Prostitutie te Gent tijdens de negentiende eeuw. (Els Van Doorsselaer)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Schrijf een thesis... In eerste licentie werden we al ten dele geconfronteerd met wat ons uiteindelijk te wachten stond in het laatste jaar. Wat eerst  begon als een zoektocht naar informatie en bronnenmateriaal is naarmate de tijd vorderde uitgegroeid tot een zekere systematisering van het voorhanden materiaal.

 

Ik zou graag deze thesis opdragen aan Dr. Frans-Jos Verdoodt. Hij was het die me uiteindelijk de laatste push gegeven heeft om de richting geschiedenis aan te vatten. Alleen haal je het niet om dit werk te maken en daarom zou ik graag mijn promotor, Prof. Dr. Gita Deneckere willen bedanken voor de goede raad en tips.

 

Een dankwoord aan de mensen van het Stadsarchief te Gent mag zeker niet ontbreken. Philippe en Annie van het bevolkingsregister mogen we ook niet vergeten. Zij stonden steeds klaar met raad en vonden het niet erg om hun werk even opzij te leggen. Niets was hen te veel.

 

Last but not least zou ik zeer graag iedereen willen bedanken die op één of andere manier zijn of haar steentje heeft bijgedragen. De deadline werd gehaald dankzij de bereidwillige hulp van Frederik, Leentje, Kimberley, Samantha en Steve. Zij bleven er tot de laatste minuut in geloven…

 

Els Van Doorsselaer

Augustus 2001

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende