De Tweede Wereldoorlog in Middelkerke. Een korte aanfluiting van het democratisch bestuur. (Stefaan Ingelbrecht)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Dit werk is tot stand gekomen onder de leiding van professor Bruno De Wever.  Ik dank hem en de twee commissarissen, professor Luc François en Nico Wouters, voor hun suggesties.  Heel wat mensen hebben mij de afgelopen twee jaar bijgestaan door hun tijd, hun kennis en hun verzamelingen met mij te delen.  Mijn dank gaat uit naar Firmin Baeckelandt, Jean-Pierre Bultynck, Julien Desseyn, Roger Ester, René Mollet, Gabriële Vandenberghe en Ronny Van Troostenberghe.  Marc Constandt gaf mij in het gemeentearchief alle faciliteiten om de documenten in te kijken.  Hetzelfde gold voor het personeel van het Provinciearchief van West-Vlaanderen en het Rijksarchief te Beveren-Waas.  De snelle werking van het gemeentebestuur van Middelkerke en het Provinciebestuur van West-Vlaanderen zorgde ervoor dat het onderzoek zonder onderbreking kon worden verder gezet.

Tenslotte wil ik nog mijn ouders bedanken.  Dankzij hen heb ik de afgelopen vier jaar zorgeloos kunnen studeren.  Mijn vader besteedde, zonder morren, heel wat tijd aan het verbeterwerk en was een gewillig chauffeur.  Mijn moeder nam talrijke klussen op haar schouders, die ervoor zorgden dat ik ononderbroken kon werken aan deze scriptie.  Ik dank hen voor deze vaak ongemerkte, maar noodzakelijke hulp

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende