Analyse en situering van het verzet in de stad Kortrijk: 1940-1944. (Petra Demeyere)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

A. Onuitgegeven bronnen

 

a) Mondelinge bronnen

 

Eigen verzameling documenten, interview door auteur afgenomen met Joseph Lagae op 20/11/98.

Eigen verzameling documenten, interview door auteur afgenomen met Albert Deconinck op 14/01/00.

Eigen verzameling documenten, interview door auteur afgenomen met L.V. op 11/03/00.

Eigen verzameling documenten, interview door auteur afgenomen met H.V. op 12/03/00.

Eigen verzameling documenten, interview door auteur afgenomen met W.V. op 13/03/00.

Eigen verzameling documenten, interview door auteur afgenomen met M.B. op 27/03/00. Eigen verzameling documenten, interview door auteur afgenomen met Omer Vandemeulebroucke op 2/04/00.

 

a) Geschreven bronnen

 

Modern Stadsarchief Kortrijk

 

M.S.A.K., XI/18 COO

*Leden en personeel 1925-1944, bundel 2780.

 

M.S.A.K., XII/1 Verkiezingen. Algemeen

*Gemeenteraadsverkiezingen van 1932, bundel 455.

*Gemeenteraadsverkiezingen van 1938, bundel 457.

*Gemeenteraadsverkiezingen van 1946, bundel 458.

 

M.S.A.K., I/9 Burgemeester en schepencollege, samenstelling

*Huldiging van burgemeesters, bundel 2462.

            *Vaststelling van de wedde van burgemeester en schepenen, bundel 2461.

*College van burgemeester en schepenen, samenstelling 1932-1944, bundel 2458.

*Brief van de gouverneur aan de burgemeester, bundel 2458.

M.S.A.K., V/14 Wereldoorlog II en zijn gevolgen

*Nota van de gouverneur aan het stadsbestuurbetreffende de veiligheidsmaatregelen te  nemen in oorlogstijd, 31 oktober 1936, bundel 7507.

            *Plunderingen na de bevrijding, bundel 2823.

*Onderrichtingen betreffende de lessen over de bescherming tegen de luchtaanvallen, december 1937, bundel 2851.

*Nota’s van de burgemeester in 1940, bundel 1257.

            *Toestand van sommige personen, bundel 2823.

            *Nieuwe naamgeving door het stadsbestuur aan twee Leiebruggen, bundel 9226.

            *Het verzet in september-oktober 1944, bundel 2840.

*Vlaamse kinderen met vakantie in Duitsland, bundel 5039.

*Inrichting interneringscentra voor incivieken: opeisingen hiervoor. Betreft vooral de Wikings, najaar 1944, bundel 4713.

*Uittreksels van de vonnissen door de Krijgsraden 1945-1949, bundel 4700.

*Dienst van de weerstand. Erkend als gewapend weerstander, bundel 8292.

            *Moordaanslag op Sandra en Verbeke, bundel 2824.

 

M.S.A.K., I/4 Bekendmakingen aan de bevolking

*Bekendmakingen aan de bevolking, 1940-1945, bundel 2821.

            *Bekendmakingen aan de bevolking, 1940, bundel 4688.

 

M.S.A.K., I/12 Beraadslagingen van het college van burgemeester en schepenen

*4 september 1944-27 juni 1947, bundel 7269.

 

M.S.A.K., I/13 Dossiers m.b.t. de zittingen van het College van Burgemeester en Schepenen 1904-1945

*26-06-1945/06-07-1945, bundel 6668.

*06-07-1945/28-12-1945, bundel 6669.

*04-01-1945/30-08-1946, bundel 6670.

 

M.S.A.K., I/16 Gemeenteraad

            *Samenstelling, eedaflegging, bundel 2466

*Stukken i.v.m. de bevoegdheden en de samenstelling van de afdelingen van de gemeenteraad, bundel 8196.

 

Provinciaal Archief Brugge

 

P.A.B., rubriek 53-1941Gemeentezaken

*Ambtsverlating van mei 1940: Enkwest over de ambtsverlating door gemeentepersoneel

in mei 1940, bundel 1996/42.

*Ambtsverlating van mei 1940: Burgemeesters, bundel 1996/43.

*Omzendbrief voor het bestuursmemorial, 30 januari 1941, bundel 1996/45.

*Brief van het provinciaal bestuur aan de gemeentebesturen, bundel 1996/150.

 

P.A.B., rubriek 53-1945 Gemeentezaken

*Ontslag van de gemeenteraadsleden tijdens de bezetting, Kortrijk, Valère Tahon , bundel 712-145.

*Toepassing van de besluitwet van 20 juni 1945. Heraanstelling gemeenteraadsleden, Valère Tahon, bundel 738-18.

 

P.A.B., rubriek 65-1941 Politie

*Maandverslag van de rijkswacht in Kortrijk van juni 1941, brief van de kapitein-commandant Pieter Aerents aan de heer gouverneur van West-Vlaanderen, bundel 1996/72.

*Brief van den adj. politiecommissaris Rabaut aan den heer burgemeester, bundel 1996/72.

*Brief van von Kaltenegger aan de politiecommandant, bundel 1996/72.

 

P.A.B., rubriek 54-1943 Lager Gemeentelijk politiepersoneel

*Kortrijk-benoemingen van 12 politieagenten op proef, bundel 1996/1.

            *Verhinderen van sabotagedaden, bundel 72/A.

 

P.A.B., rubriek 54-1943 Lager Gemeentelijk politiepersoneel

*Kortrijk-benoemingen van 12 politieagenten op proef, bundel 1996/1.

 

P.A.B., rubriek 54-1944 Gemeentelijke politie

*In disponibiliteitsstelling van Commissaris Deltour, bundel 23.

 

Privé-archieven

 

Privé-archief van José Vanbossele

Privé-archief van Marie-Louise Lottin

Privé-archief van Omer Vandemeulebroucke

Privé-archief van Raphaël Baert

 

Studie-en Documentatiecentrum voor Oorlog en Hedendaagse Maatschappij

 

Interview afgenomen door Rudi Van Doorselaer met André Verhaeghe

JOSSE (E.) e.a., Guide de la presse clandestine.

 

*De Bevrijding, Strijdorgaan der Vlaamsche Kommunistische Partij West-Vlaanderen, mei 1944.

*De Boer, december 1942.

*Het Vrije Leieland, oproep tot de landbouwers, augustus 1944.

*Ons Belang, Syndikaal Strijdblad der arbeiders der firma De Coene, 1941.

*Solidariteit, mei 1944.

*De Fakkel. Strijdblad der Kommunistische partij voor Kortrijk en omliggende, 2/12/41, 16/02/42, 20/01/42.

 

Inventaris 1: J. Gotovitch, Fonds Leo Lejeune, Bruxelles, 1971.

*Personalia, André Verhaeghe.

 

Inventaris 4: J. Gotovitch, Archives des Partisans armés. Louis Van Brussel Bundesrachiv. Fonadtion Jaquemotte, Bruxelles, 1974.

            *Korps 060 Kortrijk

 

Inventaris 17: D. Martin, Archief VNV, Brussel, 1985.

            *Algemene aard, nummer 651.

            *Gewest-en afdelingsleiders, nummer 652.

 

Fichier sabotages en aanslagen

 

Unie der Verbroedering van het Geheim Leger

 

persoonlijk dossier van Adriën Noël

persoonlijk dossier van Bonte Romain

persoonlijk dossier van Boucneau André

persoonlijk dossier van Braeckeveldt Magdalena

persoonlijk dossier van Breulheid Henri

persoonlijk dossier van Deheegere Maurice

persoonlijk dossier van Delbaere Lucien

persoonlijk dossier van Delmotte Louis

persoonlijk dossier van Desauw Arthur

persoonlijk dossier van Destoop Vincent

persoonlijk dossier van Dewildeman Julien

persoonlijk dossier van Duthoo Jozef

persoonlijk dossier van Fieux André

persoonlijk dossier van Lagae Jean

persoonlijk dossier van Lagae Joseph

persoonlijk dossier van Lecluyse Willy

persoonlijk dossier van Ledure Gaspar

persoonlijk dossier van Legon Alfred

persoonlijk dossier van Naessens Gustave

persoonlijk dossier van Nuyttens Michel

persoonlijk dossier van Omeye Daniel

persoonlijk dossier van Opsomer Albert

persoonlijk dossier van Pannecoucke Henry

persoonlijk dossier van Parmentier Jozef

persoonlijk dossier van Steenlant Albert

persoonlijk dossier van Tieleman Léon

persoonlijk dossier van Vandeleene Robert

persoonlijk dossier van Vandeleene Roger

persoonlijk dossier van Vandenabeele Rogier

persoonlijk dossier van Vandenghinste Paula

persoonlijk dossier van Vangilbergen Maurice

persoonlijk dossier van Willems Florent

persoonlijk dossier van Zeebrouck Lodewijk

 

Nationaal Museum van de Weerstand

 

A) Geschiedenis van de weerstand in Kortrijk

 

Verslag over het optreden van het OF bij de inname van Kortrijk, doos A/12.

Historiek van den Gewapenden Weerstand van het gewest Kortrijk tussen september 1941 tot mei 1942, doos A/12.

Voorstellen tot de toekenning van graden voor leden van de weerstand 1972, doos A/12.

 

B) Dossiers Patriottische Milities

 

persoonlijk dossier van Catteeuw Julia

persoonlijk dossier van Debrock Walter

persoonlijk dossier van Deconinck Nelly

persoonlijk dossier van Delabie Irma

persoonlijk dossier van Delaere Eugeen

persoonlijk dossier van Devestel Marguerite

persoonlijk dossier van Egels Gabriëlla

persoonlijk dossier van Laverge Frieda

persoonlijk dossier van Lottin Arthur

persoonlijk dossier van Lottin Marie-Louise

persoonlijk dossier van Naert Maurice

persoonlijk dossier van Tahon Valeer

persoonlijk dossier van Vandemeulebroucke Omer

persoonlijk dossier van Vandenborre Werner

persoonlijk dossier van Vandendriessche Ivonna

persoonlijk dossier van Vandevelde Joël

persoonlijk dossier van Vanhaverbeke Stanislas

persoonlijk dossier van Vanhazebrouck Jacques

persoonlijk dossier van Verhaeghe André

persoonlijk dossier van Vermeulen Prosper

persoonlijk dossier van Vandendriessche Henriëtte

persoonlijk dossier van Vermeulen Prosper

 

Ministerie van Volksgezondheid en Gezin: dossiers in het bezit van Jozef Vandeleene

                       

persoonlijk dossier van Ballieu Omer, I/30607/BE.

persoonlijk dossier van Bonte Romain, 130339/K.

persoonlijk dossier van Breulheid Henri, 19280/MRP.

persoonlijk dossier van Buysschaert Henry, 24215.

persoonlijk dossier van Cleppe José, 054514.

persoonlijk dossier van Delmotte Lodewijk, II653/PPL.

persoonlijk dossier van Deltour Serge, 132093.

persoonlijk dossier van Desauw Arthur, I60PP40.

persoonlijk dossier van Desmedt John, 130537.

persoonlijk dossier van Devos Willy, 30064/ND.

persoonlijk dossier van Dewildeman Julien, III/307486.

persoonlijk dossier van Gaveele Henri, 16485/PP.

persoonlijk dossier van Goddaer Jules, 130782/K.

persoonlijk dossier van Kindt Adriën, 130597/E.

persoonlijk dossier van Lammertijn Camille, 130776.

persoonlijk dossier van Lammertijn Jean, 130291.

persoonlijk dossier van Ledure Maurice, nummer onbekend.

persoonlijk dossier van Lecluyse Willy, II, 307013.

persoonlijk dossier van Legon Alfred, 130538/K.

persoonlijk dossier van Leleu Norbert, 32138.

persoonlijk dossier van Masquelier Florian, 32536.

persoonlijk dossier van Masquelier Jules-Pierre, 130202.

persoonlijk dossier van Naessens Gustave, 4098/PP40.

persoonlijk dossier van Pannecoucke Henri, 131006/E.

persoonlijk dossier van Steenlant Albert, 34937/F

persoonlijk dossier van Vandecaveye Gaston, 130674/K.

persoonlijk dossier van Vandeleene Roger, 890/PP4.

persoonlijk dossier van Vandenborre Ferdinand, 36331/PPA.

persoonlijk dossier van Vandenbroucke Polydoor, 1300325/E.

persoonlijk dossier van Vanhazebrouck Jacques, 654/BE.

persoonlijk dossier van Verhaeghe André, 15267/PP

persoonlijk dossier van Verheust Leopold, 130081.

persoonlijk dossier van Wietendaele Willy, 130350/E.

 

B Uitgegeven bronnen.

 

a) dagbladen en weekbladen

 

De Vrijheid: 1932.

 

Voor Allen: 1938

 

De Waarheid: 01/01/1940-31/12/1941.

 

Leieland,         1/01/1942- 31/12/1943

                        1/01/44- 1/04/44.

 

De Vrijheid, Liberaal Weekblad voor Midden-en Zuid-West-Vlaanderen, 1/01/46-31/12/46.

 

b) literatuur

 

Akties van het Belgisch Leger der Partizanen, Brussel, commissie geschiedenis van het onafhankelijkheidsfront, 1987.

 

ART (J.) red., Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel I: 19 de en 20 ste eeuw, Gent, Centrum voor Geschiedenis Universiteit Gent, 1993.

 

BAL (N.), De clandestiene pers in Vlaanderen 1940-1945, Brussel, BRT-Instructieve Omroep, 1991.

 

BAL (N.), Mijn wankele wereld. Vier jaar in het socialistisch verzet, Leuven, Kritak, 1984.

 

BALLEGEER (J.), Repressie en interneringskampen in Kortrijk (1944-1947), Kortrijk, Volksunie Kortrijk, 1995.

 

BALTHAZAR (H.), Het maatschappelijk politiek leven tussen de twee wereldoorlogen. In: Algemene geschiedenis der Nederlanden, XIV, Haarlem, 1979, pp. 148-199.

 

BALTHAZAR (H.), België onder de Duitse bezetting 10 mei 1940- 8 september 1944. In: Algemene geschiedenis der Nederlanden, XV, Haarlem, 1982, pp. 29-53.

 

BALTHAZAR (H.) red., 1940-1945. Het dagelijkse leven in België, Brussel, ASLK, 1984.

 

Beknopte historiek, organisatie en activiteit van het Belgisch Leger der Partizanen, Brussel, commissie geschiedenis van het onafhankelijkheidsfront, 1989.

 

BERNARD (H.), La Résistance 1940-1945, Bruxelles, la naissance du livre, 1968.

 

BERNARD (H.), Het Geheim Leger 1940-1945, Gent, s.n., 1986.

 

BOECKX (B.), Motivatie en profiel van de verzetsstrijder. Een collectieve biografie van de Breendonkgevangenen uit de Westelijke Mijnstreek 1940-1944, Gent, UG (OLV), 1992.

 

CHARLES (J.L.), DASNOY (P.), Rapporten van de Geheime Feldpolizei 1940-1945, België en Noord-Frankrijk tijdens de bezetting, Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1974.

 

COCLE (P.), West-Vlaanderen in de bezetting, Roeselare, NV Roularta, 1984.

 

COMMISSIE VOOR DE HISTORIEK VAN DE WEERSTAND, Guldenboek van de Belgische weerstand, Brussel, Leclercq, s.d.

 

CREVE (J.), Recht en trouw. De geschiedenis van het Verdinaso en zijn milities, Antwerpen, Soethoudt en Co, 1987.

 

CROMBEZ (B.), Jan Acke, In: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, (CD-ROM).

 

CROMBEZ (B.), De SS-Vlaanderen, In: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, (CD-ROM).

 

DAELS (J.P.), D’HOEST (V.), Veroordelingen en terechtstellingen in België gedurende de tweede wereldoorlog, Brussel, KMS, 1980.

 

DEBRABANDERE (P.), Kortrijk 1940-1945, Kortrijk, Leiegouw, 1975.

 

DECLERCQ (I.), Het politieke leven in Kortrijk (1938-1947), Leuven, KUL( OLV), 1993.

 

DE JONGHE (A.), Hitler en het politieke lot van België, Kapellen, De Nederlandsche Boekhandel, 1982.

 

DE JONGHE (A.), Het Derde Rijk. De Vlamingen vormen een netelig probleem, In: Knack, 29/11/1972, pp. 86-90.

 

DE LAUNAY (J.), OFFERGELD (J.), VAN DEN DRIE (J.), Belgen en bezetters: het dagelijkse leven tijdens de bezetting 1940-1945, Antwerpen, Soethoudt & Co NV, 1983.

 

DEMANY (F.), Geschiedenis van den Belgischen Weerstand en van het onafhankelijkheidsfront, Brussel, pers van den Weerstand, 1944.

 

DEMOEN (H.J.), Jeroom Leuridan, recht en trouw, Zulte, Oranje-Uitgaven, 1963.

 

DENECKERE (B.), De Westvlaamse klandestiene pers tijdens de tweede wereldoorlog, Leuven, KUL (OLV), 1976.

 

DEPOORTER (N.), Diksmuide tijdens de Tweede Wereldoorlog: een prosopografische analyse van het verzet, Gent, RUG (OLV), 1997.

 

DE RIJCKE (M.), August Debunne en de werkersbeweging in het arrondissement Kortrijk, Brussel, De Wilde Roos, 1931.

 

DE VOS (L.), DECAT (F.), België in de Tweede Wereldoorlog, deel 10: 10 mei 1940, van Albertkanaal tot Leie, Kapellen, De Nederlandsche Boekhandel, 1990.

 

DE VOS (L.), De Bevrijding, Van Normandië tot de Ardennen, Leuven, Davidsfonds, 1994.

 

DEVOS (A.), Ik ben het niet geweest, mijnheer de rechter, In: Curtricke, 1991, 167, pp. 85-89.

 

DE WEVER (B.), Greep naar de macht. Vlaams-Nationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 1933-1945, Tielt, Lannoo, 1994.

 

DE WEVER (B.), De Vlaams-Nationalisten in de gemeentebesturen tijdens het interbellum. In: Handelingen van het 16de Internationaal Colloquium van het Gemeentekrediet. De gemeenteraadsverkiezingen en hun impact op de Belgische politiek ( 1870-1970), Brussel, 1992.

 

DE WEVER (B.), Het Vlaams Nationaal Vrouwenverbond, In: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, (CD-ROM).

 

DE WEVER (B.), De Dietse Meisjesscharen, In: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, (CD-ROM).

 

DEWILDE (M.), België in de tweede wereldoorlog, deel 3: De Nieuwe Orde, Kapellen, De Nederlandsche Boekhandel, 1982.

 

DEWILDE (M.), België in de tweede wereldoorlog, deel 5: De kollaboratie, deel 1, Kapellen, De Nederlandsche Boekhandel, 1985.

 

DUCARME (B.), Le financement de la résistance armée en Belgique 1940-1944, Brussel, CRISP, 1970.

 

DUPORTAIL (P.), Bottelaere, een plattelandsgemeente in Wereldoorlog Twee. Prosopografische analyse van het verzet. Studie van het dagelijkse leven. Waardenonderzoek, Gent, UG (OLV), 1995.

 

FEYS (J.), Analyse en situering van het verzet in een middelgrote gemeente: Harelbeke 1940-1944, Gent, UG (OLV), 1995.

 

FRANQUET (S.J.), La résistance dans les millieux paysan. In: Chroniques de la résistance du front de l’indépendance, 3, 1975, pp. 3-10.

 

GALLE (H.), THANASESSEKOS (Y.), La résistance en belgique, 1940-1945, Bruxelles, J.M. Collet, 1979.

 

GERMONPREZ (F.), Jozef De Coene en de Kortrijkse Kunstwerkstede, Tielt, Lannoo, 1983.

 

GOBYN (R.), Het dagelijkse leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een vreemd mengsel van individualisme en solidariteitIn: H. Balthazar (red.)e.a., 1940-1945. Het dagelijkse leven in België, Brussel, 1984.

 

GOTOVITCH (J.), Du rouge au Tricolore, Résistance et Parti communiste, Bruxelles, Editions Labor, 1992.

 

GOTOVITCH (J.), Views of the Belgian Resistance on the Future of Europe. In: Documents on the History of European Integration, vol.I, consistental Plans for European Union 1939-1945, pp. 215-243.

 

GUNST (P.), Burgemeesters en raadsleden 1938-1974. Verandering en continuïteit van het politiek personeel, In: Handelingen van het 16de Internationaal Colloquium van het Gemeentekrediet. De gemeenteraadsverkiezingen en hun impact op de Belgische politiek, Brussel, 1992.

 

HEMMERIJCKX (R.), Les syndicats unifiés et leur doctrine syndicale, In: L’occupation en France et en Belgique 1940-1945, 2, pp.787-808.

 

HOFWIJK (J.W.), De Partizanen, Haarlem, Becht, 1995.

 

HUYSE (L.), DHONDT (S.), Onverwerkt verleden. Collaboratie en repressie in België 1942-1952, Leuven, Davidsfonds, 1991.

 

HUYSE (L.), HOFLACK (K.), De democratie heruitgevonden. Oud en nieuw in politiek België 1944-1950, Leuven, uitgeverij Van Halewijck, 1995.

 

JEAN (C.), L’armée secrète. Historique de Zone I, Ecole Royale Militaire, 1965.

 

LAMBRECHT (I.J.), 50 jaar sociaal en politiek engagement, Kuurne, Vooruitgang, 1985.

 

LAPLASSE (J.), Veurne, een kleine provinciestad tijdens WOII. Een bijdrage tot de analyse van het verzet in de Westhoek, Gent, UG (OLV), 1996.

 

LOKKER (C.), Stokken in de wielen. De Belgische spoorwegmannen tijdens de Tweede Wereldoorlog, Brussel, s.n., 1985.

 

LOUYET (P.), België in de Tweede Wereldoorlog, deel 4: Het verzet, Kapellen, De Nederlandsche Boekhandel, 1984.

 

LUYTEN (D.), Tony Herbert, In: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, (CD-ROM).

 

MADDENS (N.), Geschiedenis van Kortrijk tot 1945 in vogelvlucht, Vichte, Westvlaamse Gidsenkring VZW afdeling Kortrijk, 1983.

 

MADDENS (N.), Jozef De Coene, In: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, (CD-ROM).

 

MEYERS (W.C.M.), SELLESLAGH (F.), De vijand te lijf. De Belgen in het verzet, Antwerpen, Helios, 1984.

 

 

MICHIELSEN (L.), Walter Debrock, de “antifascist”, In: Nieuw Tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel, IX, 1996,4, pp. 60-69.

 

MORTIER (V.), ROETS (W.), DEBAERE (S.), SANTY (F.) e.a., Een eeuw christelijk syndicalisme in het arrondissement Kortrijk, Kortrijk, ACV Kortrijk, 1992.

 

NECKERS (J.), De Bevrijding, Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1984.

 

NOEL (C.), L’armée secrète. Historique de la Zone II, Ecole Royale Militaire, 1965.

 

PAUWELS (L.), De eerste wereldoorlog als breukpunt in het politieke leven te Kortrijk, Gent, OLV, 178.

 

PAUWELS (W.), De verdachten van september ’44. Illegale interneringen tijdens de repressie, Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1994.

 

PAUWELS (W.), De bevrijdingsdagen van 1944. Honderd dagen tussen anarchie en burgeroorlog, Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1994.

 

PAUWELS (W.), Verzet in West-Vlaanderen na de bevrijding, In: Handelingen van het genootschap voor geschiedenis, Brugge, CXVII, 1990, pp. 7-20.

 

PENNINCK (F.), Analyse en situering van het verzet in Oudenaarde 1940-1945, Gent, UG (OLV), 1996.

 

PERTZ (E.), De tewerkstelling van Kortrijkzanen in Duitsland (1940-1945), In: Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, 4, 1976, pp. 175-194.

 

PREVOST (A.), Het Kortrijkse van 30 september tot 12 november ’44. Drie verslagen van Lt. P. Everaert, verbindingsofficier van de Belgische Zending bij het Bureel der Civil Affairs te Kortrijk, gedagtekend, 10, 13.10 en 1.11.1944, In: Koninklijke geschied-en oudheidkundige kring van Kortrijk, Handelingen Nieuwe Reeks, LVI, 1990, pp. 235-254.

 

PUTTEMANS (J.), De bezetter buiten. Beknopte historiek van het onafhankelijkheidsfront, Nationale Beweging, 1941-1945, Lier, Nioba, 1987.

 

ROMMEL (J.), Kortrijk tijdens Wereldoorlog II, Kortrijk, Verbroedering der Vaderlandse Maatschappijen van Kortrijk, 1986.

 

SCHEPENS (L.) De provincieraad in West-Vlaanderen 1921-1978, Tielt, Lannoo, 1979.

 

SEBERECHTS (F.), DeVlag, van kultuurbeweging tot partij (1940-1944). Een studie over nationaal-socialistische machtsverwerving, Gent, RUG (OLV), 1989.

 

SEBERECHTS (F.), Ieder zijn zwarte. Verzet, collaboratie, repressie, Leuven, Davidsfonds, 1994.

 

SEBERECHTS (F.), De Vlaams nationale partijen in de gemeenteraadsverkiezingen na WOII, In: Handelingen van het 16de Internationaal Colloquium van het Gemeentekrediet. De gemeenteraadsverkiezingen en hun impact op de Belgische politiek (1870-1970), Brussel, 1992.

 

SEYNHAEVE, Politie Kortrijk door de jaren heen. Evolutie van het korps 1830-1977, Kortrijk, s.n., 1997.

 

s.n., Kortrijk, het Westvlaams industriecentrum, s.l., 1985.

 

SPEELMAN (K.), De Kortrijkse Kunstwerkstede in de economische collaboratie, In: De Leiegouw, XXXIX, 1977, pp. 230-270.

 

STASHAR (M.) pseudoniem van Marcel Clarysse, Ook dit was leven, Sint-Baafs-Vijve, Oranje/ De Eenhoorn, 1982.

 

STRUBBE (F.), Geheime oorlog 1940-1945, de inlichtings-en actiediensten in België, Tielt, Lannoo, 1992.

 

STRUYS (W.), L’armée secrète. Historique de la Zone III, Ecole Royale Militaire, 1965.

 

TANGHE (R.), VANCOLEN (P.), Gedenkboek Stad Kortrijk 1830-1976, Kortrijk, Stadsbestuur Kortrijk, 1978.

 

VANBOSSELE (J.), Kortrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kroniek naar het dagboek van dokter Robert Mattelaer. Deel I,  Kortrijk, Groeninghe, 1986.

 

VANBOSSELE (J.), Kortrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deel II. Kortrijk, Groeninghe, 1987.

 

VANBOSSELE (J.), Kortrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deel III: verwoesting van een stad. Kortrijk, Groeninghe, 1988.

 

VANBOSSELE (J.),  Kortrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deel IV: de bevrijding. Kortrijk, Groeninghe, 1994.

 

VANBOSSELE (J.), Luciaan Rijckeboer, oorlogsburgemeester van Kortrijk, In: Curtricke, 1992, 175, pp. 41-47.

 

VANBOSSELE (J.), José Cleppe, een onbekend Kortrijkzaan, In: Curtricke, 1986, pp. 80-84.

 

VAN BRUSSEL (L.), Partizanen in Vlaanderen. Met actieverslag van korps 034-Leuven, Leuven, Masereelfonds, 1971.

 

VANCAMPENHOUT (N.), De Kortrijkse Mussolini was een Lokeraar, De Souvereinen, XII, 1989, pp.129-133.

 

VAN CAUSENBROECK (B.), Frans Strubbe, In: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, (CD-ROM).

 

VANDEWALLE (E.), VANDEWEYER (L.), Paul Felix-Beeckman, In: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, (CD-ROM)

 

VAN DE VIJVER (H.), VAN DOORSELAER (R.), VERHOEYEN (E.), België in de Tweede Wereldoorlog, deel 6: Het verzet (2),. Kapellen, De Nederlandsche Boekhandel, 1988.

 

VAN DOORSELAER (A.), VIERIN (J.), WARLOP (E.), MADDENS (N.), VANCOLEN (P.), De geschiedenis van Kortrijk, Tielt, Lannoo, 1990.

 

VAN DOORSELAER (R.), De Kommunistische partij van België en het Sovjet-Duits niet-aanvalspact, Brussel, Masereelfonds, 1975.

 

VAN HAVER (G.), Onmacht der verdeelden. Katholieken in Vlaanderen tussen democratie en fascisme 1929-1940, Berchem, s.n., 1985.

 

VAN MEERBEECK (P.), VERHOEYEN (E.), VAN DE VIJVER (H.), De tijd der vergelding: het verzet, Brussel, BRTN-Instructieve Omroep, 1988.

 

VANSCHOENBEECK (G.), De oorsprong van de sociaal-democratische aanwezigheid in de Vlaamse gemeentepolitiek, In: Handelingen van het 16de Internationaal Colloquium van het Gemeentekrediet. De gemeenteraadsverkiezingen en hun impact op de Belgische politiek (1890-1970), Brussel, 1992.

 

VERBEKE (G.), Roeselare. Verzet, bezetting, bevrijding, Tielt, Lannoo, 1992.

 

VERHOEYEN (E.), België bezet. 1940-1944, Brussel, BRTN-Instructieve Omroep, 1993.

 

VERHOEYEN (E.) red., België in de Tweede Wereldoorlog, deel 9: Het minste kwaad, Kapellen, De Nederlandse Boekhandel, 1990.

 

VERSCHAEVE (A.), ‘t Fort 150 jaar: “Geschiedkundig overzicht van 1843-1993. O.L.V. -ter Engelen, Kortrijk, Groeninghe, 1992.

 

VERSTRAETE (P.J.), Reimond Tollenaere. Biografie, Kortrijk, Verstraete, 1996.

 

VERSTRAETE (P.J.), Albert Derbecourt, In: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, (CD-ROM).

 

VERSTRAETE (P.J.), Albert Derbecourt, pleiter voor de nieuwe orde, In: De Leiegouw, XXXVI, 1994, 1, pp. 1-30.

 

VANVRECKOM (H.), L’armée secrète, Bruxelles, Editions J.M. Collet, 1985.

 

WILS (L.), Honderd jaar Vlaamse Beweging. Geschiedenis van het Davidsfonds in en rond Wereldoorlog II. Deel III, Leuven, Davidsfonds, 1989.

 

WOUTERS (N.), Essen en Wouw, hetzelfde en toch verschillend. Een comparatieve prospografie van verzet en collaboratie tijdens WOII in België en Nederland, Gent, UG (OLV), 1997.

 

 

Lijst met gebruikte afkortingen

 

AB: Armée Belge

ACW: Algemeen Christelijk Werkersverbond

ACVW: Algemeen Christelijk Vak-en Werkersverbond

Art.Reg.: Artillerie Regiment

A.S.: Armée Secrète

Ast.Belgiën: Abwehrstelle (België)

AVHV: Algemeen Vlaams Hoogstudenten Verbond

AVNJ: Algemeen Vlaams Nationaal Jeugdverbond

B.A.T.-B.A.V.: Belgique Avant Tout-België voor Alles

BSP: Belgische Socialistische Partij

BWP: Belgische Werklieden Partij

COO: Commissie voor Openbare Onderstand

CVP: Christelijke Volkspartij

CWV: Christelijk Werkersverbond

DBV: Dietse Blauwvoetvendels

DeVlag: Duits-Vlaamse Arbeidsgemeenschap

DM: Dietse Militie

DMO: Dinaso Militanten Orde

DMS: Dietse Meisjesscharen

FG: Feldgendarmerie

FK: Feldkommandaturen

GFP: Geheime Feldpolizei

GL: Geheim Leger

I.D.: Infanterie Divisie

I.S.: Intelligence Service

JVA: Jonge Vrouwen Afdeling

KAJ: Katholieke Arbeidersjeugd

KK: Kreiskommandaturen

KPB: Kommunistische Partij van België

KVIV: Katholieke Vlaamse Ingenieurs vereniging

KVNV: Katholiek Vlaams Nationalistisch Verbond

KVOHV: Katholiek Vlaams Oud-Hoogstudentenverbond

KVV: Katholiek Vlaams Verbond

Lie: Linie Regiment

M.S.A.K., Modern Stadsarchief Kortrijk

MVG: Ministerie van Volksgezondheid en Gezin

NDAT: Nationale Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Toezicht

NL: Nationaal Legioen

NMBS: Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

NMW: Nationaal Museum van de Weerstand

NSDAP: Nationaalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei

NSJV: Nationaal Socialistische Jeugd Vlaanderen

NVLC: Nationale Voedings-en Landbouwcorporatie

O.C.M.W.: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

OF: Onafhankelijkheidsfront

OFK: Oberfeldkommandaturen

OLV:    Onze Lieve Vrouw

            Onuitgegeven Licentiaatsverhandeling

PA: partizanenleger

P.A.B.: Provinciaal Archief Brugge

P.C.W.: Provinciaal Commissariaat voor Wederopbouw

PM: Patriottische Milities

SOMA: Studie-en Documentatiecentrum voor Oorlog en Hedendaagse Maatschappij

SS: Schutz-Staffeln/ Schutscharen

SSK: Syndicale Strijdkomitees

U.V.G.L.: Unie der Verbroedering van het Geheim Leger

Verdinaso: Verbond van Dietse Nationaal Solidaristen

VIVO: Vlaams Instituut voor Volksdans en Muziek

VNCSA: Vlaams Nationale Centrale voor Sociale Actie

VNV: Vlaams Nationaal Verbond

VNVV: Vlaams Nationaal Vrouwenverbond

VOJO: Voor Onze Jongens aan het Oostfront

VTK: Vlaams Technische Kring

VVKS: Vlaams Verbond van Katholieke Scouts

WAB: Weltanschauliche Arbeiterbetreuung

ZB: Zwarte Brigade

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende