Prostitutie te Gent tijdens de negentiende eeuw. (Els Van Doorsselaer)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bronnenlijst

 

Bronnen

 

Onuitgegeven bronnen

 

 

Gentse Universiteitsbibliotheek

 

Fonds ‘Vliegende Blaadjes’, GUB, Handschriftenzaal, I,  IP 69 Prostitution

 

Fonds ‘Vliegende Blaadjes’, GUB, Handschriftenzaal, I,  IP 100 Prostitution

 

Heins, N., Street plan of the town of Ghent, Croydon, 1912, GUB, Kaartenzaal, Kaart 1225, inventarisnummer 713.

 

Lievevrouw-Coopman, L., De ontucht in het oude Gent, 19de en 20ste eeuw, Gentse Universiteitsbibliotheek, Handschriftenzaal, HS 3735

        

         Roothaese, A., Nouveau plan routier de la ville et faubourgs de Gand, Gent, Hippolyte Vandekerckhove, 1826, GUB, Kaartenzaal, Kaart 1489, inventarisnummer 959

 

 

Stadsarchief Gent

 

SAG, registers van processen-verbaal,

 

Nr. 361, lijsten van bestaande herbergen, hotels en bordelen en briefwisseling daaromtrent (1807-1812)

 

Over prostitutie specifiek:

 

Nr 760:

 

1. Briefwisseling betreffende prostitutie, 1810,1811, 1812, 1814-1817

2. Register van identiteitsbewijzen, 1824-1828

3. Verslagen betreffende het wekelijkse gezondheidsonderzoek van de publieke vrouwen, oktober-december 1822

4. Register en lijsten van publieke vrouwen juni 1823-juni 1824

5. Briefwisseling en besluiten betreffende prostitutie 1809-1811, 1814-1816

 

Nr 761:

 

1. Lijsten van toegelaten bordelen in Gent, mei 1830

2. Lijsten van zieke publieke vrouwen, 1829-1830

3. Lijsten van gearresteerde vrouwen, december 1830

4. Lijsten van vrouwen die geen inschrijving als dienstmeid konden bekomen

5. Briefwisseling betreffende prostitutie, februari 1831

6. Lijsten van publieke vrouwen, 1831-1832

7. Agenda’s betreffende publiek vrouwen, 1829-1830

8. Besluiten betreffende publieke vrouwen, juni 1809, januari 1828

 

Nr 762:

 

1. Register van publieke vrouwen die zich te Gent vestigden of Gent verlieten, 1838-1863

 

Bevolkingsregisters

 

Boek 128 Boek 128, Volkstelling 1847-1856, Wijk I, Boek S, Bijzonder register, Publieke vrouwen

 

Boek 415, Volkstelling 1867-1880, Wijk I, Boek S, Bijzonder register, Publieke vrouwen

 

Geboorteaktes

Overlijdensaktes

Huwelijksactes

 

andere

 

 

Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen voor het jaar 1846

 

Wegwijzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaanderen voor het jaar 1851

 

 

B. Bibliografieën

 

Bullough ,V., Deacon, M., Elcano, B., A bibliography of prostitution, New York-London, 1977, 419 p.

 

De Belder, J. en Hannes, J., Bibliographie de l’histoire de Belgique-Bibliografie van de geschiedenis van België, 1865-1914, Leuven-Parijs, 1965

 

 

C. Literatuurlijst

 

Algemeen

 

Alter, G.C., The influence of social stratification on marriage in nineteenth century Europe: Verviers, Belgium, 1844-1845, Pennsylvania, PHD, 1978

 

Art, J., Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel IIIb.Hulpwetenschappen, Gent, Centrum voor Geschiedenis Universiteit Gent-Stichting Mens en Cultuur, 1996, 323 p.

 

Balthazar, H., Negentiende en twintigste eeuw. Groei tot industriële grootstad. In Decavele, J., (red.), Gent, apologie van een rebelse stad, Antwerpen, 1989

 

De Maeyer, J. en Van Rompaey, L., red. , Up stairs down stairs. Dienstpersoneel in Vlaanderen 1750-1995, Bijdragen van de Vlaamse sociale strijd nr 13 Gent, Leuven, provinciebestuur Oost-Vlaanderen, KADOC, 1996, 248 p.

 

Deneckere, G., Het katoenoproer van Gent in 1839 : collectieve actie en sociale geschiedenis , Leuven,  Kritak, 1999, 158 p.

 

Deneckere,  G., Sire, het volk mort. Sociaal protest in België (1831-1918), Antwerpen-Gent, Hadewijch-AMSAB, 1997

 

D’Hoker, M., e.a., Onze lage landen, de bewoners vanaf de ijstijd tot heden, Weert, M. & P. Boeken, 1982

 

Eco, U., Hoe schrijf ik een scriptie, Amsterdam, Bakker, 1985, 275 p.

 

Haerens, K., Straatnamen in het oude Gent, Gent, Drukkerij het Volk, 1981, 119 p.

 

Lamers, H.A.J.M., Hoe schrijf ik een wetenschappelijke tekst, Muiderberg, Coutinho, 1979, 199 p.

 

Luykx, T. en Platel, M., Politieke geschiedenis van België van 1789 tot 1944, Antwerpen, Kluwer, 1985

 

Meysman, H., De scriptie, Leuven-Amersfoort, Acco, 1989, 138 p.

 

Vanhaute, E., Economische en sociale geschiedenis van de nieuwste tijden, cursus, universiteit Gent, Vakgroep Nieuwste geschiedenis, 1999-2000

 

Van Houtte, J.A., Economische en sociale geschiedenis van de lage landen, Antwerpen, Standaard boekhandel, 1964

 

Verdoodt, F.-J., Geschiedenis is nooit geschiedenis, Gent, Academia Press, 1990, 266 p.

 

Witte, E., Geschiedenis van Vlaanderen, van oorsprong tot heden, Brussel, La Renaissance du livre, 1983

 

Witte, E., Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden,  Antwerpen, Standaard uitgeverij, 1990, 416 p.

 

 

Voor 1930

 

Destanberg, D., Gent sedert 1831. Voornaamste gebeurtenissen. Eerste reeks 1831-1840, Gent, Boekhandel Vuylsteke, 1903

 

Ducpétiaux, E., De la condition physique et morale des jeunes ouvriers et des moyens de l'améliorer, 2dln, Brussel, 1843

 

Fris, V., De oude straatnamen van Gent, Gent, Volksdrukkerij, 1925, 234 p.

 

Fris, V., Histoire de Gand, Brussel, Van Oest en Cie, 1913376 p.

 

Lombroso, C. en Ferrero, G., La femme criminelle et la prostituée, Parijs, 1896

 

Parent-Duchatelet, A., De la prostitution dans la ville de Paris considérée sous le rapport de l'hygiëne publique, de la morale et de l'administration, 2dln, Parijs, 1836

 

 

Over vrouwengeschiedenis en seksualiteit

 

Bremmer, J. e.a., Van Sappho tot de Sade. Momenten in de geschiedenis van de seksualiteit, Amsterdam, wereldbibliotheek, 1988, 207 p.

 

Celis, K., Abortus in België 1880-1940, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XXVI, 1996, 3-4, pp 201-240.

 

Christens, R., Verkend verleden. Een kritisch overzicht van de vrouwengeschiedenis in de 19de en 20ste eeuw in België, Belgisch tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XXVII, 1997, 1-2, pp 5-37.

 

De Weerdt, D., En de vrouwen? Vrouw, vrouwenbeweging en feminisme in België 1830-1960, Gent, Maseeelfonds, 1980, 227 p.   

 

Gaus, H., Verwachtingen en problemen van de mentaliteitsgeschiedenis, in BTNG, 1975, pp. 403-430

 

Keymolen, D., Vrouwenarbeid in België van ca 1860 tot 1914, Leuven Acco, 1977

 

Keymolen,  D., Ongewenst seksueel gedrag op de werkplek in het 19de-eeuwse België, Leuven, 1990, 105 p.

 

Nater, J.P., Vigilerende vrouwen, gedienstige meiden. Seksualiteit in Nederland in de negentiende eeuw, Rotterdam, AD. Donker, 1986, 111 p.

 

Perrot, M. e.a., Geschiedenis van de vrouw. 4. De negentiende eeuw, Amsterdam, Agon, 1993, 531 p.           

 

Perrot, P., Werken aan de schijn: de veranderingen van het vrouwelijk lichaam in de 18de en 19de eeuw, Nijmegen, SUN, 1987, 292 p.   

 

 

Over prostitutie

 

Acton, W., Prostitution considered in its moral, social and sanitary aspects in London and other large cities and garrison towns, with proposals for the control and prevention of it attendant evils, London, 1870

 

Adler, L., La vie quotidienne danl les maisons closes 1830-1930, Parijs, Hachette, 1990, 259 p.

 

Altink, S., Huizen van illusies: bordelen en prostitutie van middeleeuwen tot heden, Utrecht, Veen, 1983, 248 p.

 

Beck, M., Prostitutie, feminisme en de studie van sociale problemen: een theoretisch sociologische analyse, Gent, onuitgegeven licentiaatverhandeling, 176 p.

 

Baldwin, P., Antiprostitution Reform and the Use of Public Space in hartford, Connecticut, 1878-1914, in Journal of Urban History, 23, 1997, 6, pp. 709-738

 

Bernheimer, C., Figures of ill repute : Representing prostitution in nineteenth-century France, Cambridge, Harvard Press, 1989

 

Bloch, I., Die Prostitution, Berlin, 1912

 

Bol, M., Bordeel als bedrijf: hoe de geschiedenis zich herhaalt, in Mens en Wetenschap, 24, 1997, 8, pp.520-522

 

Bullough – Vern, C., Women and prostitution, a social history, Buffalo NY, Prometheus books, 1987, 374 p.    

 

Butler, J., The hour before the dawn, London, 1882

 

Caplan, J., Male vice and feminist virtue : Feminism and the politics of prostitution in 19th century Britain, History Workshop Journal, 1982, 13, pp.77-93

 

Corbin, A., Les filles de noce. Misère sexuelle et prostitution (19 ièmesiècle), Parijs, Flammarion, 1978, 493 p.

 

Davis-Nannette, J., Protitution: an international handbook on trends, problems and policies,  bestrijding Westport, Greenwood press, 1993, 403 p.   

 

De Schaepdrijver, S., De zonde in banen geleid: gereglementeerde prostitutie in Brussel, 1844-1874. Onderzoek naar houd(st)ers van getolereerde bordelen, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, VUB, 1983, prom. Els Witte

 

De Schaepdrijver, S., Reglementering van prostitutie, 1844-1877: opkomst en ondergang van een experiment, in Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 16, 1985, 3-4, pp.473-506.

 

De Vries, P., Kuisheid voor mannen, vrijheid voor vrouwen: de reglementering  en bestrijding van prostitutie in Nederland, 1850-1914, Hilversum, Verloren, sd.,319 p.

 

Fijnaut, C., Prostitutie, vrouwenhandel en (vermeende) politiecorruptie in Antwerpen: de reactie van de overheid, Leuven, Acco, 1994, 132 p.   

 

Finnigan, F., Poverty and prostitution. A study of Victorian prostitutes in York. , Cambridge, 1979

 

Flexner,  A., Prostitution en Europe, Paris-Lausanne, 1919

 

Gilfoyle, T., City of Eros: N Y city, prostitution and the commercialisation of sex, 1790-1920, New York, Norton, 1994, 462 p.

 

Groothuyse, J.W., De arbeidsstructuur van de prostitutie, Deventer, 1970, 217 p.

 

Huitzing, A.M.I., Prostituees en hun klanten in de 19de eeuw, een literatuuroverzicht, in Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 1981, 23, pp. 223-246

 

Huitzing, A.M.I., Prostitutie in Leiden in de tweede helft van de negentiende eeuw, Spiegel Historiael, 1982, 17,9, pp. 431-437.

 

Keuppens, T., Prostitutie als sociaal-cultureel fenomeen in de negentiende eeuwse samenleving. Casestudy Leuven 1860-1880, onuitgegeven licentiaatverhandeling, KUL, 1991, prom. L; Van Buyten

 

Kruithof, C.L., Prostitutie, een sociologische studie, Tijdschrift VUB, VI, 1964, 2

 

Levine, P., Consistent contradictions. Prostitution and protective labor legislation in 19th century England, Social History, 19, 1994, pp 17-35.

 

Mahood, L., The magdalenes. Prostitution in the 19th century , New York, Routledge, 1990, 205p.

 

Mertens, I., Prostitutie in Vlaanderen. Een sociografische en kwantitatieve studie van het prostitutioneel kader: Brugge en Gent, 19de –begin 20ste eeuw, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, RUG, 1981, prom. C. Vandenbroucke

 

Mooij, A., 'Eene kentering in de publieke opinie, die wij met blijdschap constateeren'. Prostitutie, geslachtsziekten en de strijd om de moraal, in Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 19, 1993, 4, pp. 3-41

 

Nokerman, V., La prostitution des mineurs en Belgique (1882-1944), onuitgegeven licentiaatverhandeling, KUL, sd

 

Rebmann, P., Syfilis 1834-1850 : De geboorte van een epidemie, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 1991, 22,3-4, pp. 569-623

 

Roelens, S., Clandestiene prostitutie te Kortrijk tussen 1887 en 1944, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, RUG, 1985, prom. C. Vandenbroucke

 

Shapiro, A.L., Working girls, International Labor and Working Class History,1994, 45, pp. 96-107

 

Sion- Abraham, A., Prostitution and the law, Londen, Faber &Faber, 1977, 160 p.   

 

Sorensen, P., De maskers af. Over socialisme, prostitutie en mensenhandel, Antwerpen, Hadewijch, 1994, 171 p.   

 

Stemvers, F.A., Meisjes van plezier: de geschiedenis van de prostitutie in Nederland, Weesp, Fibula-Van Bishoeck, 1985, 172 p.      

 

Steverlynck, C., Kleine martelaars: een historisch document over misbruikte kinderen, kindermishandeling, incest en prostitutie, Antwerpen, Icarius, sd., 353 p.  

 

Steverlynck, C., La traité des blanches et la prostitution enfantine en Belgique, Paedagogica Historica, 1993, 29, 3, pp. 779-820

 

Valverde, M., The love of finery : fashion and the fallen woman in nineteenth-century social discourse, Victorian studies, 1989, 32, 2, pp.169-188

 

Vandenbroeke, C., De prijs van de betaalde liefde, in: Spiegel Historiael, XVIII, 1983, 2, pp.90-94

 

Van de Pol,  L., Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in de zeventiende en achttiende eeuw, Amsterdam, wereldbibliotheek, 1996, 493 p.  

 

Van der Wurf, C., Van lichte wiven tot gevallen vrouwen: prostitutie in Utrecht vanaf de late middeleeuwen tot het eind van de 19de eeuw, Utrecht, Kwadraat, 1988, 110 p.

 

Van Mens, L., Prostitutie in bedrijf: organisatie, management en arbeidsverhoudingen in sexclubs en privéhuizen, Delft, Eburon, 1992, 219 p.  

 

Van Hooreweghe, C., Prostitutie te Gent tussen 1910 en 1932, onuitgegeven licentiaatverhandeling, RUG, 1989, prom. R. Van Eenoo

 

Van Roey, G., Prostitutie te Antwerpen (19de eeuw), onuitgegeven licentiaatverhandeling, KUL, 1991

 

Van Wesemael, M., Lichte vrouwen te Gent in de 19de eeuw en hun publiciteit, in: Oostvlaamse Zanten, LII, 1977,1, pp. 2-19; 2, pp. 38-66

 

         Over criminaliteit

 

Bastiaen, F., De veldwachter in het spanningsveld van autoriteit en solidariteit (Gent-Eeklo 1830-1914), Gent, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, RUG, 1984, promotor J. De Belder

 

Boritch H. en Hagan J., A century of crime in Toronto: Gender, Class and Patterns of Social Control, 1859 to 1955, in Criminology, 28, 1990, 4, pp. 574-598

 

Bruinsma-Gerben, Leuw Ed, Vrouw en criminaliteit: vrouwen als plegers en slachtoffers van criminaliteit, Boom, Meppel, 1987, 195 p.    

 

Coenen, Dupont-bouclat en Grebin, La criminalité féminine, constructions idéologiques et réalités sociales, Cahiers Marxistes, 191, 1993, pp 27-46.

 

De Ruyver, B., Strafrechtelijk beleid, cursus, universiteit Gent, Vakgroep Strafrecht en Criminologie, 2000-2001

 

Fijnaut C.,  Criminaliteit in de negentiende eeuw, Hilversum, Verloren, 1989, 149 p.   

 

Foutré, G., Een onderzoek naar de werking van het Belgische politionele apparaat 1830-1848., Gent, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, RUG, Promotor H. Balthazar, 1984-1985

 

Garofalo, R., La criminologie. Etude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité., Paris, Alcan, 1890 (1885)

 

Goode, E., Deviant behavior. An interactionist approach., Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1978

 

Hebberecht, P., Criminologie, cursus, universiteit Gent, Vakgroep Strafrecht en Criminologie, 1999-2000

        

Hebberecht, P., Historische Criminologie, cursus, universiteit Gent, Vakgroep Strafrecht en Criminologie, 1999-2000

 

Helin, E., Kellens, G., Quetelet, la morale et la statistique, Deviance et Société, 8, I, pp. 1-12

 

Muylle (H.), De geschiedenis van de criminaliteit. Sociografie van gevangenen van de gevangenis van Gent, volle 19de eeuw, onuitgegeven licentiaatverhandeling, RUG, 1977

 

Pires, A.P., Le débat inachevé sur le crime: le cas du congrès de 1950., Déviance et Société, 1979, 3, 1

 

Pollak, O., The criminality of women, New York, Barnes, 1961

 

Quetelet, A., Du système social et des lois qui le régissent., 1848, Paris, Guillaumin

 

Quetelet, A., Sur la statistique morale et les principes qui doivent en former la base, Déviance et Société, 1984, 8, I, pp. 13-41

 

Quinney, R., The social reality of crime., Boston, Little, Brown, 1975

 

Smart, C., Women, crime and criminology : a feminist critique., Londen, Routledge & Kegan Paul, 1976

 

Tappan, P., Crime, justice and correction, New York, Mc Graw-Hill, 1960

 

Van Bemmelen, J.M., Criminologie. Leerboek der misdaadkunde., Zwolle, Tjeenk Willink, vierde druk, 1958

 

Van den Wyngaert, C., Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1998

 

Vanderbeken, T., Penologie, cursus, universiteit Gent, Vakgroep Strafrecht en Criminologie, 1999-2000

 

Van Kerckvoorde, J., Histoire de la criminologie française, Statistique criminelle et statistique morale au XIXième siécle, L' Harmattan, Paris, 1994, pp.253-268

 

Verhaegen, G., Les institutions militaires belges, in ‘Histoire de la Belgique contemporaine’, deel 2,  Brussel, 1929

 

Yamarellos, E., Kellens G., Le crime et la criminologie. 1. De 'adultère' à ' jeux de hasard'., Verviers, Marabout, 1970

 

Zedner, L., Women, crime and custody in Victorian England, Oxford, Clarendon Press, 1991, 364 p.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende