Het politiek leven te Lokeren tijdens het interbellum (1918-1940). (Vicky T'Jampens)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie.

 

1. Werken.

 

1.1 Werkinstrumenten.

 

 

- BEUSEN (P.), ROMBAUT (H.) en PAULY (M.). Bibliografie van de geschiedenis van de steden van België en van het Groothertogdom Luxemburg. Brussel, Gemeentekrediet, 1998, 895 p.

- FRANCOIS (L.), VANHAUTE (E.) en VRIELINCK (S.). De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis. II. Gent, Academia Press, 1995.

- HEYSE (M.) en VAN EENOO (R.). Bibliographie de l’histoire de Belgique – Bibliografie van de geschiedenis van België, 1914-1940. Leuven-Paris, 1986.

- VAN DEN EECKHOUT (P.) en VANTEMSCHE (G.) (eds.). Bronnen voor de studie van het hedendaagse België. 19de – 20ste eeuw. Brussel, VUB-Press, 1999, 1439 p.

 

 

1.2 Secundaire bronnen.

 

- BAETENS (J.). De socialistische arbeidersbeweging te Lokeren (1886-1929). Gent, Onuitgegeven licentiaatverhandeling, RUG, 1974. (R. Van Eenoo)

- BALTHAZAR (H.). Het maatschappelijk-politiek leven in België, 1918-1940. In: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, XIV, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1979, pp. 148-199.

- CAPITEYN (A.). Interbellum in Gent, 1919-1939. Gent, Stad Gent / Stadsarchief en Museum Arnold Vander Haeghen, 1995, 223 p.

- CRAEYBECKX (J.) en WITTE (E.). Politieke geschiedenis van België sinds 1830. Spanningen in een burgerlijke democratie. Antwerpen, Standaard, 1981, 535 p.

- DE COCK (K.). Het algemeen christelijk werkersverbond, 1919-1940, in het arrondissement Sint-Niklaas. Gent, Onuitgegeven licentiaatverhandeling, RUG 1986, (R. Van Eenoo)

- DE VOS (F.). Vergeten figuren uit eigen heem. Het domein Ueberg en zijn bewoner burgemeester August Raemdonck. De Souvereinen. Lokeren, XI, 3, september 1980, pp. 80-95.

- DE VOS (F.). In memoriam Prosper Van Cotthem. De Souvereinen. Lokeren, XX, 1, maart 1981, pp. 21-22.

- DE VOS (F.). Galerij van 11 Lokerse burgemeesters: August Raemdonck. De Souvereinen. Lokeren, XXIX, 1, maart 1998, pp. 22-29.

- DE WEVER (B.). Greep naar de macht. Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 1933-1945. Tielt, Lannoo, 1994, 701 p.

- DHONDT (J.). De evolutie van de partijen tussen de twee wereldoorlogen. In: Res Publica. , 1962, pp. 370-380

- DROSSENS (P.). Lodewijk Herbert (1872-1929). Een katholieke flamingantische burger. Gent, onuitgegeven licentiaatverhandeling, RUG, 1998. (L. François)

- GERARD (E.). De katholieke partij in crisis. Partijpolitiek leven in België (1918-1940). Leuven, Kritak, 1985, 548 p.

- HENDERICKX (L.) en HENDERICKX (R.). 125 jaar liberale beweging te Lokeren, 1872-1997. VLD-Lokeren, 1998, 184 p.

- HENDERICKX (L.). Leven en werk van Dr. Jan Persoons (1863-1924). In: VAN CAMPENHOUT (N.) (red.). Lokeren vroeger. Een huldeboek voor wijlen Eerwaarde Pater Dr. Vedastus Verstegen o.f.m. (1906-1989). Brugge, Uitgeverij Marc Van De Wiele, 1990, 152 p.

- JANSSENS (V.). De Belgische frank. Anderhalve eeuw geldgeschiedenis. Antwerpen-Amsterdam, Standaard, 1976, p. 433

- LEHOUCQ (N.) en VALCKE (T.). De fonteinen van de Oranjeberg: politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. 1: De instelling, de bevoegdheden en de verkiezingsresultaten. Gent, Stichting Mens en Kultuur, 1993, 404 p.

- LIEBAUT (H.). Prosper Thuysbaert (1889-1965). De Souvereinen. Lokeren, XV, 2, juni 1984, pp. 33-80.

- LUYCKX (T.). Politieke geschiedenis van België van 1789 tot heden. Amsterdam-Brussel, Elsevier, 1964, 559 p.

- MARTIN (D.). Regimecrisis en lokaal bestuur in het interbellum. Een comparatief sociaal profiel van Antwerpse en Gentse collegeleden, 1921-1938. Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis. I, 1 november 1996, pp. 163-192.

- MEGANCK (L.), POULAIN (N.) en VAN CAMPENHOUT (N.). Tussen traditie en vernieuwing. Interbellumarchitectuur in Lokeren. Lokeren, 1999, 20 p.

- MEGENS (C.). Het politiek leven te Herentals (1918-1940). Onuitgegeven licentiaatverhandeling, KUL, 1987. (L. Vos)

- VAN CAMPENHOUT (N.). Een eeuw Lokeren, Eksaarde en Daknam in vogelvlucht (1900-2000). Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Dl 102, 1999, pp. 349-356.

- VAN CAMPENHOUT (N.). Irma De Vuyst (1865-1924). De eerste vrouw in de Lokerse gemeenteraad. De Souvereinen. Lokeren, XXIX, 4, december 1998, pp. 142-144.

- VAN CAMPENHOUT (N.) (red.). Omtrent 3 Lokerse socialisten. Prosper Van Cotthem, Hubert Van de Vijver en Henri Van de Voorde. SP Lokeren in samenwerking met de stad Lokeren, 1993, 109 p.

- VAN CAMPENHOUT (N.) en PIETERS (M.). Lokeren, Eksaarde en Daknam in oude foto’s. Zaltbommel, Europese bibliotheek, 1995.

- VANDENABEELE (W.). Concentratie, collaboratie, restauratie… Een decennium lokale politiek (1938-1947). In: VAN CAMPENHOUT (N.). Lokeren Vroeger. Een huldeboek voor wijlen Eerwaarde Pater Dr. Vedastus Verstegen o.f.m. (1906-1989). Brugge, Uitgeverij Marc Van De Wiele, 1990, 152 p.

- VAN DEN DURPEL (V.). Partijpolitiek in een provinciestad. De katholieke stroming te Lokeren tussen 1870 en 1914. Gent, Onuitgegeven licentiaatverhandeling, RUG, 1984. (R. Van Eenoo)

- VANDERCRUYS (G.). Het politiek leven in Geel (1918-1940). Onuitgegeven licentiaatverhandeling, KUL, 1984. (L. Vos)

- VAN DRIESSCHE (S.). Lokeren bezet tijdens de eerste wereldoorlog. Gent, Onuitgegeven licentiaatverhandeling, RUG, 1999. (R. Van Eenoo)

- VAN KEERSBILCK (J.). Tielt in het interbellum. Bijdrage tot de studie van de eerste wereldoorlog en de bewogen tussenoorlogse periode 1914-1940. Onuitgegeven licentiaatverhandeling, RUG, 1981. (H. Balthazar)

- VAN UYTFANGHE (M.). De Durme vroeger en nu, of de teloorgang van een welvaarts- en probleemrivier. Overdruk uit het jaarboek 1978-1979 van de heem- en oudheidkundige kring Zele, 63 p.

- VERACHTERT (K.). Het economisch leven in België 1918-1940. In: Algemene geschiedenis der Nederlanden, XIV. Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1979, pp. 55-101.

- VERSTEGEN (V.). De gemeenteraadsverkiezingen. 24 april 1921. De Souvereinen. Lokeren, IX, 4, oktober 1978, pp. 97-101.

- VERSTEGEN (V.). De gemeenteraadsverkiezingen. 10 oktober 1926. De Souvereinen. Lokeren, X, 1, januari 1979, pp. 1-8.

- VERSTEGEN (V.). De gemeenteraadsverkiezingen. 9 oktober 1932. De Souvereinen. Lokeren, X, 1, januari 1979, pp. 4-6

- VERSTEGEN (V.). De gemeenteraadsverkiezingen. 16 oktober 1938. De Souvereinen. Lokeren, X, 1, januari 1979, pp. 6-8

- VERSTEGEN (V.). Overzicht van burgemeesters en schepenen. De Souvereinen. Lokeren, X, 3, juli 1979, pp. 69-71.

- WITTE (E.). Politiek en democratie: omtrent de werking van de westerse democratieën in de 19de en 20ste eeuw. Brussel, VUB Press, 1996, 366 p.

 

2. Bronnen.

 

1.1  Archiefbronnen.

 

1.1.1 In verband met de verkiezingen:

- SAL, MAL, Gemeenteraadsverkiezingen 1921, 1926, 1932, 1938 (organisatie,

 briefwisseling, pamfletten, uitslagen).

 

- SAL, MAL, Gemeenteraadsverkiezingen 1921, 1926, 1932, 1938: aantekeningen Prosper Van Cotthem.

 

- SAL, MAL, Parlements- en provincieraadsverkiezingen 1919, 1921, 1925, 1929, 1932, 1936, 1939 (organisatie, briefwisseling, pamfletten, gedeeltelijke uitslagen).

 

- AMSAB, Stortingslijst 181 (= BWP-afdeling Lokeren), 22.1

à Knipsels: wetgevende verkiezingen van 1932, 1938 en 1946.

 

- RA Beveren-Waas: archiefbundels in verband met de provincieraadsverkiezingen:

à Verkiezing van 27 november 1921: 2/8505/19 en 2/8864/6

à Verkiezing van 8 november 1925: 2/8587/1

à Verkiezing van 9 juni 1929: 2/8943/1

à Verkiezing van 4 december 1932: 2/9014/2

à Verkiezing van 7 juni 1936: 2/9309/2

 

- RA Beveren-Waas: archiefbundels in verband met de parlementsverkiezingen:

à Verkiezing 16 november 1919: 2/8827/1 en 2/8827/2 (Organisatie en briefwisseling)

à Verkiezing 20 november 1921: 2/8828/2 (Organisatie en briefwisseling)

à Verkiezing 5 april 1925: 2/9213/6 en 2/9213/8 (Materieel en uitslagen)

à Verkiezing 26 mei 1929: 2/9213/3 en 2/9213/4 (Lijsten + bureaus en briefwisseling)

à Verkiezing 27 november 1932: 2/9214/2, 2/9214/3 en 2/9214/5 (Varia, materieel en lijsten + bureaus)

à Verkiezing 24 mei 1936: 2/9215/1 en 2/9125/2 (Varia en materieel)

à Verkiezing 2 april 1939: 2/10.083/2, 2/10.083/5 en 2/10.083/6 (Materieel, briefwisseling en uitslagen)

 

1.1.2 In verband met het gemeentebestuur:

- SAL, MAL, Jaarverslagen van het gemeentebestuur van de stad Lokeren (1919-1939)

 

- SAL, MAL, Gemeenteraadsverslagen van de stad Lokeren (1919-1939)

 

- SAL, MAL, Documentatiedossier Prosper Thuysbaert

à biografie

 

- SAL, MAL, Briefwisseling Prosper Thuysbaert (1919-1939)

à in verband met concentratieblok

à briefwisseling tussen Thuysbaert en Paul De Mont

à briefwisseling tussen Thuysbaert en Rubbens

à briefwisseling tussen Thuysbaert en Eerwaarde heer Dondeyne

à briefwisseling tussen Thuysbaert en het VNV

 

- SAL, MAL, Dossier in verband met de Katholieke Partij, later CVP-Lokeren (1922-1939).

à regelingen omtrent de middenstand

à stichting van het Katholiek Verbond in het arrondissement Sint-Niklaas

 

- SAL, MAL, Archivalia Prosper Van Cotthem.

à biografie

à extracten uit het notulenboek van de gemeenteraad der stad Lokeren

 

- AMSAB, Stortingslijst 181 (BWP-afdeling Lokeren), 18.1

à Dossiers: gemeentelijke aangelegenheden: begroting, COO, … (1924, 1936-1941, 1952).

 

- AMSAB, Stortingslijst 181 (BWP-afdeling Lokeren), 18.2

à Dossiers / Knipsels: gemeentelijke aangelegenheden: stedelijke muziekacademie, gemeentescholen, werking van de COO (1938-1940).

 

- AMSAB, Stortingslijst 181 (BWP-afdeling Lokeren), 18.3

à Dossier: aanleg van de drinkwaterdistributie in Lokeren (1938).

 

- AMSAB, Stortingslijst 181 (BWP-afdeling Lokeren), 21.4

à Pamfletten en knipsels uit «de Volksstem»: werking van de BWP-afdeling Lokeren en nevenorganisaties (1926-1927).

 

1.2  Periodieken.

 

- SAL, MAL, Katholieke weekbladen (voor het gebied Lokeren):

- De Stad Lokeren (februari 1919 – december 1939)

- De Vrije Stem (november 1919 – december 1939)

 

- SAL, MAL, Liberale weekbladen (Wase edities met informatie over Lokeren):

- Het Vrije Waasland (oktober 1928 – april 1929)

- De Vrije Waaslander (januari 1929 – december 1934)

- De Nieuwe Vrije Waaslander (= opvolger) (januari 1935 – december 1939)

 

- SAL, MAL, Socialistische weekbladen (Wase edities met informatie over Lokeren):

- De Volksstem van het Land van Waas (oktober 1928 – mei 1934)

- Voor Allen (= opvolger) (mei 1934 – december 1939)

 

- SAL, MAL, Beperkte edities tijdens de jaren ‘30:

- Lokersch Weekblad (januari 1933 – september 1935)

- Waasland (mei 1935 – december 1936)

- De Durme (beperkt aantal nummer in 1937)


 

Lijst met afkortingen.

 

- ACW : Algemeen Christelijk Werkersverbond

- AMSAB: Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging

- CEF : Centrales Electriques des Flandres

- BWP: Belgische Werkliedenpartij

- COO: Commissie Openbare Onderstand

- KVV: Katholieke Vlaamse Volkspartij

- MAL: Modern Archief Lokeren

- RA: Rijksarchief

- SAL: Stadsarchief Lokeren

- VNV: Vlaams Nationaal Verbond


 

home lijst scripties inhoud vorige volgende