Magie in het Europa van de achttiende eeuw: realiteit en perceptie. (Nele Vranckx)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Deze thesis, die de bekroning vormt op de opleiding moderne geschiedenis, kon niet tot stand gekomen zijn zonder de medewerking van een aantal personen. Bij deze wil ik hen dan ook bedanken.

 

Vooreerst mijn oprechte dank aan mijn promotor dr. Dries Vanysacker, wiens begeleiding en hulp van onschatbare waarde was.

Daarnaast wil ik mijn ouders bedanken voor de geboden kans en hun steun doorheen de jaren. Mijn vrienden stonden steeds klaar met een luisterend oor en de nodige steun, en zorgden ook voor de nodige ontspanning. Undine en Sung Mee hebben de tijdrovende taak van het nalezen van de tekst ondernomen, waarvoor mijn dank.

Ook het personeel van de Leuvense universitaire bibliotheken ben ik erkentelijk voor hun geboden hulp.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende