Participatie en betrokkenheid in een ontmoetingshuis voor patiŽnten met ernstige en langdurige psychische problemen. (Eveline Mertens)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

 In de eerste plaats wens ik mijn promotor, Prof. Dr. Chantal Van Audenhove, van harte te bedanken. Vanuit haar kennis en ervaring bracht zij mij vele nieuwe inzichten bij. Door haar opbouwende kritiek, bleef ik alert. Dankzij haar maakte ik een zeer verrijkend leerproces door, waarvoor mijn hartelijke dank.

 

 Eveneens wil ik mijn oprechte dank betuigen aan Katleen De Rick om mij te begeleiden bij het uitvoeren van het onderzoek.

 

 Verder wens ik de medewerkers van het ontmoetingshuis ZigZag, te Sint-Niklaas, hartelijk te bedanken. Vooral de medewerking van Ronny Soontjens (coŲrdinator van ZigZag) en Bettina Aps zou ik graag benadrukken. Zij gaven me uitvoerig uitleg en ondersteuning bij de afname van de vragenlijsten.

 

 Bij deze gelegenheid houd ik er aan mijn ouders van harte te bedanken. Ik dank hen om mij de kans te hebben gegeven om verder te studeren. Ook steunden ze me voortdurend en luisterden ze met volle interesse naar mijn ervaringen en bekommernissen tijdens momenten van stress.

 

 Tenslotte ben ik mijn vrienden erg dankbaar. Met hen kon ik mijn en hun ervaringen delen. Ook gaven zij mij aangename momenten van ontspanning, waardoor ik mijn gedachten kon verzetten en daarna weer aan de slag gaan.

 

 

Van harte bedankt!

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende