Analyse en situering van het verzet in de stad Kortrijk: 1940-1944. (Petra Demeyere)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

            Hierbij wil ik alle personen danken die mij hebben gesteund en de realisatie van deze verhandeling mogelijk hebben gemaakt. Vooreerst dank ik mijn promotor Dr. Bruno De Wever die mij voor dit onderwerp warm heeft gemaakt en altijd klaarstond om zijn kennis met mij te delen. Daarnaast wil ik ook de andere leden van de Vakgroep Nieuwste Geschiedenis erkentelijk zijn. Jan Feys en Ilse Declercq, beiden afgestudeerd, gaven mij raad en hun kennis was voor mij een goeie basis.

 

            Ook het personeel van de bezochte instellingen verdienen een bloemetje voor hun sympathiek onthaal en bereidwillige medewerking, met in het bijzonder Ward Adriaens, conservator van het Joods Museum van Deportatie en Verzet, Guy Van Poucke, conservator van de Unie der Verbroederingen van het Geheim Leger, Louis Hamelrijk en Jean-Jaques Bouchez, beiden werkzaam in het Nationaal Museum van de Weerstand, Niklaas Maddens, voormalig stadsarchivaris, Paul Vancolen en Pieter-Jan Verstraete, beiden werkzaam in de stadsbibliotheek van Kortrijk.

 

            De medewerking van Josť Vanbossele stel ik erg op prijs. Altijd stond hij klaar met zijn persoonlijk archief en met een antwoord op mijn vragen. Bovendien was hij altijd bereid om zijn uitgebreide kennis met mij te delen en zette mij in mijn onderzoek op het rechte pad. Daarnaast dank ik volgende personen voor het ter beschikking stellen van hun privť-archief, namelijk Jozef Vandeleene, RaphaŽl Baert, de familie Kempiniaire, Omer Vandemeulebroucke en Frieda Laverge. Laatste twee sprongen voor mij altijd in de bres en ik dank hen voor hun lieve bezorgdheid en vriendelijke ontvangst.

 

            Ook de geÔnterviewde personen mogen niet in de vergeethoek geduwd worden. Alhoewel de onderwerpen vaak gevoelig lagen, bleven ze altijd hun medewerking en vriendelijkheid bewaren. Speciale dank gaat uit naar Albert Deconinck, Omer Vandemeulebroucke, Frieda Laverge, de familie Vandenbulcke, M.B. en haar man Jan Olsen. Aan Jozef Lagae, inmiddels overleden, en alle anderen draag ik dit werk postuum op.

 

            Graag wil ik volgende personen danken voor hun computerlessen en het geduld dat ze hierbij opbrachten, namelijk Dirk Moyaert, MichaŽl De Schrijver, Frank Hosten en Jean-Pierre Decorte.

 

Omdat een thesis schrijven niet altijd even gemakkelijk is en mij soms de moed in de schoenen zakte, kon ik altijd op mijn parate ouders en lieve zus rekenen, die het geloof in mij nooit hebben verloren. Dankzij hun steun en medewerking hebben ze een zware last van mijn schouders afgenomen. Daarnaast wil ik volgende personen bedanken voor hun morele steun en  het altijd vrijmaken van tijd wanneer ik aan hun deur klopte: Mounia KalaÔ, Frederik Bossuyt, Bram Lievrouw, en vele andere vrienden en kennissen die altijd een luisterend oor voor mij hadden.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende