Het politiek leven te Lokeren tijdens het interbellum (1918-1940). (Vicky T'Jampens)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord.

 

Deze licentiaatverhandeling was onmogelijk geweest zonder de bereidwillige medewerking van een aantal mensen.  In de eerste plaats willen we Nico Van Campenhout en het personeel van het Stadsarchief te Lokeren bedanken voor de nuttige raadgevingen en de hulp in de loop van ons onderzoek.  Vervolgens betuigen we ook onze dank aan het personeel van het Rijksarchief te Beveren-Waas, het Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging (AMSAB) en de verscheidene bibliotheekinstellingen die we de voorbije maanden bezocht hebben.  Verder willen we ook Tony Valcke bedanken voor de nuttige informatie over de provincie Oost-Vlaanderen en de provincieraadsverkiezingen.  Onze dankbaarheid gaat ook uit naar onze promotor, prof. dr. Luc François wiens raadgevingen en suggesties steeds welkom waren.  Tenslotte willen we ook onze ouders en vrienden bedanken voor de morele steun.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende