Het Belgische Korea-bataljon. (David Le Roy)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

VOORWOORD

 

In dit voorwoord wil ik de verschillende mensen danken die hebben bijgedragen tot het tot stand komen van deze eindverhandeling. In de eerste plaats mijn ouders die mij de kans hebben gegeven om verder te studeren. Zonder hen had ik nooit geschiedenis kunnen studeren. Zij stelden mij in staat om één van mijn dromen waar te maken.

 

Verder wil ik ook mijn promotor Prof. Bruno De Wever danken voor zijn lessen en raadgevingen die mij geholpen hebben bij het onderzoek en het neerschrijven van deze verhandeling.

Mijn dank gaat ook naar mijn vrienden, in het bijzonder Sam, Bart en natuurlijk Bonnie. Zonder hun was dit werk veel minder snel tot stand gekomen.
 

Ik wil ook de medewerkers van de verschillende archieven danken. Vooral de behulpzame medewerkers uit het archief van  Evere.

 

Tot slot gaat mijn dank ook uit naar al de oud-strijders die mij vriendelijk en openhartig te woord stonden.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende