Seksueel geweld in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 1890-1930. Een bijdrage tot de geschiedenis van de seksuele mentaliteit en de machtsverhouding tussen man en vrouw in wetgeving, rechtspraak en dagelijks leven. (Famke Vekeman)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

1. Bronnen

 

1.1. Bronnen in handschrift

 

* De strafdossiers van de correctionele rechtbank van Antwerpen

RABe, EA ANTW C, 1890, zaak Adrien T, dossier 98/99.

            RABe, EA ANTW C, 1890, zaak Antoine C, dossier 775.

            RABe, EA ANTW C, 1890, zaak Lodewijk VDE, dossier 1573.

            RABe, EA ANTW C, 1890, zaak Henri VN, dossier 2305/2306.                     

            RABe, EA ANTW C, 1890, zaak Jean Baptiste B, dossier 2604/2605.

            RABe, EA ANTW C, 1890, zaak Jozef DW, dossier 2615.

            RABe, EA ANTW C, 1890, zaak Victor VB, dossier 2696.

            RABe, EA ANTW C, 1890, zaak Leopold M, dossier 2982.

            RABe, EA ANTW C, 1890, zaak Pierre V en Cornelis D, dossier 3358/3359.

            RABe, EA ANTW C, 1891, zaak Adhemar C, dossier 1617.

            RABe, EA ANTW C, 1891, zaak Pierre DJ en Victor S, dossier 2122/2123.

            RABe, EA ANTW C, 1891, zaak André R, Louis V en Jacques M, dossier 2522/2523.

            RABe, EA ANTW C, 1892, zaak Louis M, dossier 2775/2776.

            RABe, EA ANTW C, 1909, zaak Jozef DM, dossier 1991.

            RABe, EA ANTW C, 1909, zaak Emiel B, dossier 2651.

            RABe, EA ANTW C, 1909, zaak Felix VDW, dossier 3062.

            RABe, EA ANTW C, 1909, zaak Adriaan R en Jan Baptist G, dossier 3403.

            RABe, EA ANTW C, 1909, zaak Joannes H en Frans VB, dossier 3836.

            RABe, EA ANTW C, 1909, zaak Joseph VI en Désirée J, dossier 4529.

            RABe, EA ANTW C, 1909, zaak Petrus S en Jozef P, dossier 4559.

            RABe, EA ANTW C, 1910, zaak Frans S, dossier 982.

            RABe, EA ANTW C, 1910, zaak Jan Baptiste B, dossier 1661/1807.

            RABe, EA ANTW C, 1911, zaak Jaak VC, dossier 3838.

            RABe, EA ANTW C, 1913, zaak René DM, dossier 2353.

            RABe, EA ANTW C, 1913, zaak Joseph S, dossier 3403/3404.

            RABe, EA ANTW C, 1913, zaak Jan Baptist DL, dossier 3469.

            RABe, EA ANTW C, 1915, zaak Jozef Maria J, dossier 584.

            RABe, EA ANTW C, 1916, zaak Felix S, dossier 1287.

            RABe, EA ANTW C, 1916, zaak Corneel VH, dossier 2076.

            RABe, EA ANTW C, 1916, zaak Petrus G, dossier 2546.

            RABe, EA ANTW C, 1917, zaak Norbert W, dossier 920.

            RABe, EA ANTW C, 1927, zaak Armand S, dossier 2274.

            RABe, EA ANTW C, 1927, zaak Gustaaf VG, dossier 3721.

            RABe, EA ANTW C, 1927, zaak Jozef C, dossier 4153.

            RABe, EA ANTW C, 1927, zaak Aron S, dossier 4285.

            RABe, EA ANTW C, 1927, zaak Ferdinand C, dossier 4903.

            RABe, EA ANTW C, 1927, zaak Antonius A, dossier 4970.

            RABe, EA ANTW C, 1927, zaak Jaak S, dossier 5294.

            RABe, EA ANTW C, 1927, zaak August VE, dossier 6722.

            RABe, EA ANTW C, 1927, zaak Camiel DC, dossier 6842.

            RABe, EA ANTW C, 1927, zaak Petrus B, dossier 7237.

            RABe, EA ANTW C, 1927, zaak Jozef DV en Jean C, dossier 8380.

            RABe, EA ANTW C, 1928, zaak Louis M, dossier 3606.

            RABe, EA ANTW C, 1928, zaak Pieter F, dossier 3730.

            RABe, EA ANTW C, 1929, zaak Frans M, dossier 1092.

            RABe, EA ANTW C, 1929, zaak Adolf C, dossier 2920.

            RABe, EA ANTW C, 1930, zaak Jozef K en Alfons V, dossier 3364.

 

* De vonnisboeken van de correctionele rechtbank van Antwerpen

            RABe, EA ANTW C, vonnisboeken, 1871-1905.

            RABe, EA ANTW C, vonnisboeken, 1906-1917.

            RABe, EA ANTW C, vonnisboeken, 1920-1927.

            RABe, EA ANTW C, vonnisboeken, 1927-1950.

 

* De geseponeerde dossiers van de correctionele rechtbank van Antwerpen

RABe, ongeïnventariseerd archief geseponeerde dossiers, 1910, zaak Karel F, dossier 1467.

RABe, ongeïnventariseerd archief geseponeerde dossiers, 1915, zaak August B, dossier 1976.

            RABe, EA ANTW C, 1916, zaak Firmin DB, dossier 3039.

RABe, ongeïnventariseerd archief geseponeerde dossiers, 1927, zaak Jan Felix V, dossier 4926.

RABe, ongeïnventariseerd archief geseponeerde dossiers, 1927, zaak Antoon VW, dossier 4511.

RABe, ongeïnventariseerd archief geseponeerde dossiers, 1927, zaak Franciscus P, dossier 179.

RABe, ongeïnventariseerd archief geseponeerde dossiers, 1927, zaak Petrus B, dossier 150.

RABe, ongeïnventariseerd archief geseponeerde dossiers, 1927, zaak Frans Jozef M, dossier 4597.

RABe, ongeïnventariseerd archief geseponeerde dossiers, 1927, zaak Francesco DM, dossier 4770.

RABe, ongeïnventariseerd archief geseponeerde dossiers, 1927, onbekende, dossier 78.

RABe, ongeïnventariseerd archief geseponeerde dossiers, 1927, zaak Jozef DC, dossier 4908.

RABe, ongeïnventariseerd archief geseponeerde dossiers, 1927, zaak Julianus V, dossier 4890.

RABe, ongeïnventariseerd archief geseponeerde dossiers, 1927, zaak Frans R, dossier 4913.

RABe, ongeïnventariseerd archief geseponeerde dossiers, 1927, zaak Frans Karel DR, dossier 117.

RABe, ongeïnventariseerd archief geseponeerde dossiers, 1927, zaak Jan V, dossier 195.

RABe, ongeïnventariseerd archief geseponeerde dossiers, 1928, zaak Constant T, dossier 462.

RABe, ongeïnventariseerd archief geseponeerde dossiers, 1928, zaak Frans M en Louisa DN, dossier 521.

RABe, ongeïnventariseerd archief geseponeerde dossiers, 1928, zaak Leo R, dossier 400.

RABe, ongeïnventariseerd archief geseponeerde dossiers, 1928, zaak Janco B en Ben Salak L, dossier 451.

RABe, ongeïnventariseerd archief geseponeerde dossiers, 1928, zaak Jean Pierre V, dossier 893.

RABe, ongeïnventariseerd archief geseponeerde dossiers, 1929, zaak Henricus N, dossier 1608.

RABe, ongeïnventariseerd archief geseponeerde dossiers, 1930, zaak Arthur N, dossier 2601.

           

1.2. Uitgegeven bronnen

 

1.3. Inventarissen

 

2. Literatuurlijst

 

2.1. Bibliografieën

2.2. Literatuur

 

 

Lijst van gebruikte afkortingen

 

AE: Aanranding van de eerbaarheid

EA ANTW C: Rechtbank van Eerste Aanleg, Antwerpen, correctionele rechtbank

RABe: Rijksarchief Beveren-Waas

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende