Mensen en mode in de jaren '90 : de theorie van Helmut Gaus kritisch benaderd. (Melissa Bombeke)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

       Met dit eindwerk zet ik symbolisch een punt achter mijn opleiding Communicatiewetenschappen. Het waren vier oprecht mooie jaren die me altijd bij zullen blijven.

 

       Onrechtstreeks hebben heel wat mensen bijgedragen tot het eindresultaat van deze verhandeling. Daarom ook hier een woordje van dank.

 

       In het bijzonder dank ik mijn promotor Prof. Dr. Gust De Meyer, voor de fijne samenwerking, de tips en opbouwende commentaren. Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn ouders voor hun niet aflatende steun bij deze intellectuele uitdaging, voor hun geduld en geloof in mij. Mijn zus en broers dank ik voor de morele steun en bemoedigende woorden wanneer het moeilijk was. Tenslotte draag ik ook mijn vrienden een warm hart toe voor de ontspannende, kalmerende momenten en lieve gebaren.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende