Inculturatie van het christelijk huwelijk in Belgisch Kongo. 1919-1950. De beleidsvorming van de Missie-Oversten omtrent polygamie; hun richtlijnen aan de missionarissen en inwerking op het beleid van de Staat. (Betty Eggermont)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBILIOGRAFIE

 

1. NIET GEPUBLICEERD BRONNENMATERIAAL

 

In tal van dossiers gingen we op zoek naar brieven van de Missie-Oversten en naar de procesverbalen van de Commissie ter Bescherming van de Inlanders van 1938 en 1947. In de bibliografie vermelden we deze dossiers, die we doornamen.

 

1.1.Centraal archief van de missionarissen van Scheut. Rome (C.A. c.i.c.m.)

 

Fonds P/2/a

Compte Rendu des sessions de la 4me assemblée des superieurs ecclesiastiques du Congo Belge. Kisantu Juin-Juillet 1919. afgekort CR1919

 

Compte rendu des sessions de la 5me Assemblée des Superierus ecclesiastiques du Congo Belge. St. Gabriel, Septembre-octobre 1923.

 

Compte-rendu de la 6ème Assemblée des Supérieurs Ecclésiastiques du Congo Belge. St. Gabriel, Juillet-Août 1928.

 

1.2.Afrikaans Archief Brussel.

 

1.2.1. Fonds Affaires Indigènes. (A.I.):

AI 1369 : Protection des Indigènes.

             

AI 1391 : Commission pour la Protection des indigènes.

Dossier Organisation. Correspondances générale.

AI 1392 : Commission pour la Protection des indigènes.

AI 1393 : Commission pour la Protection des indigènes.   Rapports au Roi.

AI 1394 : Protection de la femme noire. législation. - Sous Commission.

 

AI 1395 : polygamie.

 

AI 1385 : Politiques indigènes

- Les missions religieuses et la politique indigènes. 1918, 1923, 1928.

AI 1560 : Adultère et bigamie.

 

1.2.2. Classement Provisoire; Justice. (CP CB just)

152 adultère et bigamie 1940-1948

153 adultère et bigamie

 

1.2.3. : Séance de Conseil Coloniale. Correspondance, Compte rendu, ordres du jours, rapports et discussions de projets de décret. (PPA)

PPA 734Rapports du Conseil Colonial 1919

PPA 739Rapports du Conseil Colonial 1923

PPA 3358-3359 Rapports du Conseil Colonial 1928-1929

PPA 747 Rapports du Conseil Colonial 1934

PPA 3369    Rapports du Conseil Colonial 1934

PPA 3368Rapports du Conseil Colonial 1934

PPA 3442Commission chargée a examiner le projet de décret reprimant l'adultère et la bigamie.1928 en 1946

- Dossier V:Documentation, nr. 3:Rapport de la Commission (Rolin) en nr.4:Projet de décret.

PPA 3441

(251)Commission chargée d'examiner le projet décret relatif à la protection de la fille indigène non nubile. 1936.

PPA 3309

(26)  art.5. Polygamie 1936, 1948, 1951.

 

1.2.4.Fonds missions (M). :

M 628 cultes et missions. Généralités.

Dossier Missions nationales - voeux.

 

M 652 Commission pour la Protection des Indigènes.

 

1.2.5. jaarrapporten RA/CB

RA/CB 212

 

1.3. Archief van de Jezuïeten in Brussel. Bij de afakening van het onderwerp.

 

 

GEPUBLICEERD BRONNENMATERIAAL

 

Missions Catholiques du Congo belge. Instructions aux missionnaires. De Meester, Wetteren, 1920, 152p. (met addenda et corrigenda van 2 pagina's in 1923)

 

Missions Catholiques du Congo belge. Instructions aux missionnaires. Stavele, De Carne, 1926. (2e uitgave)

 

Recueil d'Instructions aux Missionnaires, publié par la conférence des Supérieurs des Missions catholiques du Congo belge. Kuyl-Otto, Leuven, 1930, 104p. (6Eed.)

 

Instructions des ordinaires du Congo belge et du Ruanda-Urundi aux prêtres de leurs territoires. Léopoldville, s.n., 1955, 167p.

 

Première Conférence Plénière des Ordinaires des Mission du Congo Belge et du Ruanda-Urundi. Présidée par S.E. Mgr. Le Délégué Apostolique, Léopoldville, 19-30 octobre 1932.                                                           

Deuxième Conférence Plénière des Ordinaires des Missions du Congo Belge et du Ruanda-Urundi. Présidée par S.E. Mgr. le Délégué Apostolique. Léopoldville, 16-28 juin 1936.

 

Troisième Conférence plénière des Ordinaires des Missions du Congo Belge et du Ruanda-Urundi. Léopoldville, 1945, Présidée par S.E. Mgr. le Délégué Apostolique.                                                                 

"IVème Conférence Plénière des Révérendissimes Ordinaires du Congo Belge et du Ruanda-Urundi. Léopoldville 5-11 mars 1951. Compte rendu des Séances, Textes et Documents". in Bulletin de l'Union missionnaire du Clergé, 1953, 109, p.24-26.

 

CONSEIL COLONIAL Compte rendu analytique des séances. Brussel, Lesigne, 1914.

CONSEIL COLONIAL Compte rendu analytique des séances. Brussel, Lesigne, 1919 tot en met 1950.

 

Premier Congrès Colonial National. Compte Rendu des séances. Bruxelles, 18-19-20 december 1920. Bruxelles, A. Lesigne, 1921, 450p.                         

 

IIe Congres Colonial belge. Bruxelles, 6 et 7 février 1926. Compte rendu et rapports des séances. Bruxelles, Lesigne, 1926, 438p.

 

IIIe Congrès Colonial national, Bruxelles, 6 et 7 décembre 1930. deel I Rapports, deel II Comptes Rendus. Bruxelles, Lesigne, 1931, 200p.

 

IVe Congrès Colonial belge.  Bruxelles, 29-30 juni 1935. Compte Rendus. Bruxelles. Louis, 1935, 128p.

 

Congrès Colonial Belge. IVe Session 1935, Rapports. Bruxelles, Louis, 1935, 160p.

 

Congrès Colonial National. VIe Session. Tenue au Senat de Belgique les 4 et 5 octobre 1947. Comptes rendus des déances et Rapports préparatoires. Bruxelles, Louis, [1948], 543p.

 

GUEBELS (L.). Relation complète des travaux de la commission permanente pour la protection des indigènes. Gembloux, Duculot, s.d., 754p.

 

SEMAINE DE MISSIOLOGIE en 11, 12, 13, 14 septembre 1923. Louvain, Theologat de Scheut, 31 p.

 

SEMAINE DE MISSIOLOGIE en 8,9,10 septembre. Louvain, 1924, 34p.

 

Les Aspiration Indigènes et les Missions. Compte rendu de la troisième semaine de missiologie de Louvain.  Louvain, Museum Lessianum, 1955, 200p. (Museum Lessianum, Section Missiologique NE 4)                       

 

Autour du problème de l'Adaptation. Compte rendu de la quatrième semaine de missiologie de Louvain (1926).

Louvain/Bruxelles/Paris, Desbarax/Dewit/Giraudon en Casterman, 1926, 263p. (Museum Lessianum, Section Missiologique NE6).                                      

 

Les Elites en pays de Mission.  Compte rendu de la cinquième semaine de missiologie de Louvain (1927). Louvain, Museum Lessianum, 1927, 254p. (Museum Lessianum,  Section Missiologique NE 8)

 

L'âme des peuples à évangéliser. Compte rendu de la sixième semaine de missiologie de Louvain (1928).  Louvain, Museum Lessianum, 1928, 225p. (Museum Lessianum  Section Missiologique NE 10)                                           

Les obstacles à l'apostolat. Compte rendu de la septième Semaine de Missiologie de Louvain (1929). Louvain, Museum Lessianum, 1929, 260p. (Museum Lessianum,  Section Missiologique)

 

Les conversions. Compte rendu de la huitième semaine de missiologie de Louvain  (1930). Louvain, Museum Lessianum, 1930, 272p. (Museum Messianum  Section Missiologique NE 14)

 

Après la conversion. Compte rendu de la neuvième semaine de missiologie de Louvain (1931). Leuven, Museum Lessianum, 1931, 206p. (Museum Lessianum  Section Missiologique NE 16)

 

L'action catholique aux Missions. Compte rendu de la dixième semaine de missiologie de Louvain   (1932). Louvain, Museum Lessianum, 1932, 284p. (Museum Lessianum Section Misssiologique NE18)

            

L'éducation Chrétienne aux Missions. Compte rendu de la onzième semaine de missiologie de Louvain (1933).  Louvain, Museum Lessianum, 1933, 342p. (Museum Lessianum section missiologie NE 20).

 

Mariage et famille aux Missions. Compte rendu de la douzième semaine de missiologie (1934). Louvain, Museum Lessianum, 1934, 280p. (Section missiologique )

 

Exspectatio Gentium. Compte rendu de la XIIIE semaine de missiologie de Louvain. (1935). Bruxelles, Edition Universelle, 1935, 332p. (Museum Lessianum  Section Missiologique NE 24

 

La sorcellerie dans les pays de mission. Compte rendu de la XIVE Semaine de Missiologie de Louvain (1936). Brussel, Edition Universelle, 1936, 468p. (Museum Lessianum  Section Missiolique NE25)

 

La mission et les joies populaires. Volksvermaak in de missie. compte rendu de la XVIE semaine de missiologie de Louvain (1938). Brussel, Edition Universelle, 1938, 448p. (Museum Lessianum  Section Missiologique NE26)

 

La famille noire en Afrique. Compte rendu de la XVIIE Semaine de Missiologie de Louvain (1946). Leuven/Brussel, Edition de l'Aucam/Edition Universelle, 1946, 100p. (Museum Lessianum Section Missiologique NE29 of 27?[de gedrukte 29 werd doorstreept en overschreven naar Nr 27]).                              

Le rôle de la femme dans les missions. Rapports et compte rendu de la XXE semaine de missiologie de Louvain. 1950. Brussel/Parijs, Edition Universelle/Desclée De Brouwer, 1950, 274p.

 

 

GEHANTEERDE WERKEN

 

ABENG (N.Z.), CHEZA (M.), DE MEESTER (P.) et autres. La théologie africaine. D'ici au synode continental africain. Assumer la culture et transformer la vie. Ottignies, Louvain La Neuve, Noraf, 1989, 126p.

 

ALLARY (Johan, s.j.). "Libala Mwinda. Het Zaïrese 'huwelijk in het licht'". in Rondom Gezin, X, 1990, 4, p.205-207.

 

BLONDEEL William. "Het evangelisatiewerk der Katholiek missies binnen de kolonisatie van Kongo, 1876-1926. Detailstudie; Witte Paters en broeders van de Christelijke Scholen." Gent, R.U.G., (onuitgegeven licentieverhandeling), 1973, dl.I en dl.II, 302 en 160p.

 

BLONDEEL (William). Les missionnaires catholiques et la "Commission pour la Protection des Indigènes" (1896-1923) Genèse de la formulation d'une vision globale sur les "Institutions Indigènes". Les positions à l'égard de l'organisation familiale et le fétichisme. in L'église Catholique au Zaïre. Un Siècle de croissance (1880-1980).Kinshasa-(...), Sécrétariat Générale de l'Episcopat, 1981, p.230-260))

 

BLONDEEL (William). "De missies".  in Afrika Focus vol.2, Nr.1, 1986, pp.120-123.

 

BOUDENS (Robrecht). Rond Damiaan. Handelingen van het colloquiym n.a.v. de honderdste verjaardag van het overlijden van pater Damiaan 9-10 maart 1989. Leuven, Universitaire Pers, 1989, 317p. (Kadoc-studies 7)

 

BUHLMAN (W). Er komt een derde Kerk. De uitdaging van de derde wereldkerk. Hilversum, Gooi en Sticht, 1976, 378p.

 

Bulletin Officiel du Congo belge  (publié par le Ministère des Colonies.) Vanaf 1924: Bulletin Officiel du Congo belge et du Ruanda-Urundi

 

Bulletin administratif du Congo belge. (Publié par le Secrétariat Général à Boma, later : Léopoldville.)

 

BURNHAM (Phillip). Changing themes in the analysis of African marriage. in PARKIN (D.) and NYAMWAYA (D.) Transformations of African Marriage. Manchester, University Press, 1987, p.37-55. (International African Institute.)

 

BURSSENS H. Encyclopedie van de Afrikaanse etnologie. Gent, R.U.G., 1988. (onuitgegeven cursus)

 

CEPSI. La protection légale du Mariage Monogamique au Congo Belge. in Bulletin du centre d'Etudes des Problèmes Sociaux Indigènes. Elisabethville, 1950, 2, p.87-201.

 

CARRIER (Hervé). Evangile et cultures de Leon XIII à Jean Paul II. Rome-Paris, Liberia editrice Vaticana, et Editions Mediaspaul, 1987.

 

CHARLES (Pierre). Les dossiers de l'action missionnaire. Louvain, Aucam, 1938-1939, Deuxième Ed., 422p.

 

CORNELSEN-VELHAGEN und KLASING. Putzger historischer Weltatlas. Berlin, Velhagen & Klasing, 1983.

 

CORNEVIN (R.). l'Afrique noire de 1919 à nos jours. Paris, Presse Universitaire de France, 1973, 252p.

 

CUYPERS (L.). "La coöperation de l'Etat Independant du Congo avec les missionaires Catholiques". in Revue d'histoire Ecclésiastique, 1970, 65, p.30-55.

 

DE HEMPTINNE (J.). "La politique Indigène du Gouvernement belge". Revue Congo, 1928, octobre, p.359-374.

 

DE MEEUWS FR. EN STEENBERGHEN  DR. Les Missions Religieuses au Congo Belge. Anvers, 1947, 209p.

 

DEGRIJZE (Karel) Kolonisatie en dekolonisatie. Gent, R.U.G., (niet uitgegeven syllabus), 1988.

 

DEGRIJSE (O.). De derde Kerk wordt missionair. Brugge, Tabor, 1983.

 

DEGRIJSE (O.) Van Missie tot jonge Kerk. De Wereldmissie vanaf haar ontstaan (vijftiende eeuw) tot Vatikaan II. Leuven, K.U.L., 1981, (niet uitgegeven syllabus), 363p.

 

DE VOS (Stanislas) "La politique indigène et les missions catholiques". in Revue Congo, II, 1923, dec., p.635-657.

 

ENGELBERT (Mveng). L'Afrique dans l'Eglise. Parole d'un croyant. Paris, l'Harmattan, 1985[?], 228p.

 

FAINZANG (Sylvie) et JOURNET (Odile). La femme de mon mari. Anthropologie du mariage polygamique en Afrique et en France. Paris, L'Harmattan, 1988, 172p.

 

GADILLE (J.), DERRE (J.), MONTCLOS (X), PLONGERON (B.) en andere. Civilisation chrétienne. Approche historique d'une idéologie XVIIIe-XXe siècle. Paris, Beauchesne, 1975, 374p.

 

GANN (l.H.) en DUIGNAN (Peter). Reflections on imperialism and the scramble for Africa. in GANN (L.H.) and DUIGNAN (Peter). Colonialism in Africa 1870-1960. Volume 1; The history and politics of colonialism 1870-1914. Cambridge, University Press, 1969, p. 100-129.

 

HALEWIJCK DE HEUSCH (Michel).  La  Charte Coloniale.  Commentaire de la Loi du 18 octobre 1908 sur le gouvernement du Congo belge. Brussel, Weissenbruch, 1910, 322p. (deel I)

 

HASTINGS (Adrian). A History of African Christianity, 1950-1975. Cambridge, University Press, 1979, 336p. (African Studies Series 26)

 

HAUBEN (Marcel). Contribution à la solution pastorale de la problématique du mariage africain et de son paiement. Roma, Herder, 1966, 205p. (Dissertation en vue de l'obtention du grade de Docteur en Théologie Morale.)

 

HILLMAN (Eugène).Polygamy reconsidered. African plural marriage and the Christian Churches. N.Y., Orbis books Maryknoll, 1975, X-266p.

 

KAYONGO-MALE (D.) and ONYANGO (Ph.). The Sociology of the African Family. London, Longman, 1984, 124p.

 

KISEMBO (B.), MAGESA (L.) and SHORTER (A.). African Christian Marriage.  London/Dublin, G. Chapman, 1977, 242p.

 

LEGRAIN (M.). Mariage chrétien. Modèle unique. Questions venues d'Afrique. Paris, chalet, 1978, 123p.

 

LUYCKS (Th.). Politieke geschiedenis van Beligië. Amsterdam-Brussel, Elsevier, 1978, 765p.

 

MALULA (Joseph). "Huwelijk en gezin in Afrika. Over het gewoonterechterlijk huwelijk". in Rondom gezin, VI, 1985, 3, pp.131-141.

 

MANGA BEKOMBO PRISO "De afstammingslijn. Het gezin en zijn leden". in Afrika.  Unesco Koerier, 1989, 193, p.16-21.

 

MARKOWITZ (Marvin David). The political role of christian missions in the belgian Congo. 1908-1960. Colombia, University Microfilms, 1968, 515p.

 

MULLER (Joseph). Missionarische Anpassung als theologisches Prinzip. Münster, Aschendorff, 1973, 322p. (Missionswissenschaftliche Abhandlungen und Texte)

 

NECKERS (Jan) en FOUTRY (Vita). Als een wereld zo groot waar uw vlag staat geplant. Kongo 1885-1960. Brussel, BRT-Instructieve Omroep, 1986, 248p.

 

NEDERVEEN PIETERSE (Jan). Wit over zwart. Beelden van Afrika en zwarten in de Westerse populaire cultuur. Amsterdam, Koninklijk instituut voor de tropen, 1990, 257p.

 

PELHAM GROVES (Charles). Missionary and humantarian aspects of imperialism from 1870 to 1914. in GANN (L.H.) and DUIGNAN (Peter). Colonialism in Africa 1870-1960. Volume 1; The history and politics of colonialism 1870-1914. Cambridge, University Press, 1969, p.462-497.

 

PHILLIPS (Arthur) (ed.). Survey of African marriage and family life. London, New York, Toronto, Oxford university press, 1953, 462p. (International African Institute)

 

PIRON (P.) et DEVOS (G.). Codes et lois du Congo belge. 1954, (Zevende uitgave).

 

PIROTTE (Jean) e.a.. Evangelisation et cultures non-européennes. Guide des chercheurs en Belgique francophone. Louvain, 1989.

 

RADCLIFF-BROWN (A.R.) and FORDE (D.). African systems of kinship and marriage. London, University Press, 1950, 400p. (International African Institute)

 

Recueil mensuel des circulaires, instructions et ordres de service. Boma, 1922.

 

ROELENS "Le respect de la coutume indigène". in Revue Congo, II, 1921, p.497-505.

 

ROMANIUK (Anatole), La fécondité des populations congolaises. Paris, Mouton, 1967, 348p.

 

ROEYKENS (P.A.). La période initiale de l'oeuvre africaine de Léopold II. Nouvelles recherches et documents inédits (1875-1883). Brussel, Koninklijke Academie voor Koloniale Wetenschappen, 1957, 260p. (Klasse der Morele en Politieke Wetenschappen X)

 

RYCKMANS (Pierre).  La politique coloniale. s.l., Rex, [1933], 117p.

 

SLADE (RUTH). The Belgian Congo. With an additional chapter by Marjory Taylor. London, Oxford university ress, 1961, 82p.             

    

SLADE (Ruth). English-speaking missions in the Congo Independent State. (1878-1908). Koninlijke Academie voor Koloniale Wetenschappen. KI. der Morele en Politieke Wetenschappen, Verhandelingen, Brussel, 1959, 432p.

 

STENGERS (Jean). Belgique et Congo: L'élaboration de la Charte Coloniale. Bruxelles, La Renaissance de livre, 1963, 251p.

 

STENGERS (Jean). The Congo Free State and teh Belgian Congo before 1914. in GANN (L.H.) and DUIGNAN (Peter). Colonialism in Africa 1870-1960. Volume 1; The history and politics of colonialism 1870-1914. Cambridge, University Press, 1969, p.261-293.

 

STENGERS (Jean). Introduction. in Bijdragen over de Aardrijkskundige Conferentie van 1876. Brussel, Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, 1976, p. VII-XXV.

 

STORME (Marcel). La Conférence et les missions catholiques. in Bijdragen over de Aardrijkskundige Conferentie van 1876. Brussel, Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, 1976, p. 439-453.

 

TEMPELS (Placied). Bantoe-filosofie. Antwerpen, De Sikkel, 1946.

 

TEMPELS (Placied). Le mariage indigène et la loi. in Kongo-Overzee, IX, 1943, p.265-282.

 

TIETMEYER (Elisabeth). Frauen heiraten frauen. Studien zur Gynaegamie in Afrika. München, Klaus Renner verlag, 1985, 159p.

 

TSHIBANGU (Tshishiku). L'évolution des thèmes des assemblées des supérieurs et évêques des missions catholique du Zaire. in L'église Catholique au Zaïre. Un siècle de croissance (1880-1980). Kinshasa-gamba, Sécrétariat Général de l'épiscopat, 1980

 

VAN DE MAELE (Johan). De rol van staat, privé en Kerk in de kolonisatie van Belgisch Kongo: Het sociaal-economisch paternalisme. (1920-1940). Gent, R.U.G., 1985, 429p. (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling).

 

VAN DER KERKEN (G.). Les sociétés bantoues du Congo Belge. Bruxelles, Bruyllant, 1920.

VAN  WING (Joseph). Etudes Bakongo. Sociologie - religion et magie. Brussel, Desclée De Brouwer, 1959, 512p. (Museum Lessianum. Section missiologique nE 39).     

 

VAN WING (Joseph). "La Polygamie au Congo Belge". Africa, XVII, 1947, p.93-102.

 

VAN WING (Joseph). La situation actuelle des populations congolaises. Institut Royal Colonial Belge Bulletin des Séances, XVI, 1945, p.584-605.

 

VINTS (Luc). Kongo, made in Belgium. Beeld van een kolonie in film en propaganda. Leuven, Kritak, 1984, 116p.

 

WELBOURN (F.B.). Missionary stimulus and African responses. in TURNER (Victor). Colonialism in Africa. 1870-1960. Vol. 3 profiles of change: African society and colonial rule. Cambridge, University press, 1971, p.310-346.

 

 

INTERVIEUW

Intervieuw met Pater Hulstaert, 1O oktober 1989, 16u-17u, Boelaerlei 11, Borgerhout.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende