De ontwikkeling van de voedingshandel in Leuven tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw (1860-1910). (Wim Lefebvre)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Woord vooraf

 

            Bij de aanvang van deze studie had ik graag mijn promotor prof. dr. Erik Buyst en werkleider Yves Segers bedankt voor de tomeloze inzet die zij betoond hebben. Zij stonden steeds klaar bij vragen en problemen en hebben ook bij het uitschrijven van de onderzoeksresultaten heel wat aanvullingen en nuttige tips gegeven. Verder gaat mijn dank uit naar dr. Peter Heyrman die mij wegwijs heeft gemaakt in de geschiedenis van de Belgische middenstand in de negentiende en twintigste eeuw. Rik Uytterhoeven ben ik dankbaar voor de vele nuttige informatie over Leuven. Ook het personeel van het Leuvense stadsarchief heeft mij steeds met raad en daad bijgestaan, evenals de mensen van de Stadsbibliotheek Antwerpen en van de Leuvense universiteitsarchieven en -bibliotheken. Dirk De Becker heeft mij geholpen bij het inscannen en bewerken van de Leuvense stadskaarten en mijn moeder heeft zeer nauwkeurig de taal- en spelfouten uit de tekst gehaald. Uiteindelijk zou ik ook al mijn vrienden willen bedanken in wie ik de voorbije twee jaar een gewillig slachtoffer vond voor één van mijn talloze uiteenzettingen over de Leuvense voedingshandel.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende