De Koninklijke Marine ten tijde van de oprichtingsjaren van de NAVO. (Paul Karsmakers)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Literatuur

 

Brouwer, J.W.L., ‘Dutch naval policy in the Cold War period.’, in: Bruijn, Jaap R., Van Dissel, Anita M.C.  e.a. (ed.), Strategy and response in the twentieth century maritime world. Papers presented to the fourth British-Dutch maritime history conference. (Amsterdam 2001)

 

Brouwer, J.W.L. en Megens, C.M., ‘Het succesvolle verzet van de Koninklijke Marine tegen taakspecialisatie in de NAVO, 1949-1951.’, in: Transaktie – jrg.21, nr.1 (maart 1992)

 

Brouwer, J.W.L., ‘Moorman, Henricus Cornelis Willem (1899-1971)’, in: Biografisch Woordenboek van Nederland 4 (Den Haag 1994) via (http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn4/moorman)

 

Brouwer, L., Tussen vloot en politiek. Een eeuw marinestaf 1886-1986. (Amsterdam 1986)

 

Centraal Archievendepot – Ministerie van Defensie (CAD-MvD), Defensienota 1954

CAD-MvD, Marineoperatiën (MO), dossiernr. 181244, dd 05-08-1949

 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Statistische Zakboeken 1950, 1951-1952 en 1953 (Utrecht 1951-1953)

CBS, Vijfennegentig jaren statistiek in tijdreeksen 1899-1994 (Den Haag 1994)

 

Department of State, Foreign relations of the United States: diplomatic papers. 1948 vol. III: Western Europe

(Washington 1974)

 

Dinan, Desmond, Ever closer union. An introduction to European integration. (Basingstoke e.a. 1999)

 

Van der Eng, Pierre, De Marshall-hulp. Een perspectief voor Nederland, 1947-1953. (Houten 1987)

 

Europasite (http://www.europasite.net/1932tot1944.htm)

 

De Fraye, Herman, ‘Denmark, Norway, and Iceland’, in: Omer de Raeymaeker, Willy Andries e.a., Small powers in alignment (Leuven 1974)

 

De Geus, P.B.R., Staatsbelang en krijgsmacht. De Nederlandse defensie tijdens de Koude Oorlog. (Maassluis 1998)

 

Geyl, P., Nederland en de oorlog. Beschouwingen naar aanleiding van prof. Telders’ ‘Nederlands onzijdigeheid’ (Utrecht 1939)

 

Govaerts, Frank, ‘Belgium, Holland and Luxembourg’, in: Omer de Raeymaeker, Willy Andries e.a., Small powers in alignment (Leuven 1974)

 

Hellema, D.A., Buitenlandse politiek van Nederland (Utrecht 1995)

 

Hogan, Michael J., The Marshall Plan: America, Britain and the reconstruction of Western Europe, 1947-1952 (Cambridge 1987)

 

Holbraad, Carsten, Danish neutrality. A study in the foreign policy of a small state. (Oxford 1991)

 

Honig, Jan Willem, Defence policy in the North Atlantic alliance: the case of the Netherlands. (Westport   1993)

 

Collectie Instituut Militaire Geschiedenis, Uittreksel Defensienota 1950

 

Ireland, Timothy P., Creating the entangling alliance. The origins of the North Atlantic Treaty Organization  (Londen 1981)

 

Ismay, Hastings Lionel, Nato, the first five years 1950-1954. (Parijs 1954)

 

Kaplan, Lawrence S., A community of interests: NATO and the Military Assistance Program, 1948-1951. (Washington 1980)

 

Klep, Christ en Van Gils, Richard, Van Korea tot Kosovo. De Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945 (Den Haag 1999) (in: collectie CAD-MvD)

 

Lademacher, H., Geschiedenis van Nederland (Utrecht 1993)

Van Lieshout, M., ‘De bedreiging van het Marshallplan. Het Russische wantrouwen tegenover het Europese herstelprogramma.’, in: Skript 1 (1988)

 

Lubbers, J.H., Van overloop naar overheveling: mogelijkheden tot vergroting van de doelmatigheid in het Nederlandse financiële defensiebeleid (Proefschrift Rotterdam) (Leiden 1962)

 

Maritieme component, Belgische marine (http://www.mil.be/navycomp/history/index.asp?LAN=N&PLACE=1)

 

Megens, C.M., American aid to NATO allies in the 1950s: the Dutch case. (proefschrift 1994 Rijks Universiteit Groningen) (Amsterdam 1994)  

 

Megens, C.M., ‘Militaire hulpverlening in de jaren vijftig – De Amerikaans hulp aan Nederland.’, in: Internationale Spectator, vol. 36 (1982)

 

Megens, C.M., ‘Militair materieel van Nederlandse makelij: het materieelbeleid van de krijgsmacht en de Nederlandse defensie-industrie in de jaren vijftig.’, in: J. Hoffenaar en G. Teitler (ed.), De Koude Oorlog. Maatschappij en krijgsmacht in de jaren ’50. (Den Haag 1992)

 

Milward, Alan S., The reconstruction of Western Europe 1945-1951 (Berkeley e.a. 1984)

 

Nooteboom, S.G., Deugdelijke schepen. Marinescheepsbouw 1945-1995 (Zaltbommel 2001)

 

Nørby, Søren, The 2nd World War 1939-1945: Danish navy left without any military options (http://www.navalhistory.dk/August29.htm)

 

Powaski, Ronald E., The entangling alliance. The United States and European security, 1950-1993 (Westport 1994)

 

Raven, G.J.A., (ed.), De kroon op het anker. 175 jaar Koninklijke Marine (Amsterdam 1988)

 

Reychler, Luc, ‘The passive constrained: Belgian Security Policy in the 1980s’, in: Gregory Flynn (ed.), Nato’s northern allies: the national security policies of Belgium, Denmark, The Netherlands and Norway (Totawa 1985)

 

Schulte, A.W., Nederland en de Koreaanse oorlog (Doctoraalscriptie UvA 1993) (in: collectie CAD-MvD)

 

Siccama, J.G., ‘De defensiebegroting tussen 1945 en nu; een moeilijk te bepalen prijs, door de verschillend te waarderen gegevens’, in: R.W. van Dijk (ed.), De prijs van defensie: product van een politieke afweging. (Den Haag 1983)

 

Siccama, J.G., (ed.), Taakspecialisatie (Den Haag 1988)

 

Teitler, G., en Klinkert, W.,  Kopstukken uit de krijgsmacht. Nederlandse vlag- en opperofficieren 1815-1955. (Amsterdam 1997)

 

Teitler, G., ‘De Koninklijke Marine en de komst van de NATO.’, in: Marineblad, vol.99 (1989)

 

Telders, B.M., Nederlands onzijdigheid. Grondslagen en gevolgen (’s-Gravenhage 1939)

 

Volten, P.M.E., Voor hetzelfde geld meer defensie (Den Haag 1987)

 

Willems, J.M.J., De houding van de Nederlandse regering ten aanzien van de Korea-crisis en haar rol in de UNCURC, juni 1950 tot juni 1954 (Doctoraalscriptie Nijmegen 1986) (in: collectie CAD-MvD)

 

Woltjer, J.J., Recent verleden. Nederland in de twintigste eeuw. (Amsterdam 1994)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende