De leerkracht overbevraagd? Een kwalitatieve studie van de werklast bij leerkrachten in het secundair onderwijs. (Frédérique Delcart)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Over ontevredenheid in het onderwijs, krijgt men regelmatig wat te horen in de media. Leerkrachten durven wel eens te veel opgaan in hun problemen en vergroten die uit. De leerkrachten lijken daarbij slachtoffers van de maatschappelijke veranderingen. Mijn moeder die zelf leerkracht Frans is in het secundair onderwijs is, beaamt dit en stelt dat overbevraging eerder een ‘aanvoelen van’ is. Of overbevraging ook als objectief feit kan worden vastgesteld, probeer ik te onderzoeken in deze thesis. Het zal niet verbazen dat mijn moeder inspiratiebron is geweest voor deze thesis, waarin ik geprobeerd heb een beeld te vormen van de oorzaken van de onrust in het onderwijs. Ook is zij diegene die mijn teksten kritisch doornam en taalkundig corrigeerde, waarvoor dank. Ook mijn vader stond ooit in het onderwijs en nog steeds speelt hij er een rol, maar dan achter de schermen, in de inrichtende macht van een school. Dankzij dit sociaal netwerk was het voor mij een kleine stap om een bevriende directeur te interviewen en zijn kijk op de zaak te vragen. Ook introduceerde mijn vader mij bij de directeur van school B die mij bereidwillig assisteerde. Hierbij wil ik dan ook alle directieleden en leerkrachten bedanken die tijd voor mij vrijmaakten voor de interviews. De gesprekken die ik met hen voerde waren voor mij van onschatbare waarde en motiveerden mij om een zo juist en coherent mogelijk beeld te vormen van de onvrede in het onderwijs. Deze interviews zouden nooit zo vlot verlopen zijn, als ik geen schitterend opnamemateriaal ter beschikking gekregen had van mijn vriend Jan. Met dit materiaal wekte ik ongetwijfeld een professionele indruk. Tenslotte wil ik niet nalaten ook professor Verhoeven te danken voor zijn kundige begeleiding. Zijn kennis ter zake en suggesties zijn een waardevolle leidraad geweest in dit opzet.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende