De Vlaamse Beweging in Mechelen (1945-1970). (Karen Camps)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

WOORD VOORAF

 

In de loop van de voorbije twee jaren is een aantal mensen mij bijzonder van dienst geweest bij het voltooien van mijn eindverhandeling. Nu de opdracht achter de rug is, wil ik hen graag bedanken voor hun hulp.

 

In de eerste plaats ben ik een woord van dank verschuldigd aan mijn promotor Prof. Dr. Louis Vos, voor het aanreiken van dit interessante onderwerp. Bart De Wever wil ik bedanken voor de tijd die hij heeft gestoken in het lezen en begeleiden van deze eindverhandeling. De heer Daniël Vanacker, die mij dankzij zijn kennis over het Vlaams-nationalisme nuttige tips heeft kunnen bezorgen, verdient mijn lof.

 

Verder rest mij nog het Mechels stadspersoneel te danken. Dankzij hun hulp werden de talrijke bezoeken aan het stadsarchief zeer aangenaam gemaakt. Met plezier ging ik ook naar huize Neefs, waar Piet Neefs en zijn gezin mij met veel welwillendheid doorheen het archief van grootvader Cyriel Neefs loodsten.

 

Niet te vergeten zijn mijn Leuvense vrienden. De immer humoristische meiden op kot, de trouwe vrienden uit de humaniora, de collega’s van moderne geschiedenis, en bovenal mijn vroegere collega’s van oude geschiedenis zijn en blijven van een onschatbare waarde. Zonder hun morele steun zouden de afgelopen twee jaren er voor mij geheel anders hebben uitgezien.

 

Ten slotte zou ik van de gelegenheid gebruik willen maken om mijn ouders te danken, omdat zij, ondanks hun dromen over meer ‘toekomstgerichte’ studies, mij toch de mogelijkheid gegeven hebben deze vierjarige studie van het verleden aan te vangen en tot een goed eind te brengen.

 

Leuven – Mechelen 2002

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende