De evolutie van de Brugse rand: De politieke en infrastructurele ontwikkeling van de gemeente Sint-Kruis tot de fusie binnen Groot-Brugge (1919-1971). (Lieven De Visch)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

Uitgegeven archiefbronnen

 

 

Niet uitgegeven archiefbronnen

 

Stadsarchief Brugge

 

Gemeente-archief Sint-Kruis

 

(opmerking: dit is een volledige bronnenlijst met alle onderzochte stukken. Aangezien een volledige omschrijving te omslachtig was van de stukken verwijs ik hiervoor graag naar de voetnoten waar dat wel is gebeurd of naar de overeenkomstige nummering in de inventaris door D’Hondt en Geirnaert)

 

I. Algemeenheden

· jaarverslagen

n° 9: jaarverslagen, 1921-1942

n° 10: jaarverslagen, 1951-1970

· Gemeenteraad en college van burgmeester en schepenen

n° 18-27: notulen van de gemeenteraad, 1918-1970

n° 32-39: notulen van het college van burgemeester en schepenen, 1918-1970

· correspondentie

n° 67-73: registers van uitgaande brieven, 1916-1955

n° 76-81: ingekomen brieven, 1930-1941

· gemeentemandatarissen

n° 88: samenstelling van de gemeenteraad: correspondentie, e.a.

II. Financiën

· Begrotingen: n°127-135

V. Betwiste zaken

n° 489: proces tussen gemeente en Male m.b.t. Maleveld

n° 490: proces m.b.t. verwerven van straatgronden in Invalidestraat

n° 492: proces tussen gemeente en firma C. Monbaliu en L. Mortier

VII. Bevolking

· Statistieken: n°644-646

XI. Openbare Werken

· Urbanisatie, rooilijnen en verkavelingen: n°995-996 en 1014

· Werken aan gemeentelijke gebouwen en inrichtingen: n°1182-1183

· Waterdistributie: n°1205, 1207-1211, en 1213-1214

· Wegenwerken: n°1218-1219, 1221 en 1226

XII. Landbouw en groenbeheer

· Algemeen statistiek: n°1268-1269

· Manifestaties en wedstrijden: n°1291

XIV. Handel, nijverheid en toerisme

· Algemeen: n°1360-1361

· Tellingen, staten en lijsten: n°1363-1365 en 1369

· Controle en reglementering: n°1373

XV. Onderwijs en cultuur

· Gemeente en aangenomen scholen: n°1420 en 1424

XVI. Verkiezingen

· Kiezerslijsten: n°1492-1498

· Andere documenten betreffende verkiezingen: n°1503-1504, 1507-1510

XVII. Openbare orde

· Correspondentie: n°1517

· Uitvoering en toezicht: n°1535-1541

XVIII. Openbare diensten

· Brandweer: n°1571

· Nutsvoorzieningen: n°1575-1576, 1579-1582 en 1584-1587.

XX. Officiële plechtigheden en feesten

· Plaatselijke vieringen (inhuldigingsdossiers): n°1628-1630

XXI. Oorlogsgebeurtenissen

· Eerste Wereldoorlog

 i. Stukken betreffende oorlogsschade: n°1721

· Tweede Wereldoorlog

 i. Algemeen: n°1731-1734

 ii. Opeisingen (Maleveld): n°1791

 iii. Oorlogsschade: n°1802

 iv. Groot-Brugge: n°1824, 1827 en 1829-1831

 v. Repressie (ICSK): n°1841

XXII. Varia

· Notities betreffende geschiedenis Sint-Kruis: n°1848

· Verkiezingsaffiche Casteleyn: n°1849

 

 Provinciaal Archief West-Vlaanderen

 

· Archief van de Arrondissementscommissaris:

 

Processen verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen en behandeling van de ingediende klachten, n° 1921/1, 1926/8, 1932/7, 1938/25(6), 1946/88, 1952/131, 1958/21, 1970/map Afdeling 1

· Archief van het Kabinet van de Gouverneur

 

Benoemingsdossiers van de burgemeesters (niet gebruikt).

 

 

Provinciaal Cultuurarchief en Bibliotheek West-Vlaanderen

 

· Documenten betreffende de gemeenteraadsverkiezingen (1921-1971): n°181 AD, 211 AD 1(8), 252 AD 2(2), 91 AD 4(5), 180 AD 3, 236 AD 1(9), 212 AD 2(2).

· Documenten betreffende verkiezingspropaganda of politieke partijen: n°99 P 12, 74 P 13(6), 74 P 12, 615 AD 6, 74 P 6, 74 P 14(2),74 P 11(3), 74 P 14(14), 11.050 P, 74 P 9, 1.117 D 33 (Groot-Brugge).

 

Heemkundige Kring ‘Maurits Van Coppenolle Sint-Kruis’

 

 Archief Werkgroep Sint-Kruis

 

II. Financiën (bundels)

III. Fiscaliteit (bundels)

VI. Bevolking en burgerlijke stand

VI.1. Algemeen en varia, VI.2. Statistieken, VI.3. Volkstellingen en VI.1O. Personalia

XI. Openbare werken

XI.1. Algemeen en varia, XI.2. Urbanisatie, rooilijnen en verkavelingen en XI.4. Wegenwerken

XII. Landbouw en groenbeheer

XII.1. Algemeen en varia, XII.3. Akkerbouw

XIV. Handel en nijverheid

 XIV.1. Algemeen en varia, XI.2. Handel

XVI. Politiek leven

 XVI.1. Algemeen en varia, XVI.2. Politieke partijen en XVI.3. Verkiezingen

 

 Archieffonds Carlos Jansseune

3. II/Klasseurs/ Reeks Sint-Kruis

 

1. X tot 1964 A-B

2. 1964 tot 1970 A-B-C

3. 1964 tot 1980 A-B-C

10. 5.02.00 Vorming Groot-Brugge

6.00.02 A/ Gemeentehuis

C/ School

11. 5.01.00 A/ Briefwisseling politiekers

 B/ Inzendingen pers

 C/ Cijfers varia

23. 5.04.02/5.04.03 : Groei van de gemeente Sint-Kruis in de 19de en 20ste eeuw

 

· Geschiedenis van de politiek in Sint-Kruis 1830-1970/ 5.04.01 A e B

· Gemeenteverkiezingen Groot-Brugge/ 5.03.00/A en B

· 7.01.00/ 1: bouwvergunningen

2: Schepencollege vanaf 1880

5: Groei van de gemeente

6: Uit de pers

7: Onderwijs

9: Personalia gemeenteraden

 

 

 CVP-archief arrondissement Brugge

 

· 2.2.2.4. Briefwisseling Plaatselijke afdelingen, Sint-Kruis: 1951-1958

· 3.3.9.1. Plaatselijke afdelingen,Sint-Kruis: 1945-1970

· 9.4.1.1. Politieke documentatie, fusies van gemeenten, fusie 1970, Sint-Kruis

· 9.4.1.3. Politieke documentatie fusies: Arrondissementele werking

· 10.5.1. Fonds Fernand Tamsin, ACW-congres 1961

· 10.5.2. Fonds Fernand Tamsin, ACW-briefwisseling

· 10.5.3. Fonds Fernand Tamsin, ACW-nota’s

· 10.5.4. Fonds Fernand Tamsin, Persknipsel 1962-1965

· 10.5.5. Fonds Fernand Tamsin, Gemeenteraad Sint-Kruis en persknipsels 1965-1970

 

(opmerking: dit archief zal weldra overgeheveld worden naar het KADOC in Leuven, dus dan zal deze inventarisering ook niet meer representatief zijn.)

 

 

 Privaat archief

 

 Rudolf Dermul

 - Dossier rond het Maleveld, De gemene velden en het Maleveld

 Fernand Tamsin

 - ACW en KAJ nota’s (divers en niet geïnventariseerd).

- ACW en KAJ nota’s: Gilde Berichten oktober 1965 (divers en niet geïnventariseerd)

 

 Parochiearchief Sint-Kruis (Karel Den Dooven)

 

- Liber Memorialis Ecclesia S’ctae Crucis, 1926-1936, Pastor E.M. C. Meysman.

 

 

Volledige Literatuurlijst

 

 Handboeken en bibliografieën

 

 

Literatuur en artikels

 

 Primaire literatuur

 

 

Secundaire literatuur

 

Mondelinge Bronnen

 

 

Periodieken

 

Kranten en maandbladen

 

 

 

Lijst met afkortingen

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende