Polderbesturen in het Waasland gedurende de Franse tijd. (Bart Verelst)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

ASSAERT (G.), Inventaris van Archief van Polders in het Land van Waas., Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1984, 167 p.

 

AUGUSTYN (B.), “Dijkgraaf van Vlaanderen. (1586-1765).”, in: De Centrale Overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden., Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1994, pp. 777-781.

 

AUGUSTYN (B.), “Polders en Wateringen in maritiem Vlaanderen”, in: De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795., Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1997, pp. 594-621.

 

BEECKMAN (A. A.), Nederland als Polderland., Zutfen, W. J. Thieme en Cie., 1884, s.p.

BOUWMAN P.J., Geschiedenis van den Zeeuwschen Landbouw en van de Zeeuwsche Landbouwmaatschappij., Wageningen, s.n., 1946, s.p.

 

DE HULLU (J.) en VERHOEVEN (A. G.), Andries Vierlingh. Tractaet van Dykagie., ‘s Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1920, 440 p.

 

DE REU (E.), “Historisch-geografisch onderzoek betreffende de moergronden in de Vier Ambachten tijdens de XIIe, XIIIe en XIVe eeuw.”, in: De Vier Ambachten, Hulst, Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten, 1960-1961, pp. 54 sq.

 

FOCKEMA-ANDREAE (S. J.), Overzicht van de Nederlandse Waterschapsgeschiedenis., Leiden, E. J. Brill, 1952, 49 p. (Studiën over waterschapsgeschiedenis, VIII)

 

GALLÉ (P. H.), Beveiligd Bestaan. Grondtrekken van het middeleeuwse waterstaatsrecht in Z.W.-Nederland en hoofdlijnen van de geschiedenis van het dijkbeheer in het gebied, 1200-1963., Delft, W. D. Meinema N.V., 1963, 372 p.

 

GENICOT (L.), Histoire des routes belges depuis 1704, Bruxelles, s.n., 1948, s.p.

 

GOOSSENS (M.), The Economic Development of Belgian Agriculture. A Regional Perspective, 1812-1846., Leuven, Leuven University Press, 1993, 443 p.

 

HUYS (E.), onuitgegeven schriftelijke neerslag van lezing, september 2000, Damme.

 

LINDEMANS (P.), Geschiedenis van de Landbouw in België, Antwerpen, s.n., 1952, s.p.

 

M. J. WOLTERS (M. J.), Receuil de lois, arrêtés, règlements, etc. concernant l’administration des eaux et poldres de la Flandre Orientale., Gent, H. Hoste, 1869, s.p.

 

MONCKHOUSE (F. J.), A Regional Geography of Western Europe., Edinburg, s.n., 1946, s.p.

 

OBREEN (H.) en Van Loey (A.), De oudste Middelnederlandse oorkonden, Leiden, s.n., 1934, s.p.

 

PAUWELS (A.), Polders en Wateringen., Antwerpen, NV Standaard, 1935, 253 p.

 

PAUWELS A.), De oorsprong van de Belgische Polderwetgeving. De politiek van Frankrijk (1794-1814) ten aanzien van de polders. De wording van de keizerlijke organieke decreten van den 11 januari en van den 28 december 1811., Antwerpen, De Sikkel, 1937, 206 p.

 

PIRENNE (H.), De Geschiedenis van België, Gent, s.n., 1930,  s.p.

 

ROTTIER (H.), La Flandre Zélandaise. Étude de géographie régionale., Anvers, Ripa, 1970, 275 p.

 

s.n., Almanach du Département de L’Escaut, Gand, s.n., 1811-1830, s.p.

 

s.n., Faipoult. Mémoire statistique du département de l’Escaut., Gent, s.n., 1960, 200 p.

 

SCHRAMME (J.), Des Polders., Bruxelles, Larcier, 1904, 312 p.

 

SCHRAMME (J.), Les Wateringues., Brugge, s.n., 1899, 200 p.

 

SHORER (J. A.), De geschiedenis der calamiteuse polders in Zeeland, tot het reglement van 20 januari 1791., Leiden, Eduard Ijdo, 1897, 200 p.

 

STEIGINGA-KOUWE (S. E.), Zeeuws-Vlaanderen, Den Haag, s.n., 1950, s.p.

 

VAN DER WEE (H.), “De groei van de Nederlandse haringindustrie en het raadsel van het Zeeuwse zout.”, in: De Vier Ambachten, Hulst, Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten, 1964-1965,  s.p..

 

VAN DER ZANDEN (J. L.), “The Development of Agricultural Productivity in Europe”, in: CORN publication series, II, Land productivity and agro-systems in the North Sea area. Middle Ages - 20th Century., Turnhout, Brepols, 1999, pp. 357-377.

 

HOPPENBOUWERS (C. M.), “Crop Yields in Dutch agriculture.”, in: CORN publication series, II, Land productivity and agro-systems in the North Sea area. Middle Ages - 20th Century., Turnhout, Brepols, 1999, pp. 85-113.

 

VAN GERVEN (R.), De Scheldepolders van de Linkeroever (Land van Waas en Land van Beveren), Beveren, Polder van het Land van Waas, 1977, 680 p.

 

VANCRAEYENEST (D.), “Polders en Wateringen”, in: INBEL Cahier, VI, Brussel, INBEL, 1989, 48 p.

 

VERHULST (A.), Het Landschap in Vlaanderen in historisch perspectief., Antwerpen, s.n., 1964, s.p.

 

VERHULST (A.), Landschap en Landbouw in Vlaanderen., Brussel, Gemeentekrediet, 1995, s.p.

 

VERLINDEN (C.), Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen., Brugge, De Tempel, 1972, s.p.

 

WATERSCHOOT (M. A.), De Vlaamsche kustvlakte. Bijdrage tot de geschiedenis van het Vlaamsche Polderland langs zee en Honte., Langemark, N.V. Vonksteen, 1939, 135 p.

 

ARCHIEFBRONNEN

 

Rijksarchief Gent,

Provinciaal Archief,

afdeling: Scheldedepartement

 

I..7.1.1-2056

In- en uitgaande correspondentie, affiches, certificaties en een tabel, over de openbare aanbesteding van dijkwerken in het Scheldedepartement in het jaar X

 

I..7.1.1-2390/2

...betaling van werken aan de polders in het jaar XI (vb. van een mandaat van die betaling; bijhorende staat van de te mandateren sommen; bijhorende brief)

 

I..7.1.1-2556

Indicatieve staat van de polders in het Scheldedepartement die belast worden, in uitvoering van de wet van 29 floréal jaar X (naam, beheerders, situering, oppervlakte, geïnde som...)

 

I..7.1.1-2611/3

In- en uitgaande correspondentie m.b.t. comptabiliteit en belastingen der polders.

 

I..7.1.1-2729

Aanbesteding voor dijkwerken in Breskens, 1810.

 

I..7.1.1-7125

Wetgeving en instructies betreffende het beheer van de polders (hfst onderhoud en herstelling van sluizen, dijken, waterlopen en de belasting om dit te financieren)

 

I.7.1.1-K/2025/27

 

Summiere landbouwtelling in de gemeente Verrebroek (1801)

 

 

Rijksarchief Beveren,

afdeling: Archief van Polders in het Land van Waas

 

I.13-15

Generale Vrije Polders van de landen van Waas en Beveren, Resolutieboeken, 1691-1866.

 

VII.1

Doelpolder, Octrooi van Filips II voor indijking van de schorre Den Doel, groot 3.000 gemeten, 1567, dec. 23.

 

XVII.1

Octrooi van de aartsherogen albert en Isabella voor de polder van Sint-Anna en het schor van Ketenis, 1614

 

XVIII.5

De Verenigde Polders van Sint-Gillis-Waas, Correspondentie,  1890-1962.

 

XX.8

Roodemoer, Land- en Geschotboek, 1777

 

XXIII.1

Verrebroekpolder, Algemene Vergadering, 1726-1852

 

XXIII.278

Verrebroekpolder, Grasverpachtingen, 1742-1923

 

XXIII.282

Verrebroekpolder, Verhuring van dijken, 1940-1946

 

XXVIII.41

De Verenigde Polders van Sint-Gillis-Waas, Akten van openbare verkopen van bomen, 1887-1954

 

XXVIII.42

Boomveilingen, overzicht en correspondentie.s.d.

 

 

Polder Land van Waas, Verrebroek

privé-archief

 

570

Geschotboek van St-Anna-Ketenisse, 1804-1834

4715

Waasse Polders Rekeningen.

172.2.5046

Resolutieboek van de Verenigde Polders van Sint-Gillis-Waas, 1753-1973

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende