De Gentse katoennijverheid op de internationale katoenmarkt in de 19e eeuw. (Koen Paeye)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Deze masterscriptie is de kroon op het werk van anderhalf jaar onderzoek en denkwerk, maar ook van vier jaar studie. In deze herwerking heb ik getracht aan alle opmerkingen die mij waren gegeven, te voldoen. Dit werk zou echter niet mogelijk zijn geweest zonder de hulp en steun van een aantal mensen.

 

In de eerste plaats wil ik mijn ouders bedanken om me deze kans te geven die ik met beide handen gegrepen heb. Zonder hun niet-afhoudende steun, op alle vlakken, zou dit nooit gelukt zijn.

 

Ook wil ik ook mijn promotor prof. dr. E. Vanhaute mijn dank betuigen om me bij te staan met deskundige hulp en nuttige tips. Zonder zijn interesse in dit thema zou dit werk niet mogelijk zijn geweest. Ook prof. dr. Deneckere en drs. Abbeloos hebben me veel raad gegeven met hun feedback.

 

Verder wil ik ook Tom De Vos en Kenneth Lasoen bedanken voor hun taalkundige en inhoudelijke aanpassingen en terechte kritieken. Ook de mensen van het MIAT zou ik graag bedanken voor de door hen getoonde interesse via een aangeboden lezing en een artikel omtrent mijn onderwerp.

Tot slot wil ik zeker ook nog mevr. Schoeters bedanken die de afgelopen vier jaar telkens behulpzaam was in mijn zoektocht naar literatuur. Daarnaast dank ik ook iedereen die mij de afgelopen jaren gesteund heeft en deze periode meer dan draagbaar hebben gemaakt.

 

Gent, 5 januari 2009.

 

 

“Il seroit à désirer que des manufactures nationales missent les imprimeries en état de se
passer des toiles des Indes. Peut-on espérer jamais de parvenir à ce but?... ”

 

 

Uit: M. Faipoult, Mémoire Statistique du Département de l’Escaut, p. 172.

home lijst scripties inhoud vorige volgende