW was zeer behulpzaam bij het verlenen en zelfs het interpreteren van sommige archiefstukken.

            Tenslotte willen we onze ouders bedanken voor hun morele steun en onze zus, die de bijlagen zorgvuldig afwerkte.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende