Het Mexicaanse avontuur van Maximiliaan en Charlotte door Belgische ogen. Het Mexicaanse keizerrijk in de dagbladpers ( 1864-1867). (Wim Bouw)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Ik ben bij het schrijven van deze licentiaatverhandeling door verschillende mensen geholpen. Het is dan ook niet meer dan correct om deze even te bedanken.

Op de eerste plaats komt natuurlijk mijn promotor dr. V. Viaene voor zijn uitstekende begeleiding en assistentie.

 

Ook mijn ouders wil ik bedanken voor hun niet aflatende steun. Net zoals mijn grootouders, die hun zolder ter beschikking wilden stellen zodat de grote papiermassa zich daar ongestoord kon opstapelen. Verder wil ik Joris bedanken voor zijn hints over de opbouw van een goede thesis en het nalezen van vele voorlopige teksten.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende